Öppen länkad data för skolan

I början av februari skrev jag om SIS fortsatta arbete med svenska it-standarder för lärande och med Skolfederation, en ny tjänst som är tänkt att fungera som nationell struktur för identifering och inloggning till nätbaserade lärresurser. Jag nämnde också projektet Öppen länkad data för skolan, som SIS driver året ut med finansiering från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Här är syftet att sätta lite högre fart på digitaliseringen i skolan. Detta vill man göra genom att fram ett hjälppaket som gör det enklare att skapa tjänster för skolan som kopplar samman öppna data från olika källor på nätet med hjälp av länkad data.

Fredrik Paulsson, som ansvarar för det löpande arbetet med Öppen länkad data för skolan, intervjuade jag senast strax före årsskiftet 2011 om projektet WILD, som gör det möjligt att koppla lärresurser och andra digitala tjänster till styrdokumenten med länkad data. Nu har vi bytt några ord om vad som är på gång i det här projektet.

– Just nu tar vi reda på vilken typ av tjänster som är intressanta för skolan, berättar Fredrik Paulsson. Det finns ett stort intresse för att kunna koppla till styrdokumenten och till olika slags metadata kring lärresurser, till exempel ämnesorden i söktjänsten Spindeln. Många vill också kunna koppla tjänster till administrativa data som information om elever, men här rör det sig ju i regel inte om öppna data. Statistik från Skolverket och Statistiska centralbyrån och data från Skolinspektionen är andra exempel på information som det är angeläget att kunna nå med länkad data.

Parallellt med den här inventeringen arbetar Fredrik Paulsson och hans kollegor med att utveckla tjänster med öppen länkad data som kan visa på både nytta och möjligheter. De samarbetar med Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museet för att göra deras bildarkiv med mer än 40 000 bilder tillgängligt som öppen länkad data, liksom med Riksantikvarieämbetet och deras tjänst K-samsök. En annan samarbetspartner är Skolverket, som gett dem i uppdrag att göra styrdokumenten för gymnasiets yrkesprogram och lärlingsutbildningar tillgängliga som öppen länkad data.

– Här utvecklar vi en tjänst som kan användas av handledare och lärare under elevernas praktikperioder, säger Fredrik Paulsson. På en del utbildningar är det ibland problem med att moment som står i läroplanen missas eller glöms bort. När den här tjänsten är klar, går det lätt och smidigt att se vilka moment och delar som ska hinnas med och allt är tydligt kopplat till kurs- och ämnesplaner. För närvarande är vi igång med en pilotstudie och i november ska tjänsten vara klar att använda.

När inventeringen är avslutad är det dags att utveckla själva hjälppaketet. Det kommer att innehålla rekommendationer för vilka standarder som ska användas för metadata och annan information, vilka verktyg som fungerar bäst och hur man både kan konsumera och bygga tjänster för öppen länkad data. Om allt går enligt planerna, finns hjälppaketet fritt tillgängligt mot slutet av året.

– Länkad data är en spännande teknik som på många sätt förändrar hur vi arbetar med databaser och kataloger, säger Fredrik Paulsson. Ett tydligt exempel för min egen del är att tekniken bakom Spindeln blir helt annorlunda. Idag kan informationen i den bara nås via api:er, men snart kommer de att ersättas med länkad data. Det innebär att behovet av kataloger med metadata, som Spindeln och liknande söktjänster bygger på, kommer att försvinna under de närmaste åren. Länkad data betyder också att till exempel informationen i bibliotekens kataloger, som än så länge lever ett isolerat liv, ganska snart kommer att kunna kopplas till öppna data på webben. Möjligheterna är närmast oändliga!

Än så länge har det inte hänt så mycket internationellt när det gäller öppen länkad data i skolan, men det bubblar lite försiktigt här och där. I USA och i EU pågår både diskussioner och konkret arbete med att göra offentlig information öppet tillgänglig på webben, och hit hör ju även skolan. Öppna data är en viktig del av den digitala agendan,  i Sverige liksom i resten av EU. Förra året fattade regeringen beslut om att Vinnova ska utveckla en teknisk plattform för förmedling av öppna data som både underlättar för entreprenörer och ökar transparensen i den offentliga sektorn.

Det finns en stark koppling mellan big data, länkad data och lärandeanalytik, och här kommer det säkert att hända en hel del framöver, påpekar Fredrik Paulsson. I förra årets Horizon Report nämndes lärandeanalytik, det vill säga insamling och analys av olika data som rör elevernas utveckling, som en av de trender som sannolikt kommer att slå igenom de kommande par, tre åren. Här handlar det om en tillämpning av big data, ett sätt att använda vissa delar av den stora mängd information som skapas när eleverna använder lärplattformar, lärresurser, webbtjänster, och så vidare. Länkad data fungerar som en katalysator för detta.

– Utvecklingen skapar verkligen stora möjligheter att kartlägga beteenden och att se mönster och kopplingar, säger Fredrik Paulsson. Det är förstås väldigt intressant på många sätt, och för läraren blir det enklare att följa varje elevs utveckling, att arbeta med formativ bedömning, med mera. Men precis som i all annan kartläggning av beteenden och användarmönster på webben finns det en baksida. Eleverna kan kartläggas in i minsta detalj och det är förstås långt ifrån oproblematiskt. Inte minst om skolan använder olika kommersiella molntjänster. Den information man lämnar ifrån sig kan användas på helt andra sätt än vad man avsett och föreställt sig – och riskerna med det måste tas med i beräkningarna. Detta behöver vi börja diskutera på allvar!