Kategori: Barn och unga på nätet


Säker användning av nätet

Aktuella undersökningar visar att mer än varannan svensk förälder oroar sig för att deras barn ska nätmobbas. Bland tonårsföräldrar är många bekymrade över vad barnen gör på nätet och vilka risker som de kan innebära. Samtidigt är det tydligt att eleverna är intresserade av att prata mer om sitt liv på nätet i skolan och… Läs mera »


Digital bildning i den danska skolan

Tre gånger om året ger Professionshøjskolen UCC i Köpenhamn ut UCC magasin där man presenterar aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt under ett samlat tema. Idag är det dags för årets första utgåva och temat är digital bildning (digital dannelse). Vad krävs för att barn och unga ska utveckla de förmågor som är nödvändiga för att leva… Läs mera »


Europeiska skoldatanätet och New Skills Agenda for Europe

10 juni presenterade EU-kommissionen en ny kompetensagenda för EU:s medlemsländer – New Skills Agenda for Europe. En förbättrad ekonomisk konkurrenskraft och en positiv samhällsutveckling i en global och digital värld förutsätter att medborgarnas kunskaper och förmågor stärks, breddas och fördjupas. Samtidigt lanserades tio åtgärder för att höja kompetensen i Europa. Dels handlar det om att… Läs mera »


Vad betyder it i förskolan för barns utveckling?

I december förra året utlyste Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold en offentlig upphandling av ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring den pedagogiska användningen av it och digitala medier i förskolan: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, læring og trivsel. Det ingår i strategin för digital välfärd 2013-2020,… Läs mera »


Unga, it och medier – på fritiden och i skolan

Idag presenterade Statens medieråd för sjätte gången sin enkätundersökning Ungar och medier, som genomförts vartannat år sedan 2005. Resultatet beskrivs i tre rapporter: Småungar och medier 2015 (barn noll till åtta år), Ungar och medier 2015 (barn och ungdomar nio till arton år) samt Föräldrar och medier 2015 (vårdnadshavare till barn och ungdomar mellan nio… Läs mera »


Skolutveckling i digital riktning på Irland

I likhet med övriga medlemsländer i EU, arbetar Irland med att utveckla och förändra samhälle och ekonomi i digital riktning inom ramarna för Digital agenda för Europa. Här har skolan och resten av utbildningssektorn en stor och viktig plats. Sommaren 2013 presenterade Department of Communications, Energy and Natural Resources första fasen av en nationell digital strategi, Doing… Läs mera »


En medveten medieanvändning blir allt viktigare

Den här veckan arrangerar Statens medieråd för första gången MIK-veckan: en satsning som vill öka förståelsen av ungas medievardag och lyfta fram de kunskaper och förhållningssätt som den kräver. MIK-veckan vänder sig till skolan, biblioteket och hemmet. Såväl föräldrar som de yrkesgrupper som arbetar nära barn och ungdomar behöver utveckla en bättre förståelse av dagens… Läs mera »


Eleverna, Internet, datorn och skolan

I måndags släppte .SE rapporten Eleverna och Internet, skriven av Kristina Alexandersson och Pamela Davidsson. Här förenas information om barn och ungdomar från Svenskarna och Internet 2013 med statistik från Skolverkets undersökning It-användning och it-kompetens i skolan. Det framgår tydligt att datorer och mobila enheter är en självklar och viktig del av elevernas vardag. Detta… Läs mera »


Kunskap, minne och källkritik i en digital värld

Tidigare under året har jag skrivit om hur medie- och informationskunnighet i allt högre grad blir en avgörande uppgift för skolan, eftersom det bland annat är en nyckelfråga för yttrandefrihet och demokrati. I mars gavs UNESCO:s internationella ramverk Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen ut på svenska av Nordicom, och samtidigt presenterades en antologi,… Läs mera »