Kategori: Barn och unga på nätet


Ungas digitala delaktighet och säkerhet

När barns och ungdomars användning av digitala medier kommer på tal i den allmänna debatten, är det ofta näthat, mobbing, grooming och andra hot och risker som hamnar i förgrunden. Detta trots att deras digitala delaktighet och förmåga att hantera den digitala utvecklingen är bland de avgörande framtidsfrågorna. Jan Gulliksen, som leder arbetet i Digitaliseringskommissionen,… Läs mera »


Kritiska kunskaper i det digitala medielandskapet

För en månad sedan tog jag upp tecken på att medie- och informationskunnighet börjar synas på den skolpolitiska dagordningen i Sverige och de andra nordiska länderna. Ett avgörande skäl till detta är att dessa kunskaper spelar en nyckelroll i den demokratiska samhällsutvecklingen nu när ett digitalt, hypermedialt, interaktivt och socialt medielandskap växer fram. Jag nämnde… Läs mera »


OECD om globala trender som påverkar skolan

I slutet av januari gav OECD ut boken Trends Shaping Education 2013, som ger en lättläst presentation av viktiga globala utvecklingsprocesser som påverkar skola och utbildning. Syftet är att ge beslutsfattare, skolledare, lärare, föräldrar och alla andra intresserade en översiktlig bild av hur världen förändras, och att stimulera till tankar och diskussioner om vad detta… Läs mera »


Medie- och informationskunnighet – en nyckelfråga för skolan

I dagens samhälle är det absolut nödvändigt att kunna hantera det ständiga informationsflödet på ett kritiskt och medvetet sätt. Annars blir det omöjligt att orientera sig i vad som händer i samhället och att delta i det offentliga samtalet och i de politiska processerna. Att främja elevernas medie- och informationskunnighet blir en allt viktigare uppgift… Läs mera »


Öppna upp, koppla samman, skapa och lär

I höstas nämnde jag kort att EU-kommissionen förbereder ett nytt initiativ för att utveckla utbildning och undervisning – Opening Up Education Through Technologies. Det här initiativet är i likhet med Digital agenda för Europa en del av tillväxtstrategin Europa 2020. Syftet är att stärka unionens ekonomiska konkurrenskraft genom att anpassa skolan till de digitala förändringsprocesser… Läs mera »


Undervisning och lärande i mediernas värld

It-användningens ökade betydelse i undervisningen kan ses som den röda tråden i de nya styrdokumenten för den svenska skolan. Det konstaterade Skolverkets generaldirektör Anna Ekström för två veckor sedan, på seminariet Spaning på IT i skolan – användarmönster och trender i Sverige, EU och världen. Detta märks dock inte alltid så tydligt, och det finns… Läs mera »


Skolledare som förändringsagenter i Danmark

Förra månaden var det ett år sedan Danmarks barn och undervisningsminister Christine Antorini presenterade sin vision för att utveckla skolan i en digital riktning, på grundval av det bästa från den nordiska utbildningstraditionen: Ny Nordisk Skole. Visionen togs fram efter regeringsskiftet i september, och knöt an till den strategi som den förra regeringen utarbetat och… Läs mera »


Små barn, digitala medier och lärande

I vår del av världen lever allt fler ungdomar och vuxna i en tillvaro präglad av ständig uppkoppling och interaktion med digitala medier via dator, mobil, platta, spelkonsol och andra redskap och gränsnitt. Detta gäller även för många barn, och användningen går allt längre ner i åldrarna. Rapporten Svenskarna och Internet 2011 konstaterar att en… Läs mera »


Tankar om lärandets framtid

Sommaren är främst en tid för vila och återhämtning, men den ger förstås också utrymme för kompetensutveckling samt möjligheter att vidga vyerna och att få syn på nya perspektiv. I slutet av förra veckan deltog Ante Runnquist, forsknings- och utvecklingschef på Vittraskolorna, på Future of Learning Institute, som arrangerades av Harvard Graduate School of Education…. Läs mera »


Skapande lärande på ungas villkor

Förra veckan skrev San Francisco Chronicle om ett projekt på San Francisco Public Library där gymnasieelever deltar i utvecklingen av en ny ungdomsavdelning på huvudbiblioteket. Målet med projektet är att skapa ett välkomnande fysiskt rum där ungdomar och vuxna mentorer kan utforska möjligheterna med digitala medier och lyfta fram värdet av böcker, läsning och eget… Läs mera »