Ørestad gymnasium vill utveckla digital bildning

Ørestad gymnasium är en kommunal gymnasieskola i Köpenhamn som drog igång verksamheten 2005. Redan från början var tanken att prova nya vägar, och målet är att vara bäst i Danmark på att använda den digitala teknikutvecklingens möjligheter i undervisningen. De första åren delades lokal med Köpenhamns universitet, men från 2007 har man sina lokaler i en byggnad med en egensinnig arkitektur som innehåller en stor mängd öppna rum. Det påminner betydligt mer om en modern kontorsmiljö än om en skola.

Idag höll rektorn, Allan Kjær Andersen, en intressant föreläsning om Ørestad gymnasium och dess verksamhet på SETT i Kista.

Den pedagogiska visionen för Ørestad gymnasium går ut på att eleverna ska lära sig att samarbeta och kommunicera och att de ska utveckla de kunskaper som krävs för att kunna ta ställning i komplexa frågor. Det är avgörande att de kan se sig själva i sin kulturella kontext och att de reflekterar kring sin identitet och tillvaro.

Skolans profil handlar om medier, kommunikation och kultur – och en av grundstenarna är vikten av att samspela med världen utanför skolan. På danska talar man om ”viden i spil”. Eleverna ska lära sig och uttrycka sin kunskap under de villkor som gäller i resten av samhället, och de behöver konstruktiv återkoppling så att de kan komma vidare i sin utveckling på ett bra sätt.

På Ørestad gymnasium har man skapat lärmiljöer som både möjliggör och nödvändiggör olika undervisniningssätt och lärandeformer. Det finns miljöer där den enskilde kan studera för sig själv, det finns grupprum, traditionella klassrum och en samlingssal där alla lärare och elever kan delta samtidigt. Det digitala rummet, kommunikationsformerna på nätet, spelar rollen av ”det femte rummet”, en social miljö som alltid är närvarande och kan användas när det behövs. Det handlar både om samspelet mellan lärandet och det fysiska rummet, och samspelet mellan det fysiska och det digitala, virtuella rummet.

Allan Kjær Andersen betonade att man ända sedan början har arbetat för att förena den pedagogiska visionen med en kreativ it-användning. Syftet är att eleverna både ska utveckla digitala kompetenser och en digital bildning. Att kunna hitta, tolka och förstå relevant och trovärdig information är en viktig del av detta, liksom förmågan att kunna uttrycka sin förståelse och att kunna kommunicera med andra. Eleverna ska utveckla goda it-vanor, och kunna använda digitala medier på ett medvetet sätt i sin roll som medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Från och med höstterminen kommer allt undervisningsmaterial på Ørestad gymnasium att vara helt digitalt. Just nu är man därför igång med att leta upp och att själv utveckla digitala lärresurser av olika slag som stöder den pedagogiska visionen. E-böcker och annat licensierat digitalt material är en viktig del av detta, liksom öppet och fritt material samt lärar- och elevproducerade resurser. När det gäller lärarproducerat material, har man börjat med matematik eftersom det var svårt att hitta något existerande som passar. I fysikundervisningen har elever med hjälp av sin lärare utvecklat en wiki som kan fungera som en god grund för undervisning och lärande framöver.

Ørestad gymnasium har arbetat med en-till-en ända från början, och lärare och elever använder både ipad och laptop. Google Apps används som plattform för lärande och kommunikation, och allt material ligger på skolans mediaserver. Det uttryckliga målet är att undervisningsmaterial och lärresurser ska vara multimediala och interaktiva. Här gäller det att tänka på att det både krävs material som fungerar för mer ytlig genomläsning, för djupare, reflekterad läsning och för informationssökning. Allt material ska vara oberoende av plattform så att det alltid kan nås och användas.

Lärarna är redan kompetenta pedagogiska it-användare, men det är viktigt att de är lika väl förtrogna med datorer som med plattor. Därför satsar man just nu på intern kompetensutveckling just för plattor. Tio lärare som har särskilt goda kunskaper inom området hjälper de andra att komma vidare.

Eleverna ska utveckla digitala kompetenser i alla ämnen, och under det första halvåret sker detta enligt en central plan. Här satsar man också på att eleverna ska hjälpa varandra att använda datorer och plattor som redskap i och för sitt lärande. Samarbete och kunskapsdelning blir allt viktigare i alla sammanhang i samhället och det är därför viktigt att alla lär sig detta på ett naturligt sätt i skolan.

Allan Kjær Andersen avslutade med att konstatera att den ursprungliga tanken var att undervisningen mest skulle bedrivas på distans över nätet och att den fysiska miljön inte var särskilt viktig. Man lärde sig dock snabbt att så inte var fallet. Bland annat ville eleverna kunna träffas och samverka med varandra och med lärarna.

Det digitala rummet är en komplettering av den fysiska miljön – inte en ersättning för den.


Kommentarer (1)

 1. Gunnar Hermansson,

  Hej
  Jag har en fråga
  Kan jag och mina 8 lärarkollegor komma på ett studiebesök hos er?

  önskemål om datum är
  15 juni efter lunch
  Vi är intresserade av hur ni jobbar med digitalt lärande
  Har ni också nyanlända elever?
  Vi jobbar i Småland på ett gymnasium
  Vänligen
  Gunnar Hermansson

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *