Ny dansk lärarutbildning vill möta framtiden

Efter sommaren börjar 30 lärarstuderande en ny inriktning på lärarutbildningen hos Professionshøjskolen UCC i Köpenhamn: Future Classroom Teacher. Den här satsningen bygger vidare på arbetet i Future Classroom Lab DK, som jag nämnde i ett inlägg för några månader sedan. Med utgångspunkt i danska och europeiska erfarenheter av didaktisk utveckling och digitalisering, vill UCC ge ett bidrag till förnyelsen av den danska skolan.

Det går inte att söka direkt till den nya inriktningen, utan först när studenterna är antagna till lärarutbildningen kan de göra sitt val. Inriktningen vänder sig till studerande som ska bli ämneslärare i danska i årskurs 4-10 på grundskolan. Den följer lärarutbildningens allmänna struktur, men sätter särskilt fokus på de kompetenser som krävs för att förstå och dra nytta av den digitala utvecklingens möjligheter. Det handlar om att utveckla ett kritiskt och konstruktivt perspektiv på de nya förutsättningar som digitaliseringen av samhället innebär för undervisning och lärande.

Studenterna på den nya inriktningen läser bland annat en specialiseringsmodul om spelbaserat lärande, och den första praktiken görs på en skola som aktivt analyserar och tillämpar användningen av it och digitala medier i undervisningen. De blivande lärarna ska ha engelska som sitt andra undervisningsämne. Det tredje ämnet och övrig specialisering kan de välja fritt.

UCC betonar att den nya inriktningen inte främst vänder sig till ”datornördar”, utan att det viktigaste är att vara intresserad av att arbeta ambitiöst med barns lärande och utveckling i skolan. En vilja att använda teknikens möjligheter är förstås nödvändig och intresse för att arbeta kreativt är ett plus. Makerkulturen och värdet av att låta eleverna arbeta analytiskt och skapande med it och digitala medier har en stor betydelse för satsningen på Future Classroom Teacher.

Studenterna ska helt enkelt vilja bli professionella lärare som använder teknikutvecklingen för att skapa nya vägar för undervisning och lärande. I ett mer övergripande perspektiv handlar det om att kunna hjälpa sina elever att leva och verka i ett modernt globalt och digitaliserat samhälle.

Den digitala utvecklingen är en naturlig del av barns och ungdomars vardag, men de behöver hjälp med att förstå, hantera och att kritiskt granska de processer och strukturer som formar tillvaron i dagens samhälle. Samtidigt är det viktigt att de inte enbart blir konsumenter, utan att de blir producenter som kan delta aktivt i samhällsutvecklingen.

Undervisningen på Future Classroom Teacher kommer att äga rum på Campus Carlsberg, som ligger i Carlsberg Byen i Köpenhamn. UCC:s nya lokaler har utformats tillsammans med teknik- och möbelföretag som gärna vill testa nya produkter och prototyper i pedagogiska sammanhang. Här samlar UCC alla sina utbildningar i den danska huvudstaden, vilket innebär att 10 000 studenter och 800 medarbetare kommer att arbeta tillsammans på det 57 000 kvadratmeter stora området. Ungefär en femtedel av studenterna förväntas vara lärarstuderande.

På UCC pågår sedan flera år tillbaka projektet Digiguides, där lärarstudenter delar med sig av sina erfarenheter med att använda it- och digitala medier i undervisningen. Det lägger en grund för den kultur av kunskapsdelning och kollaborativt lärande som blir allt viktigare för lärares kontinuerliga kompetens- och yrkesutveckling.

Forskare och lärare på lärarutbildningen arbetar sedan 2013 med projektet DidakTech, där man med hjälp av praktikorienterad forskning tillsammans strävar efter att utveckla undervisningen i en mer digital, kreativ, kollaborativ och undersökande riktning.

Idag var sista ansökningsdagen till höstens högskoleutbildningar i Danmark, och tre av landets största lärarutbildningar konstaterar att intresset för att bli lärare har ökat markant. På UCC har ansökningarna ökat med 24%. Ett viktigt skäl till detta är lärarbristen och den goda arbetsmarknad som väntar de blivande lärarna. När det gäller lärare som kan hantera de digitala förutsättningarna på bra sätt i sin undervisning finns en ännu större brist. Om UCC lyckas med sin satsning, kan man kanske fungera som vägledande exempel för övriga lärarutbildningar.


Kommentarer (2)

 1. Annelie Bodén,

  Hej!
  Vet du hur det har gått för Professionshøjskolen UCC i Köpenhamn: Future Classroom Teacher?
  Vi på Karlstads universitet funderar på att göra ett studiebesök där.

  Svara
  1. erisei,

   Hej Anneli, Det bästa är om du tar kontakt med skolan och hör dig för. Lycka till med studiebesöket! Mvh Seija, webbredaktör på Skolverket

   Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *