Wikipedia knyter skolarbetet till samhället

Wikipedia hör till de mest välbesökta och använda webbtjänsterna i Sverige. I mars var 2.7 miljoner, en dryg fjärdedel av alla invånare, inne och läste en artikel. Det är alltså en resurs som många har nytta av, och som alla kan bidra till. Wikipedia kan också fylla en viktig funktion i skolan – bland annat för att utveckla medie- och informationskunnighet, för att träna skrivande och kommunikation och för att öka verklighetsanknytningen och relevansen i undervisningen.

Jag har tidigare skrivit om Wiki Skills, ett EU-projekt med syfte att hjälpa skolor, yrkesutbildningar och högskolor att använda Wikipedia och andra wikis i sin undervisning. På Internetdagarna förra året berättade Ylva Pettersson, lärare på Katedralskolan i Skara och styrelseledamot i Wikimedia Sverige, hur Wikipedia fungerar som en öppen lärresurs som kan göra eleverna delaktiga i det gemensamma skapandet av fri och öppen information i samhället.

Från och med 2012 hjälper Wikimedia Sverige alla inom utbildningsvärlden som vill komma i gång med Wikipedia. Sophie Österberg, som arbetar med projektet Wikipedia i utbildning, gav en konkret presentation på SETT om värdet och nyttan med detta.

– Formativ bedömning blir allt viktigare i den svenska skolan, säger Sophie Österberg. Här kan Wikipedia vara till stor hjälp!  Det är enkelt för läraren att följa vad alla eleverna gör genom bevakningslistan och det går även att få ett mejl när något ändras i artiklarna. Samtidigt ges goda möjligheter för eleverna att samspela med övriga wikipedianer och att skapa något som är relevant i samhället – och som inte bara ska läsas och bedömas av läraren, för att sedan försvinna i glömska.

Alla som bidrar till Wikipedia skapar ett konto där man berättar om sig själv och vad man är intresserad av. Andra wikipedianer ger gärna hjälp och vägledning för den som är osäker. Alla användare har dessutom tillgång till en personlig sandlåda som ger utrymme för fritt och ostört  arbete med artiklarna tills de ska publiceras.

När artikeln eller tilläggen till en redan existerande artikel ligger ute, startar den kritiska diskussionen. Brister i innehållet kommenteras och kompletteringar föreslås. För elever som bidrar till Wikipedia, betyder detta att det inte längre är enbart läraren som arbetar med den formativa bedömningen, utan det kommer mängder av frivilliga bidrag från wikipedianer som har synpunkter och förslag. Eleverna lär sig efterhand att bli kritiska och ansvarsfulla medborgare som kan förklara hur de resonerat, vilka källor som de använt och varför de är relevant. De utkrävs ansvar  – och blir ansvarsfulla.

– Jag har bland annat hjälpt elever på en gymnasieskola i Kalmar med det individuella valet Global profil att arbeta med Wikipedia, berättar Sophie Österberg. Några av dem hade varit på utbyte i Uganda och de ville gärna bidra med sina kunskaper om afrikansk kultur på Wikipedia. En dag förra året kom jag på besök och berättade om Wikipedias filosofi och hur gränssnittet ser ut och fungerar – sedan var de i full gång!

Wikipedia bygger på fem grundprinciper som alla användare måste följa:

  1. Wikipedia är ett uppslagsverk – därför måste källor anges, så att innehållet i artiklarna kan bekräftas.
  2. Wikipedia tar inte ställning – därför är det viktigt att artiklarna är neutrala och ger utrymme åt olika perspektiv.
  3. Wikipedia har ett fritt innehåll – alla kan bidra och allt innehåll görs tillgängligt med Creative Commons-licensen Erkännande-icke-kommersiell-dela lika 3.0.
  4. Wikipedia har en uppförandekod – användarna har en starkt varierande bakgrund och ofta olika perspektiv; därför är det avgörande att etikettsreglerna följs och att alla håller en god ton.
  5. Wikipedia har inga fasta regler – användarna uppmanas därför att vara djärva när de skriver. Det som behöver ändras eller adderas ordnas efter hand när andra användare korrigerar och lägger till.

Sophie Österberg kommer gärna till intresserade skolor och berättar hur Wikipedia används och hur detta kan bidra till undervisningen och elevernas utveckling. Det är bara att mejla! Hon har redan varit i hela landet, från Skellefteå i norr till Simrishamn i söder, och hon reser gärna vidare. Enda kostnaden är att hennes resa ska betalas.

– Jag märker ett ökat intresse från skolan, men även från andra viktiga samhällsinstitutioner, säger Sophie Österberg. Under hösten ska jag resa runt bland svenska bibliotek och ge vägledning. Vi har även lanserat en öppen ansökan för alla högskolor och universitet som vill låta studenterna bidra till Wikipedia som en del av undervisningen. Jag kommer också att hålla flera utbildningar för skoledare, så det finns goda möjligheter till ett ömsesidigt utvecklande samarbete mellan Wikipedia och skolan framöver!