Våren 2019 blir studentexamen i Finland helt digital

Finland har sedan 2013 arbetat med att digitalisera studentexamen. När  ämnesprovet i matematik digitaliseras våren 2019, blir studentexamen helt digital.

Studentexamensnämnden,SEN, är den myndighet som anordnar och genomför studentexamen i Finland. Nu när ämnesproven digitaliseras, ansvarar SEN för att tekniken fungerar på ett säkert sätt, att provsystemet är lätt att använda och att risken för fusk minimeras.

SEN har hand om utvecklingen av provsystemet och har även tagit fram Abitti, studentexamensnämndens kursprovssystem. Det kan användas för prov under läsårets gång Provsystemet är är nästan helt identiskt med det som används vid studentexamen och ger därför en bra förberedelse inför de digitala ämnesproven. I provsystemet finns alla de program som behövs för att kunna genomföra ämnesprovet. Det rör sig till exempel om ordbehandlingsprogram, räkneprogram, formeleditor och program för att framställa grafiska modeller. Förutom text kan provsvaren även innehålla bilder, video och program skrivna i javascript.

Digitala ämnesprov genomfördes första gången hösten 2016. De ämnesprov som är enklast att digitalisera, och som få examineras i, var först ut: tyska, geografi och filosofi. Därefter har SEN fortsatt med de olika ämnena. I vårens examensomgång, som inleddes den 12 februari 2018, är det premiär för digitala prov i engelska, spanska, italienska, portugisiska, latin och biologi. SEN räknar med att 61 021 digitala ämnesprov kommer att avläggas under våren. Under hösten införs digitala prov i fysik och i kemi, och nästa våromgång är det dags för matematik.

De blivande studenterna gör studentexamensproven på sina egna bärbara datorer. SEN har testat mer än 2000 olika datormodeller i Abitti, och om datorn är högst ett par, tre år gammal är det i regel inga som helst problem. Varje ämnesprov levereras på en usb-sticka med ett eget Linux-baserat operativsystem som förbigår det som finns på elevens dator. Tanken är att alla ska ha tillgång till samma provmiljö och till identiska program. Systemet ska också vara pålitligt och säkert. Eleverna har begränsade användarrättigheter under provet och det är tekniskt möjligt att övervaka hur datorn används.

Det datornätverk som används under examinationen, är ett lokalt nätverk som inte är anslutet till Internet. SEN vill helst att trådlöst nät inte används, utan att elevernas datorer istället ansluts till nätet via kabel. På det här sättet vill man skapa ett nätverk som i möjligaste mån är fritt från störningar. De elever som gör ämnesprovet ska också erbjudas elanslutning till sina datorer, för att undvika att de drabbas av att batteriet tar slut.

Det finns två datorservrar i provlokalen. Den ena servern skickar provuppgifter och tar emot svar, och den andra fungerar som backup. Svaren sparas även i krypterad form på usb-stickan, för säkerhets skull. Elevernas provsvar får under inga omständigheter försvinna.

När ämnesprovet är avslutat samlas alla provsvaren i en nättjänst, så att lärare och censorer enkelt kan läsa och bedöma dem. Det digitala ämnesprovet bedöms precis som det traditionella, pappersbaserade, provet i två steg: läraren gör en preliminär bedömning och censorn fäller det slutliga avgörandet.

Som en del av det löpande utvecklingsarbetet arrangerar SEN hackathon där intresserade utvecklare kan tävla mot varandra i team och ta fram förslag på ändringar och förbättringar. I slutet av 2016 arrangerades Hackabi 2, som fokuserade användarvänlighet och säkerhet i studentexamenssystemet. Hackabi 3, som arrangeras 14 april 2018, går ut på att utveckla ett koncept för tjänster som hjälper eleverna att förbereda sig inför det digitala ämnesprovet i matematik. De program som ska användas i provet har öppen licens och är alltså möjliga att använda och att bygga vidare på under detta hackathon.