Internetfonden stöder öppna digitala lärresurser

Internetfonden och Webbstjärnan öppnar idag en fokusutlysning som gör det möjligt för pedagoger på grundskolan och gymnasiet att söka pengar för att utveckla öppna digitala lärresurser. Båda verksamheterna drivs av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), som förutom teknisk drift och administration av toppdomänen .se satsar på att stödja utvecklingen av Internet i Sverige.

Igår hade jag ett samtal med Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan på .SE och projektledare för Webbstjärnan, för att ta reda på mer om den här utlysningen.

– Under de sex år som Webbstjärnan har funnits, är det många lärare som fått en bättre förståelse för hur Internet fungerar och hur digitala medier kan användas i undervisningen, säger Kristina Alexanderson. Det finns alltså gott om goda exempel, men det är ofta svårt att få ett ordentligt grepp om hur lärare och elever arbetat i de olika tävlingsbidragen. Genom en fokusutlysning i år och en nästa år, vill vi göra det möjligt för lärare och andra yrkesgrupper som arbetar med elevers lärande i skolan, till exempel it-pedagoger och skolbibliotekarier, att tydligare visa hur man kan gå tillväga.

De senaste drygt tio åren har öppna digitala lärresurser fått en allt större roll i debatt och utbildningspolitik, såväl på det nationella planet som internationellt i organisationer om EU, OECD och UNESCO. I juni förra året antogs Parisdeklarationen för öppna lärresurser, som syftar till att regeringarna i världens länder ska förbinda sig att ge stöd åt utveckling och användning av den här typen av material.

Digitala lärresurser är ett vagt och svåravgränsat begrepp, men för det mesta brukar det handla om digitalt material som kan användas i undervisning och lärande, allt ifrån text, ljud, bild och filmer till interaktiva läromedel, webbaserade tjänster, appar och beskrivningar av arbetssätt. Öppenhet innebär i sin tur att användarna fritt får utveckla, anpassa och tillgängliggöra materialet, på samma sätt som med program som bygger på öppen källkod.

– Vi har en rent pragmatisk utgångspunkt, berättar Kristina Alexanderson. Den avgörande frågan är hur vi kan få svenska skolor och lärare att anamma öppna digitala lärresurser, så att undervisning och lärande bättre kan följa med i den allmänna samhällsutvecklingen. Här är vi övertygade om att materialet ska skapas av praktiker och att det ska vara enkelt att hitta. Det är de som dagligen arbetar med eleverna och deras lärande som bäst vet hur man kan arbeta och vad som fungerar.

Alla som arbetar pedagogiskt i grundskolan eller på gymnasiet kan ansöka om medel, antingen på egen hand eller tillsammans med några kollegor. Materialet som tas fram måste vara kopplat till befintliga läroplaner, kursplaner och ämnesplaner, och publicering och kommunikation på webben ska utgöra en väsentlig del av elevernas arbete. Det krävs också att teoretiska moment som rör Internets infrastruktur, styrning och funktioner är en integrerad del av undervisningen. Lärresurserna ska göras tillgängliga med Creative Commons-licensen CC BY, vilket innebär att de får förändras, spridas och användas både med och utan vinstsyfte, under förutsättning att upphovsmannen anges och att eventuella övriga önskemål uppfylls.

Sista ansökningsdag är 11 september, och besked om ansökan beviljats ges under september månad. 25 oktober samlas alla som beviljats medel för en kick-off i Stockholm, och 15 januari 2014 ska alla utkast vara färdiga och levererade till Internetfonden. 15 juni ska samtliga öppna digitala lärresurser vara färdiga att presenteras.

– Hur det rent praktiska samarbetet mellan oss på .SE och projektdeltagarna kommer att se ut beror på vilka behov och önskemål som finns, säger Kristina Alexandersson. Därför kommer vi att prova oss fram tillsammans med gruppen. Det viktiga är att de som arbetar med att ta fram öppna digitala lärresurser både känner att de har kollegor som arbetar med liknande projekt och att de har stöd från oss. Vi har ännu inte bestämt hur det färdiga materialet ska göras tillgängligt, men just nu känns Webbstjärnans webbplats som det mest sannolika alternativet. På lite längre sikt kan det kanske bli en del av innehållet i Skolfederation, som också drivs av .SE.

Idag startar även det här läsårets upplaga av Webbstjärnan, och en intensiv period av seminarier, workshops och praktiskt pedagogiskt arbete tar sin början. .SE har tagit fram en del nytt material som ska vara till stöd och hjälp för dem som deltar i tävlingen, och för alla andra intresserade. Inom kort kommer ett nytt läromedel som beskriver och förklarar hur tekniken bakom Internet ser ut, fungerar och styrs att bli tillgängligt. Lektionsmaterial om nätetikett och hur man skriver för webben är också på gång.

– Hur Internet fungerar, hur information sprids och kontrolleras och hur vi interagerar med varandra på nätet är viktiga frågor som borde diskuteras betydligt mer, påpekar Kristina Alexanderson. Internet är ju numera en del av samhällets infrastruktur och påverkar hela vår tillvaro. Vi har genomfört en enkätundersökning som visar hur svenska elever förstår och uppfattar Internet, och den kommer snart att publiceras. De allra flesta uppfattar nätet som något närmast magiskt, och har ingen aning om den teknik och administration som gör det hela möjligt. Det är både märkligt och oroväckande, nu när det politiska spelet kring Internet hårdnar. En bättre förståelse av hur nätet fungerar är en viktig del av dagens allmänbildning!

En av grundtankarna bakom Webbstjärnan och satsningen på att finansiera öppna digitala lärresurser är att lärarna som yrkesgrupp ska visa vad de kan och dela med sig till sina kollegor, men också att de ska bli mer tydliga med vilka kunskapsluckor som finns och hur de bäst kan tätas igen. Lärarna ska bli mer självgående och hjälpa varandra att tillsammans komma vidare i sin yrkesutveckling och i sitt dagliga arbete. Båda satsningarna bygger också på ett konstruktivistiskt och dialogbaserat perspektiv på kunskap och lärande. Därför behövs öppna och flexibla lärresurser som kan utvecklas, anpassas och förändras efterhand, som ett resultat av samspelet mellan lärare och elever.

– Eleverna kommer inte till skolan som tomma burkar som ska fyllas med innehåll, konstaterar Kristina Alexandersson. Istället handlar det om ett utbyte mellan deras och lärarens förståelse och erfarenheter. Här tror vi att öppna digitala lärresurser kan ha en avgörande betydelse. En viktig del av vår vision är därför att försöka skapa en god tillgång till material som det är tillåtet att förändra och att utveckla vidare. De som arbetar med undervisning i skolan måste själva kunna forma och utveckla de resurser som de behöver för att ge ett så bra stöd som möjligt åt elevernas lärande. Vår förhoppning är att den här satsningen kan bidra till att främja en sådan utveckling.


Kommentarer (2)

  1. Malin Jeppsson,

    Så kul! Måste söka!//Malin

    Svara
  2. Alma Taawo,

    Dela gärna nyheter om öppna digitala lärresurser på twitterhashtaggen #OERSWE.

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *