Kategori: En dator åt varje elev


Chromebook som katalysator för förändring

Future Classroom Lab är en satsning på pedagogiskt nytänkande som drivs av Europeiska skoldatanätet och utbildningsdepartementen i EU:s medlemsländer, i nära samverkan med it- och utbildningsindustrin. Här bygger man bland annat vidare på erfarenheterna från det omfattande utvecklingsprojektet iTEC, som jag tidigare skrivit om. Ett av iTEC:s viktigaste resultat var utvecklingen av en metodik för… Läs mera »


Utveckla undervisningen med surfplattor

I början av februari skrev jag om Creative Classrooms Lab, ett tvåårigt utvecklingsprojekt drivet av Europeiska skoldatanätet, som avslutades i maj. Det övergripande syftet var att undersöka hur surfplattans tekniska möjligheter kan utnyttjas för att utveckla undervisning och lärande – och vad som krävs för att eleverna, med hjälp och stöd av läraren, ska utvecklas… Läs mera »


Skolan och it-avdelningen måste samspela

Skolans digitalisering är en av många viktiga samhällsfrågor på SKLs agenda. Detta arbetar man med på flera olika sätt, till exempel genom att finansiera och ge stöd åt forskning och utveckling, genom strategiskt samarbete på nationell nivå och genom att informera och sprida kunskap. I fredags arrangerade SKL ett webbinarium om behovet av att kommunens… Läs mera »


Hur förändrar it lärares tänkande och arbetssätt?

Förra veckan skrev jag om Finlands nya läroplan för grundskolan LP 2016, som införs till hösten nästa år. Läroplanens övergripande mål är pedagogisk förnyelse, förändring av skolans verksamhetskultur och utveckling av elevernas mångsidiga kompetens, inte minst digitala kunskaper och förmågor. Den här veckan tittar jag närmare på ett seminarium som arrangerades av Åbo Akademi och Vasa… Läs mera »


Creative Classrooms Lab – surfplattor i skolan

Creative Classrooms Lab är ett av de projekt som Europeiska skoldatanätet driver för att undersöka hur it och digitala medier kan användas för att utveckla lärarnas undervisning och elevernas lärande, från grundskolan till gymnasiet. iTEC, som jag tidigare skrivit om, hör till de avslutade satsningar som nu fungerar som grund för det fortsatta arbetet. I… Läs mera »


Nya perspektiv med surfplattor i undervisningen

Många skolor och kommuner satsar på varsin dator till elever och lärare. För det mesta rör det sig om bärbara datorer, men några satsar helt eller delvis på surfplattor, exempelvis ipads. Forskningsprojektet Unos uno visade i sin slutrapport att en-till-en handlar om långsiktig utveckling som kräver förändring av arbetsprocesser, arbetsorganisation och arbetsvillkor i skolan för… Läs mera »


Praktikutveckling och genomtänkta it-satsningar

Fredagsförmiddagens ramprogram på Framtidens lärande inleddes av Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet. Han gav en sammanfattande överblick av det nyligen avslutade forskningsprojektet Unos uno, som fäste blicken på tio en-till-en-satsningar på ett tjugotal skolor i olika delar av landet. Det är det hittills största svenska forskningsprojektet kring en dator per elev, och… Läs mera »


Från varsin dator till wearable computing i skolan

Hur förändras skolledares, lärares och elevers förväntningar på teknikens möjligheter över tiden när de arbetar med varsin dator i skolan? Hur kan Google Glass och andra typer av wearable technology användas i skolans undervisning? Dessa båda problemställningar var viktiga programpunkter igår, när Mediacenter i Västerbotten bjöd in lärare, skolbibliotekarier och specialpedagoger till en nätverksdag. Marcia… Läs mera »