Integrera wikis och Wikipedia i undervisningen

Öppna digitala lärresurser och nya perspektiv på undervisning, kunskap och lärande blir allt viktigare i den globala utbildningspolitiken. I början av juni skrev jag om OECD:s enkätundersökning bland medlemsländerna om nationella satsningar på öppna digitala lärresurser. Tre veckor senare beskrev jag Parisdeklarationen 2012 om öppna digitala lärresurser, som antogs på World OER Congress i Paris kring midsommar.

Just nu förbereder EU-kommissionen inom ramen för tillväxtstrategin Europa 2020 ett initiativ kring öppna digitala lärresurser och de förutsättningar för undervisning och lärande som gäller idag. Den preliminära titeln är ”Opening Up Education”.

För knappt tre månader sedan skrev EU-kommissionären Androulla Vassiliou i ett blogginlägg om det kommande initiativet att skolan måste genomgå samma digitala förändringsprocesser som präglar resten av samhället. Annars blir det svårt för skolan att dra nytta av de möjligheter som utvecklingen av it och digitala medier öppnar för – och att fylla sin funktion i samhället. Främjandet av kollaborativt lärande över nätet, tvärs över nationsgränserna, och öppna lärmiljöer, som knyter samman skolan med det informella lärandet, är andra viktiga delar av ”Opening Up Education”. Initiativet kommer att presenteras i mitten av nästa år.

Det pågår redan flera EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt som utifrån olika perspektiv tittar närmare på hur detta kan genomföras i praktiken. Ett intressant aktuellt exempel är iTEC – Innovative Technologies for an Engaging Classroom – som drivs av Europeiska skoldatanätet och som jag skrev om när det startade för två år sedan. Ett annat är Wiki Skills, där åtta partners i åtta länder, däribland Wikimedia Sverige, arbetar för att hjälpa skolor, yrkesutbildningar och högre utbildningar att använda wikis och att lära sig förstå, använda och dra nytta av dem i sina verksamheter.

Wiki, som betyder snabb på hawaiianska, är ett webbpubliceringssystem, utvecklat av amerikanen Ward Cunningham 1995, som gör det möjligt för användarna att snabbt och enkelt skapa, ändra och tillsammans utveckla innehållet. Wikipedia är förstås den mest kända wikin, men den här sortens system används i många olika sammanhang där man snabbt vill kunna samarbeta kring information. Den fria programvaran MediaWiki, ursprungligen utvecklad för Wikipedia, är en vanlig lösning liksom webbaserade, proprietära system, som exempelvis Wikispaces.

Häromdagen bytte jag några ord med Anna Bauer, som tillsammans med Leo Wallentin ansvarar för Wikimedia Sveriges medverkan i Wiki Skills.

– Vi drog igång projektet med ett möte i Barcelona förra året, berättar Anna Bauer. I övrigt samarbetar vi mest över Internet, och det blir många Skype-möten. I slutet av mars blev vi klara med en första rapport där vi resonerar kring vad en wiki är och hur den kan användas i undervisningen för att utveckla viktiga kunskaper och förmågor. Vi ger också en kort inblick i vad som sker runt om i Europa idag, och lyfter fram wikis som kan vara till nytta i undervisningssammanhang. Förutom Wikipedia handlar det bland annat om Ekopedia, Minecraft Wiki och WikiEducator.

I rapporten konstateras att det finns många fördelar med att använda wikis i undervisningen. Wikis är flexibla lärmiljöer som ger goda möjligheter till autentiskt, kollaborativt lärande och hjälper till att utveckla viktiga digitala kompetenser, inte minst samarbetsförmåga och kritiskt tänkande. Det kräver dock att både elever och lärare redan har goda grundläggande it-kunskaper, att det finns en vilja att undervisa och lära på nya sätt, att infrastrukturen är på plats och att byråkratiska regler och rutiner inte lägger alltför många hinder i vägen.

– Nu är den inledande fasen avklarad och det är dags att ta tag i det konkreta arbete som ska pågå till 2014, säger Anna Bauer. Tanken är att vi från Wikimedia Sverige ska stå för kunskaperna och erfarenheten när det gäller wikis och wikikultur och fungera som katalysatorer och stöd. Med hjälp av oss kan fler lärare våga använda wikis i sin undervisning, och börja utveckla pedagogiska scenarier som de själva och andra lärare kan ha nytta av.

I april hölls en första workshop i Stockholm, ledd av Leo Wallentin, med skolbibliotekarier och lärare från gymnasier och folkhögskolor i Mälardalsregionen. På workshopen diskuterades allmänt om hur wikis kan användas i undervisningen, vilka behov som finns och vad som behöver göras för att användningen av wikis i undervisningen ska börja ta fart. Bland annat påpekades att både gränssnitt och färdigt resultat måste bli snyggare och mer lätthanterligt i wikis, annars vill eleverna inte vara med. Ett sätt att lösa detta på kan vara att ta fram MediaWiki-startpaket med ”skinn” och tillägg för skolor som vill starta en egen wiki och i högre grad styra hur det ser ut.

Det krävs också att elever och lärare blir bättre på att tänka hypermedialt och att använda länkar konstruktivt, samt att de vågar ändra i och arbeta vidare med varandras texter. De som börjat använda Wikipedia i undervisningen berättade att det finns en kultur där som kan vara svår för ovana att tränga igenom. Detta är något som även andra lyft fram, bland annat svenskläraren och it-pedagogen Per Falk på Nacka gymnasium.

Eleverna är ofta alltför vana vid den traditionella skolmiljön och upplever det ibland som ansträngande att få besvärliga frågor om relevanskriterier, faktagranskning och upphovsrätt på bilder från andra användare. Wikipedia kan alltså vara en ganska sträng och krävande lärmiljö, men samtidigt möts eleverna av autentiska utmaningar som verkligen sätter fart på deras lärande. Dessutom är de ju med om att skapa riktiga resurser som kommer till användning ute i samhället, och som lever vidare och utvecklas efteråt. Wikipedia kan alltså vara ett mycket bra sätt att utmana och vitalisera undervisningen i skolan, även om det är långt ifrån lätthanterligt.

– Vi reser gärna ut i landet och hjälper lärare och utbildare inom vår målgrupp att börja integrera wikis och Wikipedia i undervisningen, säger Anna Bauer. Men det krävs att det är minst tio intresserade, att det finns en lämplig lokal och att deltagarna har åtminstone lite kunskaper om vad en wiki är och hur det hela fungerar. Har ni tankar och idéer kring scenarier som kan passa i undervisningen, och uppfyller de här kraven, är det bara att kontakta oss, så hjälper vi er att komma igång!


Kommentarer (3)

 1. Ylva Pettersson,

  Tack för en intressant text.

  Jag har sedan många år genomfört stora projekt där eleverna bidragit på Wikipedia. Jag har alltid utgått från att eleverna (jag har huvudsakligen gjort detta med gymnasiets åk 1) klarar av att skriva den sortens text som hör hemma på Wp och att de snabbt kan sätta sig in i de regler som gäller, och den wikikod man måste använda. Det har visat sig att jag har haft rätt i detta. Mina elever har aldrig haft några problem med kulturen på Wikipedia. Tvärtom anser de att tydliga regelverk för hur man skriver, hur man källbelägger o.s.v. är till stor hjälp. Den kultur som råder på Wikipedia bygger till största del på respekt för uppslagsverkets verifierbarhet och neutralitet. Har man förstått detta så undviker man sannolikt alla problem. Ingen av mina elever har någonsin fått en artikel raderad eller hamnat i någon konflikt. Tvärtom har de stött på mängder med uppmuntran, hjälp och andra former av bekräftelse. Och vid det här laget talar jag om hundratals elever och hundratals artiklar! Jag tror att när lärare, som du hävdar ovan, lyfter fram att kulturen på Wikipedia kan vara svår och sträng, beror det på att de inte tillräckligt själva satt sig in i Wikipedia innan de lät eleverna börja redigera. Jag tror också att det kan bero på att man underskattar eleverna. Dessutom krånglar många lärare till det genom att skapa gemensamma projekt för eleverna att genomföra, eller gemensamma konton att hantera. En av de magnifika sakerna med Wikipedia är ju annars just möjligheten för varje elev att skapa artiklar, innehåll, bilder och annat utifrån egen lust och eget intresse! Om man låter dem göra detta stärks deras självkänsla även av att vara jämlika bidragsgivare på Wikipedia – inte deltagare i ett skolprojekt. Man ska komma ihåg att ett av de viktigaste styrdokumenten på Wikipedia heter ”Var djärv!” MVH// Ylva Pettersson gymnasielärare tillika administratör på svenskspråkiga Wikipedia och styrelseledamot Wikimedia Sverige

  Svara
 2. Stefan Pålsson,

  Tack för kommentaren!

  Du har säkert rätt i att det är bristande kunskaper om kulturen som ger problem när Wikipedia används i undervisningen. Just därför är det så viktigt med Wiki Skills-projektet. Diskussioner, hjälp och stöd åt lärare och skolbibliotekarier är vad som behövs för att integrera Wikipedia och dess möjligheter till lärande i den konkreta undervisningen!

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *