Öppna kurser och läromedel skapas gemensamt

I mars skrev jag om hur det utvidgade kollegiet vuxit fram i Sverige under de allra senaste åren, såväl på som utanför nätet. Här kan pedagoger ge uttryck för och ta del av olika perspektiv på undervisning och lärande och gemensamt vidga perspektiven.

Tillsammans med kollegor och andra intresserade från hela landet kan man utforska nya sätt att hantera yrkeslivets möjligheter och utmaningar. Det handlar om ett pågående utvecklingsarbete och ett informellt lärande som sker underifrån, med utgångspunkt i vardagens konkreta erfarenheter.

Nyligen startade EDOOC – ett initiativ för pedagogers öppna och kollaborativa lärande på nätet – av Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm. Tanken är att skapa rum för kurser som utvecklas och drivs av pedagoger och att bidra till fortsatt diskussion och nätverkande.

EDOOC är en slags MOOC som bygger vidare på konnektivismens grundidéer och drar nytta av digitala medier och deltagarkultur för att underlätta kunskapsdelning och gemensamt   lärande. Till varje kurs finns ett slutet diskussionsforum där kursledare och kursdeltagare kan diskutera och ställa frågor kring aktuella problemställningar. Kursledare har även ett eget diskussionsforum. I Caféet kan alla småprata om vad som helst.

I avdelningen Community, kan kursdeltagarna bland annat följa sin egen och andras utveckling i de olika kurserna. I likhet med bland annat Digitala skollyftet och Cities of Learning använder EDOOC digitala badges för att dokumentera och verifiera lärande och andra prestationer. Badges fungerar som ett informellt komplement till formella kvalifikationer som högskolepoäng och kursintyg.

Varje kurs har tydligt uppställda mål, och när de har uppnåtts får deltagaren en badge som visar detta. Det finns också badges som dokumenterar samspel och deltagande i EDOOC. I båda fallen är tanken att man ska ”levla upp”, det vill säga utveckla sitt deltagande och sitt lärande, och förtjäna nya badges.

I skrivande stund finns två kurser: En om grunderna i WordPress och en grundkurs i teknik och standarder som ligger till grund för Internet.

Efter sommaren kommer Wikimedia Sverige att arrangera en MOOC som visar hur man skapar och driver en MOOC i Wikiversity, Wikimedias plattform för öppna kurser och fritt undervisningsmaterial. Även här kommer man att använda digitala badges.

Wikimedia Sverige har också ett annat projekt på gång: öppna läromedel för grundskolan och gymnasiet. Här används plattformen Wikibooks, där vem som helst kan skapa och tillgängliggöra läroböcker och handledningar i wikiformat. Syftet är att göra det möjligt att tillsammans ta fram flexibla och dynamiska läromedel som ständigt kan utvecklas och förbättras. Delar av olika läromedel kan också kombineras efter behov och sparas som en undersida eller fil.

Än så länge befinner sig det här projektet bara i startgroparna. Hur det går framöver beror på intresse och behov hos landets pedagoger. Det gäller förstås även för EDOOC.

Det utvidgade kollegiet gör det möjligt för pedagogens professionella röst att bli mer tydlig, både för dem själva och för övriga samhället. Detta kan i sin tur skapa förutsättningar för ett förändrat offentligt samtal om skola, kunskap, undervisning och lärande. Det öppnar också för en skolutveckling med utgångspunkt i professionens kunskaper, behov och erfarenheter. Gemensamt skapade informella kurser, dokumentationssystem och läromedel är tre aktuella exempel på vilka uttryck det kan ta sig.


Kommentarer (2)

 1. Håkan Elderstig,

  Hej,
  jag läste med intresse vad du skrev om öppna läromedel och gick in i MOOC-kursen på wikiversity där vi just nu planerar en kurs i entreprenörskap. https://sv.wikiversity.org/wiki/Diskussion:Entreprenörskap

  Jag vill även passa på att lyfta fram några wikisar som bygger öppna läromedel i olika former men utanför Wikimediafamiljen:
  emmawiki.se är relativt ny men
  Ingemar Wiklunds http://www.grundskoleboken.se/wiki/Huvudsida har funnit si fem år och innehåller mycket för grundskolan.

  Min egen wikiskola.se har just nu mest aktivitet inom matematik, fysik, teknik på gymnasiet. i wikiskola har jag försökt utnyttja tekniker för att bädda in material och skapa mer variation och interaktion för användarna.

  Alla tre wikisar kompletterar mer än de konkurrerar. Jag har gjort erfarenheten att det är svårt att locka in fler skribenter. Det stannar gärna vid de närmaste kollegorna. kanske lyfter det så småningom om fler intresserar sig och lär sig genom wikimedias projekt.

  Svara
 2. Stefan Pålsson,

  Hej!

  Tack för den kompletterande informationen! Hör gärna av dig om du vill berätta mer om dina erfarenheter, så kan jag ta upp dem i ett inlägg.

  /Stefan

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *