Öppna upp, koppla samman, skapa och lär

I höstas nämnde jag kort att EU-kommissionen förbereder ett nytt initiativ för att utveckla utbildning och undervisning – Opening Up Education Through Technologies. Det här initiativet är i likhet med Digital agenda för Europa en del av tillväxtstrategin Europa 2020. Syftet är att stärka unionens ekonomiska konkurrenskraft genom att anpassa skolan till de digitala förändringsprocesser som präglar hela samhället. Målet är att EU ska ska kunna spela en ledande roll i det fortsatta globala utvecklingsarbetet.

Fokus ligger på öppna lärresurser, kollaborativt lärande, kollegialt nätverkande och öppna lärmiljöer som kan knyta samman skolans undervisning med det informella lärandet och resten av samhället. Från 13 augusti till 13 november förra året kunde alla intresserade bidra till det fortsatta arbetet med sina idéer och synpunkter.

9-11 december samlades ministrar och politiska tjänstemän från hela EU, samt associerade medlemmar i Schengenområdet, på en konferens i Oslo. Tillsammans med forskare och opinionsbildare diskuterades de möjligheter och utmaningar som medlemsländerna och unionen står inför inom utbildningsområdet. Bakgrund, program, diskussionspapper och presentationer finns på konferensens webbplats, liksom videoinspelningar av keynote-föreläsningarna.

Även här i Sverige är det en del på gång. I juni förra året tillsattes Digitaliseringskommissionen, ledd av KTH-professorn Jan Gulliksen, för att följa upp och analysera regeringens digitala agenda och dess it-politiska mål. Skolan ingår i den digitala agendan, och den lyfts fram som ett viktigt område i Digitaliseringskommissionens handlingsplan, som presenterades strax före jul.

I lördags publicerades en debattartikel av Jan Gulliksen, där han pekade på det problematiska i att Internet i den offentliga debatten ofta lyfts fram som ett riskområde för barn. Aktuell forskning från projektet Teenagers and Technology vid Oxforduniversitetet och den senaste rapporten från EU Kids Online visar att barn och ungdomar som inte lär sig att använda Internet och de nya mediernas möjligheter halkar efter socialt och kunskapsmässigt. Här finns det också en viktig socioekonomisk aspekt: det är i regel barn till internetovana föräldrar, vanligen från lägre socialgrupper, som riskerar att komma på efterkälken.

Digitaliseringskommissionen kommer snart att tillsätta Lilla kommissionen, en expertgrupp med barn och ungdomar, från lågstadiet till gymnasiet, som ska bidra med sina erfarenheter, tankar och idéer. Förhoppningen är både att få hjälp med skolrelaterade frågor och att få andra perspektiv på hur digitalisering påverkar samhälle och vardagsliv.

Connected Minds, den avslutande rapporten i OECDs projekt New Millennium Learners, som jag skrev om i somras, lyfter fram behovet av att förstå hur den digitala utvecklingen ändrar förutsättningarna för utbildning och lärande. Detta kräver andra perspektiv på kunskap, undervisning och lärande än de traditionella, men det är samtidigt viktigt att inte fastna i utopiska föreställningar om vad utvecklingen innebär.

Rapporten konstaterar att beslutsfattare och skoldebattörer behöver lyssna på vad forskningen säger och börja diskutera de villkor för skolan som gäller i ”det uppkopplade samhället”. Inte minst handlar det om att lyfta fram hur skolan och övriga samhället kan kopplas samman för att hjälpa alla elever att hantera dagens verklighet.

Detta är även något som lyfts fram i forskningsagendan för det tvärvetenskapliga amerikanska projektet Connected Learning Research Network, som presenterades förra veckan. Här tar man utgångspunkt i behovet av att hjälpa alla barn och ungdomar att utnyttja nätet och att hitta nätverk och rum för sitt lärande.

Med teknikens och hela samhällets hjälp är det möjligt att skapa en effektiv och engagerande undervisning som kan lära alla det som de behöver kunna för att klara sig i dagens samhälle. Men för att det ska bli möjligt, räcker det inte att utgå ifrån vad läroplaner och andra styrdokument säger om vad eleverna ska lära sig, menar forskarna.

I agendan betonas att det är nödvändigt att ta fasta på de ungas intressen, engagemang och upplevelser, och att hjälpa dem förena det informella lärandet på fritiden med det formella lärandet och dess krav och möjligheter. Här spelar digitala medier, samverkan med andra och stöd i form av mentorskap en avgörande roll.

Budskapet är att det handlar om att se hela samhället som en lärandeekologi och att främja ett skapande lärande som kan göra alla till aktiva deltagare i den pågående samhällsutvecklingen.

Här finns det mycket att återkomma till – såväl när det gäller det kommande EU-initiativet, det fortsatta arbetet i Digitaliseringskommissionen och utvecklingen inom Connected Learning Research Network och andra forskningsprojekt.


Kommentarer (4)

 1. Dan Frendin,

  Mycket intressant artikel! Fick svar på min fråga från igår. När nu utvecklingen går så fort så knappt vi lärare hinner med hur ska då lagstiftarna i riksdagen hinna med och förstå vad som händer? Vi sjösatte tre projekt denna vecka i Kalmar som går helt i linje med det du skriver här. Det var mycket viktigt att få läsa detta nu!

  Svara
 2. Stefan Pålsson,

  Tack!

  Det händer mycket nu som kräver reflektion! Jag ska göra vad jag kan för att åtminstone ta upp en del av det här på bloggen.

  Svara
 3. martin särnberger,

  Mycket intressant artikel (och utveckling). Jag har inte någon bakgrund som pedagog men väl som tekniker och har arbetat med utvecklingen av Internet i stort sett hela livet.

  En sak som förvånar mig apropå riskerna för barn (men även för vuxna) är att säkerheten får så lite utrymme i de sociala medierna. Tekniken finns och bankerna med flera utnyttjar den, Några exempel är Bank-Id, ett digitalt ID-kort och engångslösen som man får via SMS till ett föranmält mobilnummer.

  Det behöver inte vara svårt och användarovänligt att implementera säkerhet men det kostar pengar och det kräver motiv. Det är här som på så många andra ställen politikerna som måste ge verksamheten dessa motiv genom att ställa krav. Den komersiella verksamheten tar inte det ansvaret, där är det pengarna som styr.

  Om vi skall kunna känna oss säkra med våra barn på Internet måste vi (och de) kunna identifiera motparten på ett säkert sätt.

  Svara
 4. Tobias Ruhtenberg,

  Intressant och tänkvärd artikel. Var kommer den högre utbildningen in i debatten kring digitalisering? Utbildningen inom högskolor och universitet behöver också innefattas i digitaliseringskommisionens arbete.Den ligger långt efter när det gäller förändrade arbetssätt och synsätt på kunkskap och lärande.

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *