Scratch – kreativ teknik och nya lärandeperspektiv

Det visuella programmeringsspråket Scratch är en spännande satsning från forskargruppen Lifelong Kindergarten på MIT. Jag skrev om Scratch i början av året, i samband med att Mitch Resnick, som leder forskargruppen, höll en presentation på Learning Without Frontiers 2012 i London.

Tanken med Scratch är att att göra det enklare för barn att lära genom att undersöka, skapa, dela med sig, reflektera och att bygga vidare på det som andra har tagit fram. De interaktiva berättelser och spel som barnen skapar kan läggas upp på Scratch webbplats så att andra kan använda dem, lära sig hur de fungerar och utveckla form, funktioner och tankar vidare.

Förra veckan var det för tredje gången dags för Scratch@MIT, en konferens som arrangeras vartannat år på MIT. Totalt deltog ungefär fyrahundra personer från fyrtio länder, och för Sveriges del fanns Anders Berggren, ikt-pedagog i Smedjebackens kommun, på plats. Han var även med förra gången konferensen arrangerades, och nu liksom då fick han hjälp med finansieringen av Internationella Programkontoret och deras program Atlas konferens.

– Jag har arbetat en hel del med Scratch i mindre projekt med elever de senaste par åren, berättar Anders Berggren. Eleverna är med direkt! Programmet är lätt att använda, de blir intresserade och börjar genast utforska möjligheterna. Än så länge har det mest handlat om ”gubben i lådan”-projekt där vi experimenterat med nya sätt att använda, bygga och lära med teknik. Här finns det mycket att bygga vidare på!

Syftet med deltagandet på konferensen var att få nya idéer till att utveckla undervisningen och teknikanvändningen, och att knyta kontakter runt om i världen som kan fungera som bollplank, samtalspartners och idésprutor.

– Även om konferensen förstås innehåller keynotes och presentationer, bygger hela upplägget på att deltagarna ska prata med varandra och dela erfarenheter, säger Anders Berggren. Det vilar en skön, avslappnad känsla över hela arrangemanget, och det spelar ingen roll om du är professor eller lärare. Här är det remixkulturen som gäller, där det är viktigt att hitta sådant som kan föra ens eget arbete framåt och som man även själv kan bidra till.

Connie Yowell, ansvarig för utvecklingsprojekt inom lärandeområdet på MacArthur Foundation, pratade tillsammans med Jan Cuny och Mitch Resnick om sammankopplat lärandekonferensens andra keynote. Det handlar om att se undervisning och lärande på nya sätt, att inte fastna i traditionella institutioner och arbetssätt, utan att tänka i termer av nätverk, samarbete, delaktighet och skapande.

Detta är principer som figurerat inom pedagogiken i många år, långt före dagens teknikutveckling. Mitch Resnick har själv påpekat att Scratch bygger på tankar och idéer som Friedrich Fröbel formulerade för snart tvåhundra år sedan. Dagens kommunikationsmöjligheter ger dock bättre förutsättningar än någonsin att förverkliga visionen och att skapa en effektiv och engagerande undervisning där alla får möjlighet att lära sig det som de behöver för att klara sig i samhället.

– En stor fördel med Scratch är att det verkligen underlättar för barnen att utveckla en bättre förståelse för hur datorn fungerar och hur programmering går till, påpekar Anders Berggren. Spelidén och feedbacksystemet som programmet bygger på ger återkoppling hela tiden och hjälper dem att komma vidare. Så är det tyvärr inte alltid i skolans undervisning.

Under konferensen gavs det mängder med goda exempel på hur Scratch kan användas i undervisningen. Några presentationer finns på Scratch webbplats, och Anders Berggren har samlat sina intryck och upplevelser i en blogg som han skapade särskilt för årets konferens. Många har även skapat nya tekniska lösningar som kan integreras med Scratch.

-Eftersom jag är gammal idrottslärare, tycker jag att det är extra roligt med kopplingen mellan Scratch och Kinect, säger Anders Berggren. Den gör det bland annat möjligt att styra animationer och spel med med hela kroppen, och numera stöder den även två spelare. Ett annat roligt exempel är Makey Makey, skapad av två doktorander på MIT, som gör det möjligt att koppla alla möjliga objekt till Scratch. Det går till exempel att använda bananer som tangenter i ett piano! Här är det bara fantasin som sätter gränser.

I våras körde Smedjebackens kommun en försöksrunda med varsin dator, och under hösten kommer detta att införas i fler klasser. Kommunen har sedan ett par år tillbaka en strategi för hur skolan ska utvecklas fram till 2015, och den här satsningen är en del av den. Här kan erfarenheterna från Scratch och andra projekt på MIT säkert spela en viktig roll för att skapa en undervisning som både fungerar, stimulerar och motiverar.

– Nu när vi på allvar ska börja arbeta med varsin dator, vill vi förstås inte att de bara ska användas som skrivmaskiner eller för att läsa eböcker eller se på filmer, understryker Anders Berggren. Precis som det står i skolans styrdokument, ska vi se till att eleverna på olika sätt lär sig att använda den moderna teknikens möjligheter för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Seymour Papert myntade en gång uttrycket ”hard fun”, och det är just vad det handlar om!


Kommentarer (1)

  1. Calle Morgården,

    Det är inte att undra på att Sverige ligger i framkant när det gäller utvecklingen av mjukvara. Entusiaster skapar fantaster och innovatörer.
    Keep going!

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *