Laborera med framtidens möjligheter

Fremtidslaboratoriet är en dansk satsning som går ut på att föra in den snabba teknikutvecklingens möjligheter i skolans undervisning med deltagande och kollaborativa arbetssätt. Det hela startade som ett lokalt och regionalt utvecklingsprojekt våren 2009, med stöd av Region Midtjylland, Horsens kommun, Ole Kirks Fond och det privata näringslivet, men vänder sig från och med oktober till skolor i hela Danmark.

Projektet drivs av Innovation Lab, ett icke-vinstdrivande aktiebolag i Århus som arbetar med att utveckla en nytänkande och kreativ teknikanvändning i samverkan med det danska och internationella näringslivet.

Fremtidslaboratoriet

Utgångspunkten för Fremtidslaboratoriet är att försöka se till att dagens unga verkligen kan använda och förstå de nya möjligheter som öppnar sig för deras lärande och utveckling. Många lär sig själva att använda olika digitala medier samt verktyg och tjänster på nätet, men det är viktigt att skolan kan föra in de informella lärmiljöerna och lärandeformerna i den formella utbildningen och ge en mer övergripande och sammanhängande förståelse.

En annan viktig del av projektet är att öka intresset för naturvetenskap och teknik och hjälpa lärare och elever att börja reflektera och tänka nytt kring hur tekniska lösningar och naturvetenskaplig kunskap kan komma till nytta i vardagsliv och samhälle.

Webbplatsen är själva basen i verksamheten, och meningen är att elever och lärare från hela landet ska registrera sig som användare för att få hjälp med att utveckla undervisning och lärande. I Toolpit tipsar Fremtidslaboratoriet om användbara verktyg och tjänster på nätet, i Taskcenter delar man med sig av konkreta fall och undervisningsidéer, och i Newsroom samlas aktuell information från hela världen om teknikutveckling, naturvetenskaplig forskning och digitala medier. I avdelningen Share it kan alla användare dela med sig av digitala lärresurser som samlas i kategorier för att bli lätta att hitta. Allt innehåll är kostnadsfritt, men en del kan bara nås om man är registrerad användare.

Fremtidslaboratoriets medarbetare är ute på skolorna med sitt Roadlab och berättar om teknikutvecklingen, arrangerar workshops och hjälper lärare och elever att integrera de digitala möjligheterna i undervisningen. Folkeskolen skrev förra veckan om hur de bland annat kommer och presenterar tjänster som WordPress och Diigo, och på ett konkret sätt visar hur bloggar och gemensamma bokmärkessamlingar kan utveckla undervisningen i en mer samarbetsinriktad och lustfylld riktning.

Fremtidslaboratoriet genomdriver också djupare samarbete med en del skolor för att hjälpa dem att få ordentlig fart på förnyelsen av undervisningen.  Samarbetet med Læssøesgades Skole i Århus är ett exempel på hur det kan gå till i praktiken.

Prezi-presentation av Fremtidslaboratoriet

Det här är både ett exempel på hur undervisning och lärande kan hitta nya vägar underifrån, hur samhället och det forskningsinriktade innovationstänkande kan komma in i undervisningen, och hur man försöker hitta sätt att förbereda barn och ungdomar för en ständigt föränderlig verklighet. Det är också en verksamhet som visar hur integrationen av it i skolans undervisning, som den danska regeringen länge talat om, faktiskt kan gå till i praktiken.

Nu har Fremtidslaboratoriet varit igång i ett och ett halvt år, och man börjar fundera på det fortsatta arbetet och hur verksamheten kan utvecklas vidare i nya riktningar.


Kommentarer (2)

  1. Sven Ögren,

    Vid en tidpunkt när det efter långt om länge formligen sjuder av nya sociala medier och digitala verktyg förefaller det rätt att sy ihop det hela så att elever och lärare tillsammans kan få möjlighet att uppleva de verkliga fördelarna som ges oss med alla dessa kraftfulla verktyg. Men det räcker inte med verktyg, det krävs även att någon hjälper till att sätta dem samman och lyfta in verkligheten bakom skärmarna. Slutligen får vi hoppas att det hela utmynnar konkreta aktiviteter syftande till en bättre framtid för oss alla.

    Svara
  2. Stefan Pålsson,

    Ja, det blir intressant att se hur verksamheten utvecklas och förändras framöver – och vad det leder till.

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *