Digitala gestaltningar av läsupplevelser

I år är det hundra år sedan August Strindberg dog, och hans tid, liv och verk har uppmärksammats på olika sätt. Strindsbergsåret, som är ett samarbete mellan Kulturrådet, Svenska Institutet och Stockholms stad, hör till de mer synliga och uppmärksammade exemplen.

Ett viktigt syfte med den här satsningen är att vi ska förstå vår samtid bättre genom att låta Strindberg och den verklighet han levde i belysa vår tid och våra förutsättningar. Själv såg han sin tillvaro och sitt liv som ett konstverk, och strävade ständigt efter att hitta nya vägar. Temat för Strindbergsåret är därför den passande uppmaningen: ”Tänk själv!”

Stockholms stads utbildningsförvaltning deltar under höstterminen i Strindbergsåret med projektet Ett halvt ark papper, en samling lärresurser, workshops och andra aktiviteter som fokuserar den trettiosjuradiga novellen med samma namn från 1903. Målsättningen är att lärare och elever i Stockholms stad ska inspireras att arbeta på nya sätt med skönlitteratur, läsupplevelser och litterär gestaltning, och att digitala uttryckssätt ska börja integreras i tillägnande och skapande. Mottot för projektet är: Ju fler sinnen desto fler minnen.

– Inkludering är ett viktigt delmål, säger Elisabeth Söder, Medioteket, som är projektledare. Därför har vi gjort novellen tillgänglig på ett trettiotal olika språk på webbplatsen, från arabiska till tigrinja och teckenspråk, och det går både att läsa och att lyssna. Alla ska kunna ta del av novellen på det sätt och det språk som passar bäst.

Ett halvt ark papper vänder sig i första hand till stockholmsskolorna, men alla som är intresserade får naturligtvis använda det material som görs tillgängligt. Hela barn- och ungdomsskolan, från ettan till och med gymnasiet, är målgrupp för projektet.

Medioteket har tillsammans med läraren Katarina Lycken Rüter tagit fram pedagogiska planeringar för olika åldersgrupper som tydligt knyter an till det som står i kurs- och ämnesplanerna för svenska och svenska som andraspråk. Före årskurs sju finns det egentligen inget i ämnesplanerna som säger att eleverna ska arbeta med äldre litteratur skriven för vuxna. Det kan ändå vara en bra idé att ta upp en känd författare som Strindberg, jämföra vardagen med hans tid och hitta nya sätt att berätta, göra författarporträtt och att gestalta med text, bild, film och sociala medier.

– Poängen med Ett halvt ark papper är att visa hur kul och givande det kan vara att arbeta utifrån en klassisk litterär text, säger Elisabeth Söder. Vi vill stimulera till ämnesövergripande arbetssätt och sätta in det som sägs i texten i ett socialt och samhälleligt perspektiv. När novellen skrevs hade Stockholm näst lägst medellivsslängd i hela Europa, de allra flesta bodde trångt och tbc spreds lätt. Det var en helt annan stad och ett helt annat land, och här finns det mycket att ta upp, reflektera kring och att jämföra med dagens situation.

Trots att novellen är väldigt kort, är den en guldgruva när det gäller innehåll. Man kan till exempel diskutera vilka sjukdomar som ansågs fina och fula kring förra sekelskiftet, skuldkänslan, klassperspektivet, vilka möjligheter som smittade mödrar från olika samhällsklasser hade att skydda sina barn, och så vidare.

Det är inte någon text som är helt enkel att läsa, eftersom den använder ett äldre språk och ord som kan uppfattas som svårbegripliga för många idag. Novellen är varken tillrättalagd eller moderniserad, och det kan närmast vara ett detektivarbete att analysera och reflektera kring innehållet Stockholmskällans webbversion av artikeln, med förklarande länkar och bilder, kan fungera som ett lämpligt stöd. Ett halvt ark papper har också samlat bakgrundsartiklar, analyserande texter och annat förklarande material som kan vara till hjälp.

– I novellen finns många lager av innehåll att upptäcka, förstå och gestalta, påpekar Elisabeth Söder. Det är viktigt att eleverna både utsätts för motstånd och att de ges utrymme för eget skapande. De måste stanna upp och tänka efter, och kan inte bara bocka av uppgiften och rusa vidare till nästa moment. Det krävs sammanhang, eftertanke och inspiration för att klara av den här typen av uppgifter.

Allt material som stockholmseleverna skapar kommer att samlas på webbplatsen och vara tillgängligt för alla under en Creative Commons-licens. 20 januari nästa år avslutas Strindbergsåret med en rad evenemang på Kulturhuset, i Skärholmen och Vällingby. Bidrag från Ett halvt ark papper kommer att finnas med: filmer, tonsättningar, texter med mera, som är inspirerade av novellen.

Just nu arbetar Elisabeth Söder för fullt tillsammans med andra aktörer för att hjälpa lärare och elever att komma igång med arbetet. För lärare anordnar Medioteket skrivarworkshopen Tänka utanför ramarna, som ger idéer och uppslag till lämpliga skrivövningar. Webbstjärnan har tagit fram en exempelsajt i WordPress som gör det lätt för lärare och elever att skapa en blogg eller webbplats för att presentera eller dokumentera sitt arbete. Tillsammans med STIM och deras projekt Plug In arrangerar man en workshop som visar lärare och elever hur de kan tonsätta novellen eller skapa ljudcollage, bland annat med gratisprogram som Audacity. Här informerar man också om upphovsrättens möjligheter och begränsningar, så att eleverna både lär sig rättigheter och skyldigheter.

– Med hjälp av digitala medier kan man arbeta med litteraturen på mer utvecklande och motiverande sätt än att skriva en recension, säger Elisabeth Söder. Eleverna kan till exempel skriva ett fiktivt författarporträtt på Fakebook, använda fritt tillgängliga bilder på Strindberg och från Strindbergs tid och skriva texter till dem, göra tonsättningar och skapa filmer. Det blir möjligt att arbeta mer varierat i undervisningen och alla behöver inte heller göra samma sak.

Franska Fanny av Fanny Säterberg, Östra Reals Gymnasium

Post-avant garde av Edvin Wastergård, Östra Reals Gymnasium

Många lärare och klasser har redan kommit igång med arbetet. Ett extra plus i det här sammanhanget är att flera modersmålslärare har börjat samarbeta med andra lärare, vilket innebär att de är på väg att involveras och inkluderas i det dagliga arbetet. Lärare som tidigare inte varit särskilt digitala, har fått en puff av projektet. Ett exempel på detta är en modersmålslärare i arabiska som börjat blogga med sin klass och anmält den till Webbstjärnan.

Webbplatsen kommer att leva vidare efter projektperiodens slut och ska även utvecklas efterhand. Förhoppningen är att Ett halvt ark papper ska ge nya perspektiv och ingångar till Strindberg och visa på hur man kan integrera digitala medier i andra undervisningssammanhang, såväl i svenska som i andra ämnen.

– Jag tror till exempel att det här kan vara ett bra sätt att introducera ny litteratur, säger Elisabeth Söder. En novellvåg rullar på, och just noveller är ett format som passar skolan bra. Här handlar det inte om sexhundrasidiga volymer som ska klämmas, utan det är betydligt mer hanterbart. Och Strindbergs trettiosju rader visar ju att även ett litet omfång kan rymma mycket!


Kommentarer (3)

 1. Alice Emitslöf,

  När jag gick i skolan försökte vi smälla i oss Röda rummet i en väldig fart. Visst fick jag veta vad den handlar om, men det gav inte mycket mer än att slå upp den på Wikipedia. Den här sidan är ett bra exempel på den djupa kunskapen som eleverna behöver, den som inte går att googla fram utan som måste ges tid, analys och aktivt arbete. För att inte tala om vad den gör för läsglädjen! Så mycket roligare att verkligen förstå en text än att läsa 10 ytligt.

  Svara
 2. Urban Härdin,

  Det är lätt att se undervisningsnyttan med denna sida, men just nu vill jag bara njuta. Jag skulle bara titta lite på den danska versionen – ren nyfikenhet, inget annat – och kom på mig själv med att lustläsa den nederländska. Och vad har vi här… Esperanto?

  Vill ha mer!

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *