USA storsatsar på forskning kring it och lärande

I fredags meddelade USA:s utbildningsminister Arne Duncan att både demokrater och republikaner  i senat och representanthus gett klartecken till en storsatsning på tillämpad forskning kring it och lärande i skolan.  Tillsammans med de båda stora forskningsfinansiärerna Carnegie Corporation och Hewlett Foundation startar man National Center for Research in Advanced Information and Digital Technologies, som till vardags ska gå under namnet Digital Promise.

Det rör sig om ett oberoende och icke-vinstdrivande center för tillämpad forskning kring it, undervisning och lärande. Syftet med verksamheten är att bedriva och sprida forskning som kan effektivisera och förbättra den dagliga verksamheten i den amerikanska skolan. Det handlar både om att hjälpa lärarna att undervisa bättre med hjälp av teknikens möjligheter, att se till att lärarnas undervisning kan nå ut till fler elever, över nätet, och om att dra nytta av tekniken för att ge eleverna en undervisning som är anpassad efter deras varierande förutsättningar. Man ska inte undervisa traditionellt, med teknikens hjälp, utan tänka om, tänka nytt och söka nya vägar.

I början av mars skrev jag om att det amerikanska utbildningsdepartementet aviserat att man planerade att satsa 90 miljoner dollar för att få fart på nytänkande och kreativ it-användning i hela skolsystemet. Retoriken kring den då planerade satsningen påminde mycket om det spända tonläget efter Sputnik 1957. Man betonade särskilt det nödvändiga i att USA har en skola som kan motsvara de kunskapskrav som den internationella konkurrensen ställer. Annars riskerar man att tappa fotfästet och att halka ohjälpligt efter.

Nu visar det sig att de federala budgetramarna sannolikt inte medger att de här planerna förverkligas just nu. Mycket kommer ändå att hända framöver i samarbete med landets forskningsstiftelser och teknikföretag – och en hel del är redan på gång.

TechAmerica Foundation har precis satt samman en arbetsgrupp som ska ta fram rekommendationer för hur Digital Promise ska bedriva sin verksamhet under de närmast kommande åren. Arbetsgruppen går under namnet Recommendations for Education and Advancement of Learning (REAL) Agenda Commission, och kommer att rapportera direkt till president Obamas Chief Technology Officer, Aneesh Chopra.

Det är redan bestämt att Digital Promise ska starta League of Innovative Schools, en samarbetsorganisation där framåtblickande offentliga skolor och skoldistrikt kan hjälpas åt med utvecklingsarbetet och dela erfarenheter, tankar och idéer. Här kan det också bli möjligt för företag att testa nya lösningar och skolorna kan även samverka för få bättre villkor och priser när de genomför upphandlingar. Ett annat viktigt mål är att uppmuntra nytänkande entreprenörer att ta fram intressanta tekniska lösningar genom att förbinda sig att köpa dem, så att utvecklingsarbetet inte sker förgäves.

Enligt Vita husets faktaöversikt om Digital Promise är bland annat skolorna i New Tech Network, som finns i 16 delstater, High Tech High i San Diego, District of Columbia Public Schools samt York County School Division i Yorktown, Virginia möjliga medlemmar av League of Innovative Schools.

Samtidigt som Arne Duncan meddelade den här satsningen, presenterades flera kompletterande satsningar från andra håll som pekar i samma riktning. Här är två exempel:

National Science Foundation (NSF) offentliggjorde vilka projekt som tilldelats medel i den första ansökningsomgången i deras tvärvetenskapliga forskningsprogram Cyberlearning: Transforming Education. Här handlar det om att ge stöd åt forskning som förenar nya tekniska möjligheter med lärandeforskningens senaste rön.

I pressmeddelandet påpekades att många välkända tekniska lösningar som idag används i undervisningen på många skolor, bland annat programmeringsmiljön NetLogo och Scratch, som gör det enkelt för barn att skapa interaktiv multimedia på nätet, kom igång tack vare forsknings- och utvecklingsstöd från NSF. Nu hoppas man uppnå samma sak, och bland dem som fick pengar den här gången finns projektet GeoGames på Ohio State University, där man ska ta fram ett datorspel som utvecklar den geospatiala förmågan vid informationssökning, komplex analys och problemlösning.

Det alldeles nystartade Urban Education Lab, som finns på Urban Education Institute vid University of Chicago, har skapat ett nätverk med ett drygt trettiotal av USA:s främsta forskare inom utbildningspolitik. Tillsammans ska de arbeta fram råd och riktlinjer, baserade på empirisk forskning, som kan ge barn och ungdomar i socialt utsatta miljöer en bättre utbildning och mer en utvecklande lärmiljö än vad de har idag. Bland annat ska forskarna undersöka hur man kan gå tillväga för att integrera it i undervisningen på sätt som verkligen fungerar och kan skapa en positiv förändring.

Med andra ord finns det goda skäl att återkomma i ärendet framöver!