Scenarier om framtidens undervisning och lärande

I mitten av september ljöd startskottet för en spännande internationell forsknings- och utvecklingssatsning: iTEC – Innovative Technologies for an Engaging Classroom. Det rör sig om ett storskaligt projekt på knappt tio miljoner euro som löper över fyra år och drivs av Europeiska skoldatanätet tillsammans med tjugosju partners i arton länder som en del av EU:s sjunde ramprogram.

Syftet är att de utbildningsdepartment, myndigheter, forskningsinstitutioner och företag som är partners i projektet, tillsammans ska utveckla scenarier för undervisning och lärande som sedan kan testas och valideras i upp till tusen klassrum i minst tolv länder. Den snabba utvecklingen inom det digitala området gör det möjligt att undervisa, lära och att bedöma och värdera kunskaper på helt andra sätt än tidigare. Det förutsätter dock att man kan tänka om och tänka nytt, och det kräver sannolikt även nya kompetenser och förhållningssätt hos beslutsfattare, skolledare, lärare och elever.

För att kunna nå fram till målet är det nödvändigt att gå systematiskt tillväga, att undersöka sig fram stegvis för att utveckla teknik, metoder och arbetssätt, och att efterhand låta scenarierna möta verkligheten. På längre sikt hoppas man att insikter och erfarenheter från projektet kan bidra till utvecklingen av styrdokument och vardaglig praktik i de europeiska skolorna.

iTEC kommer att koncentrera ansträngningarna till följande områden:

 1. Pedagogik och undervisningmodeller som bygger på elevers gemensamma skapande av kunskap
 2. Relationerna med föräldrar och elever
 3. Lärarens roller
 4. Utvecklingen av läranderum på nätet och utanför skolans väggar
 5. Nya slags lärplattformar som knyter an till utvecklingen av den semantiska webben
 6. Produktion och delning av användarskapat innehåll
 7. Tillgång till multimediala lärresurser av god kvalitet
 8. Utvecklingen av kollaborativt lärande med hjälp av interaktiva whiteboards, mobiler och plattor
 9. Lärsituationer som bygger på upplevelsebaserat lärande med hjälp av datorspel och augmented reality
 10. Förändringen av skolans organisation och arbetssätt
 11. Lärarutbildningen
 12. Nya sätt att genomföra summativa och formativa kunskapsvärderingar

iTEC

iTEC är uppdelat i elva arbetspaket som har tydliga mål och en projektpartner som är ansvarig. Europeiska skoldatanätet ansvarar för projektledning och styrning, stödet till pilotskolorna samt spridning av och opinionsbildning kring projektets resultat.

Än så länge har iTEC knappt hunnit komma igång, men det finns goda skäl att hålla ögonen på projektet. Det finns en klar medvetenhet om att arbetet måste utgå ifrån dagens situation,  att det är nödvändigt att ta hänsyn till de drivkrafter och hinder som finns för utvecklingen – och att förändringsarbete tar tid.

iTEC handlar inte bara om hur nya tekniska lösningar och pedagogiska modeller kan användas.  Det är minst lika viktigt att undersöka vilka förändringsprocesser som är nödvändiga för att en utveckling faktiskt ska bli möjlig.


Kommentarer (12)

 1. Weronica Halldén,

  Så spännande!Tur att det finns starka krafter som främjar innovation och kvalitet i framtidens lärande!
  Läser i DN i dag om konsekvenserna i Stockholms skolor efter att all IT-drift lagts ut på entreprenad till Volvo IT…
  Jag ska följa ITEC´s projekt med spänning.

  Svara
 2. Stefan Pålsson,

  Tack för kommentaren!

  Jag återkommer efterhand som det sker intressanta saker i projektet!

  Svara
 3. cwasteson,

  Hej!
  Det låter som ett mycket intressant projekt! Tack för att du hjälper till att hålla oss uppdaterade!
  Vänliga hälsningar
  Charlotta

  Svara
 4. Stefan Pålsson,

  Tack!

  Svara
 5. Christina Olin-Scheller,

  Tack för en intressant artikel (och webbplats!) Man kan undra varför Sverige inte är med? Vet du något om detta?

  Svara
 6. Stefan Pålsson,

  Tack för det!

  Nej, jag har dessvärre ingen aning – men ska undersöka saken. Återkommer!

  Svara
 7. Johanna Karlén,

  Hej,
  Yep, håller med ovanstående – både att det är himla bra att ha dig som håller oss informerade och att det här verkligen är intressant. Sen funderar jag också på var Sverige finns på kartan och jag funderar ännu mer på hur man verkligen, verkligen,verkligen får ut det här hela vägen in i klassrummen och vardagsrummen. Trägen vinner? 🙂

  Hälsningar
  Johanna

  Svara
 8. Gösta Helander,

  Ett mycket intressant projekt, som jag läste om litet tidigare i höstas – då försett med en fråga till Jan Björklund av en svensk sakkunnig: ”Varför är inte Sverige med?”
  Nu undrar jag, från Ålands horisont, om det är så lyckligt att Sverige är med i alla fall, fast landet inte syns bland deltagarländerna?
  (Finland är ju med via Aalto-universitetet, men för Ålands del är det ofta enklare att ha kontakt med ett universitet i Sverige.)

  Svara
 9. Stefan Pålsson,

  Tack för kommentarerna, Johanna och Gösta!

  Jag har tyvärr inte hunnit undersöka Sveriges eventuella deltagande ordentligt än, men ska snart ta ett nytt grepp om saken!

  Svara
 10. Jan Hylén,

  Ingen svensk organisation finns med i projektet. Den enda svensk som jagg vet finns med är jag själv, som är anlitad av European Schoolnet att vara ”generalsekreterare” för gruppen av ”high level decision shapers” som ska granska scenarierna och ha ett antal seminarier och konferenser. Idén är att gruppen ska fungera som kunskapsmäklare och sprida idéer från det egna landet samtidigt som man lär av andra.

  Svara
 11. Stefan Pålsson,

  Tack för det klara beskedet!

  Svara
 12. Anita,

  Stefan!Jan!
  Jag är mycket intresserad av föräldraperspektivet i den här satsningen. Jag arbetar med IT-stöd för grundskolor i kontakten med föräldrar vid utbildningsförvaltningen i Stockholm. Till vem kan jag vända mig för att få veta mer?
  vem kan vi påverka för ett mer aktivt deltagande för Sveriges räkning?
  Vi står inför stora förändringar till HT 2011 och vi måste ha föräldrarna med oss. Där kan IT vara oss behjälpliga att lyckas. Hur skall vårdnadshavare förstå innebörden i formativ bedömning? Vi måste hjälpa dem hjälpa sina barn.

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *