Skottland förbereder strategi för it och lärande

Regeringen i Skottland arbetar sedan november förra året på en strategi för it och lärande som syftar till att förändra och förbättra skolans undervisning och arbete. Skottland är en självstyrande riksdel (constituent country) inom Storbritannien och har ett eget skolsystem med egna lagar, regler och styrdokument.

Just nu implementeras också den nya läroplanen, Curriculum for Excellence, som trädde i kraft förra året, och en reform av lärarutbildningen samt en översyn av reglerna för lärarens yrkesroll och arbetsvillkor i skolan är på gång. Målet för utvecklingsarbetet är att skapa en skola som låter alla elever utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna utvecklas och lära genom hela livet. De ska bli självständigt tänkande, ansvarsfulla och samarbetsinriktade medborgare som kan delta aktivt i samhällsutvecklingen.

Nu är det alltså dags att sätta ordentlig fart på den pedagogiska it-användningen ute i skolorna. Regeringen bjuder därför in alla intresserade att delta i diskussionerna och att komma med idéer och förslag. 17 oktober kommer Education Scotland, en myndighet för skolutveckling som startade sin verksamhet vid halvårsskiftet, att arrangera ett öppet möte i Sterling för att diskutera hur man ska gå vidare. Här kommer det även att vara möjligt att delta online.

Fram till 10 oktober pågår diskussionen på den wiki som regeringen satt upp på PBWorks, under hashtaggen #eduscotict på Twitter samt på Engage for Education, den webbplats som öppnade i mars förra året för att uppmuntra till diskussion kring skola och utbildning i Skottland.

Startskottet löd i torsdags när Michael Russell, ansvarig minister för utbildning och livslångt lärande, meddelade i ett kort tal att Glow, Skottlands skolintranät, ska göras om i grunden. När Glow öppnade 2007  var tanken att det skulle vara en avskiljd digital lärmiljö med alla tjänster och verktyg som elever och lärare behöver i sin dagliga verksamhet för att undervisa och lära på nya sätt. Men Glow har inte blivit den succé regeringen hoppats på, trots de höga ambitionerna och det stora arbete som lagts ner på att utveckla tekniken.

Ett viktigt skäl till de uteblivna framgångarna är, som Michael Russel påpekade i sitt tal, att tjänsterna är alltför svåranvända och  i otakt med den utveckling mot sociala medier och aktivt deltagande som sker på Internet. Därför ska man nu tänka om och göra om Glow i grunden.

Istället för att enbart satsa på egna lösningar vill man istället integrera och bygga vidare på de lättanvända och smidiga tjänster som är fritt tillgängliga ute på nätet. En hel del elever och lärare är vana användare av den här typen av tjänster, och de förväntar sig att skolans digitala miljöer ska hålla samma kvalitet och ge liknande möjligheter. Det här innebär samtidigt att utvecklingskostnaderna minskar och att de kan användas för andra viktiga satsningar inom det här området.

Framför allt handlar det dock om att verkligen skapa de förutsättningar som krävs för att it ska bli en integrerad del i skolans vardag och för att läroplanens ambitiösa mål ska kunna uppfyllas. Michael Russell konstaterade i måndags att det nu gäller att ta tag i detta på allvar för att kunna komma vidare.

Regeringen pekar ut fem målsättningar som kommer att ingå i den kommande it-strategin och som man hoppas kunna uppfylla under den här regeringsperioden:

1. Förändra det rådande förhållningssättet till it i undervisningen. Skolan kan inte vara en ”teknikfri zon”, utan det är nödvändigt att eleverna har tillgång till samma rika möjligheter att ta del av information, att skapa, kommunicera, samarbeta och lära som de har utanför skolan.

2. Elever, lärare, skolledare och föräldrar måste bli mer säkra i sin it-användning och lära sig att använda de tekniska möjligheterna i sin vardag. I det här avseendet är det viktigt att alla uppmuntras att hjälpas åt och att dela med sig av sina kunskaper. Den tekniska utvecklingen kan revolutionera undervisning och lärande, men det förutsätter att alla är vana användare.

3. Ge lärarna stöd att undervisa på nya sätt och att se hur och när it kan användas för att skapa konstruktiva pedagogiska möjligheter. I det här avseende är det även viktigt att hjälpa lärare och skolledare att se sig själva som ständigt lärande i sin yrkesroll.

4. Fördjupa kontakterna mellan skolan och hemmet, stärka föräldrarnas engagemang i sin barns lärande och utveckla deras digitala kompetens.

5. Förbättra elevernas och skolans tillgång till hårdvara och en väl fungerande digital infrastruktur.

Jag kommer att återkomma till utvecklingen i Skottland efter 17 oktober!