En enkel väg till Creative Commons

Upphovsrätt kan ibland vara nog så svårt att hantera i skolan. Det beror både på att ämnet är komplicerat och på att det senaste decenniets utveckling av digitala medier, nätkulturer och informationsdelning har förskjutit perspektivet hos allmänheten. Man kan på goda grunder påstå att remix-kulturen börjar bli norm och att det i allt fler sammanhang är självklart att dela med sig och att bygga vidare på varandras arbete.

Det hindrar inte att det både är viktigt att förstå upphovsrättens värde och principer och att hålla sig inom lagens råmärken. Anette Holmqvist, som är redaktör för Kolla källan på Skolverkets webbplats, har tagit fram lärarguider som klart och tydligt förklarar vad lagen säger om användningen av texter, musik, bilder, filmer, radio-. och tv-program samt innehåll på nätet i skolans undervisning.

Den ideella organisationen Creative Commons, som grundades för tio år sedan av några amerikanska juridikprofessorer, har tagit fram ett antal licenser som kan användas som ett komplement till den traditionella upphovsrätten. I de här licenserna anger upphovsmannen själv vilka villkor som gäller för erkännande, bearbetning och spridning.

Dessa licenser finns sedan några år tillbaka även på svenska, på webbplatsen för Creative Commons Sverige. Mathias Klang har även skrivit Copyleft-Copyright för .SE, en drygt åttiosidig skrift som beskriver och förklarar värdet och nyttan med öppna licenser

Det här är en modell som kan komma väl till pass i skolan. Den visar och förklarar värdet av upphovsrätt och gör det samtidigt enklare att använda och arbeta vidare i undervisningen med material som andra har skapat och gjort allmänt tillgängligt.

Våren 2010 gjorde KTH Learning Lab en serie kortfilmer med Mathias Klang, projektledare för Creative Commons Sverige, som ger en god översikt över vad Creative Commons är och hur licenserna kan användas.

Det är dock inte alldeles problemfritt för lärare att använda Creative Commons licenser i skolan eller att förklara för barn och ungdomar vad det är och hur det hela fungerar. Petter Bergenstråhle har berättat om sina erfarenheter med en sjua och Marie Andersson har på sin blogg beskrivit hur hon arbetar med en trea kring de här frågorna.

Förra året tog Alma Taawo och Christina Szekely på Skolverket fram Creative Commons – en guide för lärare, som ska göra det lättare att använda den här sortens öppna licenser i skolans verksamhet. Den uppmärksammades internationellt och gavs ut i bearbetade och översatta versioner i Danmark och i Kanada.

Nu är en ny upplaga klar och den finns både tillgänglig som pdf och i tryckt form. Guiden är helt utan kostnad, men om en skola vill ha den tryckta versionen tillkommer porto.

I den nya upplagan är det större fokus på hur man får använda material som är skapat av andra än i den första upplagan, som i högre grad lyfte fram vad man ska tänka på när man vill licensiera det material som man själv har skapat. Här drog man lärdom av den danska bearbetningen av Skolverkets guide, vilket ju är en utmärkt illustration av värdet med öppna licenser!

Skolverket hoppas på att guiden kan komma till konkret användning i skolan och att den tillsammans med övrigt material på Kolla källan även kan tjäna som underlag för diskussioner kring upphovsrättens värde och betydelse i dagens samhälle.


Kommentarer (1)

  1. Marie Linder,

    Jag har positiva erfarenheter av att arbeta med Creative Commons i skolan. Eleverna verkar lätt ta till sig idén och se nyttan med att enkelt kunna dela med sig på nätet. Vi har gjort iordning en länksamling för eleverna med CC-licensierat material som de kan använda i sitt arbete. Här finns också information om upphovsrätt och instruktioner kring hur man gör källhänvisningar. Berättar mer här: http://marielinder.wordpress.com/2012/01/02/creative-commons-visar-pa-nyttan-av-att-dela-med-sig/

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *