USA investerar i skolans förnyelse

I början av oktober och i mitten av mars skrev jag här på bloggen om det amerikanska utbildningsdepartementets arbete med att ta fram en federal it-strategi för skolan (K-12), och om det utkast som nu ligger på bordet. Det finns en stark medvetenhet om att utvecklingen går snabbt och att det därför gäller att handla nu. Skolan måste helt enkelt ta till sig de digitala möjligheterna i sin undervisning och i sina kunskapsmål för att kunna försvara sin roll och uppgift i samhället. Och det handlar om att tänka på helt andra sätt än under 1900-talet, eftersom världen helt enkelt inte längre ser ut och fungerar som den gjorde då.

Open Innovation Portal, som öppnade i mars, är en viktig del av de stora satsningar som nu har dragit igång. Här kan alla aktörer som är intresserade av att förändra och förnya skolan bidra med sina idéer och hitta samarbetspartners. En annan avgörande del är Investing in Innovation Fund (i3), som leds av Office for Innovation and Improvement. Här är mål och syfte att ge skoldistrikten ekonomiska möjligheter att sätta igång med nyskapande projekt som kan förbättra undervisningen, fördjupa elevernas lärande och förbättra prestationer och betyg.

recoveryDen amerikanska staten har tidigare meddelat att man satsar 650 miljoner dollar under 2010 och 500 miljoner nästa år, som en del av den verksamhet som pågår inom utbildningsdelen av American Recovery and Reinvestment Act, som president Obama presenterade i februari förra året för att stärka landets ekonomi och konkurrenskraft. Igår meddelade utbildningsdepartementet att tolv stora nationella stiftelser, bland andra Gates Foundation, MacArthur Foundation, Hewlett Foundation och W. K. Kellogg Foundation, att man tillsammans kommer att bidra med ytterligare 509 miljoner dollar till den summa som ska delas ut i år. Medlen från den sistnämnda stiftelsen kommer särskilt att riktas mot landsbygden.

Satsningarna kommer att ske inom tre stora områden. Det första rör hur den konkreta undervisningen ser ut och hur den kan finna nya didaktiska former och möjligheter med teknikens hjälp. Det andra området utgörs av mer systemövergripande satsningarna som syftar till förnya och förbättra en hel skolas samlade verksamhet genom målmedvetna it-satsningar. Och det tredje området rymmer insatser som ska se till att förnyelsearbetet och förändringar kan utvecklas och leva vidare på längre sikt. Här kan det också handla om utvärderingsarbete och forskningsprojekt som kan både kan ge större perspektiv och förslag på konkreta förbättringsåtgärder.

MacArthur Foundations satsning Digital Media & Learning, som varit igång sedan 2006, visar tydligt att de nya vägar som öppnar sig både skiljer sig radikalt från de som vi är vana vid och leder till nya, spännande mål. Nu när staten och de tolv stiftelserna går samman, borde det finnas goda möjligheter att spinna vidare på de trådar som redan blivit synliga.

Skoldistrikten har möjlighet att söka under ytterligare knappt två veckor, till och med 12 maj. Under hösten och vintern ska det bli intressant att följa och ta del av de satsningar som beviljats stöd!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *