Australien satsar på it i lärarutbildningen

Australien arbetar sedan 2007 med en nationell it-satsning, som jag skrev om i början av mars: Digital Education Revolution. Då nämnde jag också att regeringen precis lanserat en tre-årig digital strategi för landets lärare och skolledare, vars syfte både är att höja den allmänna it-kompetensen och att integrera den digitala utvecklingens möjligheter i den konkreta undervisningen.

Inrättandet av en nationell fond som kan ge stöd åt den pedagogiska it-utvecklingen är en viktig del av den här strategin. 29 oktober presenterade utbildningsminister Peter Garrett fyra projekt finansierade av fonden, som totalt omfattar drygt 16 miljoner australiska dollar, det vill säga cirka 115 miljoner kronor.

Digital Education Revolution

Teaching Teachers for the Future är ett projekt som vänder sig till samtliga lärarutbildningar i Australien och som ska underlätta för de blivande lärarna att använda digitala medier i sin undervisning. Målet är att arbeta fram ett ramverk som beskriver vilka it-relaterade kunskaper och färdigheter en lärare behöver, att ta fram digitala lärresurser och att att skapa ett nationellt nätverk av it-kunniga pedagoger som kan hjälpa universiteten med att förnya utbildning och undervisning. Projektet har fått knappt hälften av det totala beloppet, och drivs av Australian Learning and Teaching Council.

ICT in Everyday Learning ska under ledning av Education Services Australia samla och beskriva digitala lärresurser som kan förbättra och utveckla undervisningen. Mobilt och kollaborativt lärande samt datorspel hör till de områden man ska fästa blicken på, och samtliga lärresurser ska testas och utvärderas i praktiken på några utvalda skolor.

Anywhere, Anytime Teacher Professional Learning är en satsning på en nätbaserad lärmiljö som ska ge alla lärare och skolledare möjlighet att utveckla sina digitala kunskaper och färdigheter. Projektet leds av ett konsortium i delstaten New South Wales, och det är även där som den nya lärmiljön först ska användas. Efterhand ska man dock vända sig till hela landet.

Leading ICT in Learning är ett projekt som drivs av Principals Australia. Det går ut på att skapa en portal där Australiens 9500 rektorer med hjälp av experter och mentorer kan få det beslutsstöd inom it och pedagogik som de behöver för att kunna leda sina verksamheter in i framtiden.

En ny läroplan för hela barn- och ungdomsskolan arbetas fram, och i det första skedet står engelska, historia, matematik och naturvetenskap i fokus. Ett viktigt mål är förstås att ta fram styrdokument som är i takt med tiden, och som förbereder eleverna för verklighetens utmaningar. När det sedan blir dags för den praktiska tillämpningen, kommer sannolikt det nystartade Australian Institute for Teaching and School Leadership att spela en viktig roll vid sidan av befintliga föreningar och förbund för skolledare, lärare och ämnen.

Mycket är på gång – och det handlar både om att utveckla nya kunskaper och färdigheter och nya förhållningssätt till undervisning och lärande. Den här korta filmen från utbildningsdepartementet i New South Wales visar till exempel vilka tankar, utmaningar och möjligheter som en satsning på varsin dator kan aktualisera.

Här finns det mycket att begrunda och att dra lärdom av. Och vi återkommer i ärendet!


Kommentarer (2)

  1. Christina Olin-Scheller,

    Det här verkar superintressant! Ser fram emot att få veta mer.

    Svara
  2. Stefan Pålsson,

    Ja, det låter onekligen som en ambitiös satsning och det blir spännande att se vad det hela leder till. Återkommer i ärendet!

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *