USA satsar på lärarutveckling över nätet

Det amerikanska federala utbildningsdepartementet har under den här presidentperioden dragit igång flera initiativ för att utveckla landets skolor i en digital riktning. Nu vill man se till att alla lärare kommer ut på banan och lär sig att använda de digitala medierna för sin egen kunskapsutveckling och i sin undervisning. Augusti månad har utsetts till Connected Educator Month, och igår var det öppningsdag för Epic-Ed, som är ett försök att skapa en nationell praktikgemenskap för amerikanska lärare kring skolan, den digitala utvecklingen, andra perspektiv på kunskap och lärande samt nya undervisningsformer.

Utgångspunkten för alla de här initiativen är att skolan måste genomgå en systemförändring för att fylla sin roll i dagens samhälle. Förutsättningarna är helt enkelt annorlunda idag, menar den amerikanska federala regeringen, och det måste lärarna, undervisningen och skolsystemet kunna hantera. Det gäller att skifta fokus från lärarens kunskapsförmedling till lärandets villkor och elevernas lärprocesser.

I oktober 2009 tillsattes en arbetsgrupp med lärare, skolledare, forskare och beslutsfattare för att ta fram nationell plan för hur it kan användas för att förnya utbildning och undervisning. Knappt ett halvår senare presenterades ett utkast, och i november 2010 kom den slutliga versionen – Transforming American Education: Learning Powered by Technology.

I september förra året sjösattes forskningssatsningen Digital Promise, och i februari meddelades att samtliga skolor ska gå över till att använda digitala läromedel och börja integrera digitala lärmiljöer i undervisningen de kommande fem åren. Under 2010 och 2011 har dessutom den federala regeringen tillsammans med tolv stora stiftelser delat ut drygt en och en halv miljard dollar till skoldistrikt som vill utnyttja den digitala utvecklingens möjligheter för att hitta nya vägar för undervisningen och för skolans samlade verksamhet.

I den nationella planen talas det mycket om att det krävs nya perspektiv på undervisning och lärande. Det sägs bland annat att det är nödvändigt att undervisningen blir autentisk och relevant för eleverna, och att den äger rum i sitt naturliga sammanhang, ute i samhället, för att de ska kunna utveckla de kunskaper och färdigheter som de behöver. För att detta ska fungera, måste lärarna kunna samarbeta och dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, knyta kontakter med yrkespersoner och verksamheter utanför skolan och vara väl förtrogna med hur digitala medier kan användas på konstruktiva sätt.

Detta är tankar och idéer som hänger väl samman med det arbete som pågår i Connected Learning Research Network, som jag skrev om i mars och som jag återkom till förra månaden.

Connected Educator Month är en del av satsningen Connected Educators och anordnas tillsammans med ett stort antal organisationer och företag som arbetar för skolutveckling och en modern undervisning. Det hela startade med en kickoff de tre första dagarna i augusti, med ett antal webbseminarier, som finns tillgängliga på nätet. Här resonerades bland annat kring sammankopplat lärande, det gjordes en internationell utblick och det diskuterades kollegial kompetensutveckling samt hur läraryrket utvecklas idag. Ett flertal välkända profiler inom utbildningsområdet, bland andra Larry Johnson, Douglas Rushkoff och Connie Yowell, höll keynotes som lyfte fram viktiga frågor och problemställningar. Det arrangerades också ett samtal mellan David Thornburg och Alan November som tog upp aktuella frågor, debatter och diskussioner som rör sammankopplat lärande.

Den här veckan arrangeras den webbaserade konferensen Learning 2.0 med deltagare från hela världen. Även här streamas och arkiveras samtliga föreläsningar och diskussioner. I övrigt är hela månaden fullspäckad med webbseminarier som tar upp det mesta som rör informellt och formellt lärande på nätet, personliga lärnätverk och lärares praktikgemenskaper.

De frågor och den nyfikenhet som väcks under Connected Learning Month ska hanteras av Epic-Ed. Man kan säga att det är ett sätt att formalisera den kunskapsdelning och kompetensutveckling som sedan en tid tillbaka pågår i mer informella sammanhang, exempelvis #edchat på Twitter, The Educator’s PLN och Classroom 2.0, samtidigt som man tydligt kopplar verksamheten till den nationella planen.

En digital förändringscykel, som utvecklats av forskare på Friday Institute som arbetat med North Carolina Learning Technology Initiative, ska användas för att ge hjälp och stöd åt det pågående förändringsarbetet. Förändringscykeln består av fyra faser – vision, plan, implementering och utvärdering – och illustrerar att förändring är en process som kräver ständig uppmärksamhet och aktiva handlingar för att kunna genomföras.

Knappt två år efter att den nationella planen presenterades, finns nu både initiativ kring forskning och mer konkret, vardagsnära utveckling på plats. Det är dags att beslutsfattare, forskare, skolledare och lärare tillsammans försöker göra verklighet av planen och visionerna.


Kommentarer (3)

 1. Stefan Pålsson,

  Absolut! Och det är intressant att tankarna om det sammankopplade lärandet på sina håll börjar synas i politik och konkreta åtgärder.

  Svara
 2. Jaakko Hurri,

  I Sverige utvecklar Skolfederation.se möjligheter att även svenska skolor lättare kan utnyttja digitala tjänster och läromedel.

  https://www.skolfederation.se/om/

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *