Snart ska skolor inom EU självskatta digitalisering

Självskattningsverktyg kan vara ett viktigt hjälpmedel i arbetet skolans digitalisering. Skolan får en bild av nuläget och beslutsfattare och skolledare får underlag för strategiska lämpliga insatser. Här i Sverige har vi självskattningsverktyget LIKA – ledning, infrastruktur, kompetens och användning – som utvecklats av SKL, och som används över hela landet sedan hösten 2014. Skolor som använder LIKA kan se hur lång de har kommit med digitaliseringen jämfört med andra skolor som använder LIKA. Nu har EU-kommissionen tagit fram ett verktyg för hela unionen: SELFIE – Self-reflection tool for digitally capable schools. I den kan skolor se hur långt de kommit med digitaliseringen jämfört med andra skolor i Europa som använder Selfie.

 

SELFIE har utvecklats av Joint Research Centre tillsammans med en panel av experter från olika delar av Europa. Områden och indikatorer är baserade på DigCompOrg, det ramverk för digitalt kompetenta utbildningsorganisationer som tagits fram av EU-kommissionen. Här handlar det om sju områden:

  1. Styrning och ledarskap
  2. Skolledares, lärares och elevers digitala kompetens
  3. Kompetensutveckling
  4. Bedömning av elevernas kunskaper
  5. Undervisningens innehåll
  6. Samarbete och nätverkande
  7. Infrastruktur

Syftet med SELFIE är att så rättvisande som möjligt beskriva läget för det pågående arbetet med skolans digitalisering. Därför är det bra om  såväl skolledare som lärare och elever deltar i självskattningen. Med verktyget går det att ta fram skräddarsydda frågeformulär för var och en av de här tre grupperna. Om undersökningen genomförs regelbundet, till exempel en gång om året, blir det möjligt att följa och analysera utvecklingen över en längre tidsperiod.

I slutet av förra året genomfördes en betatest av SELFIE i elva medlemsländer samt Georgien, Ryssland och Serbien. Totalt deltog mer än 67 000 skolledare, lärare och elever från drygt 650 skolor. Ungefär 5 000 av dem gav även återkoppling till hur verktyget kan förbättras. Just nu pågår de sista finjusteringarna innan SELFIE blir tillgängligt för alla skolor i EU:s medlemsländer.