Kategori: En dator åt varje elev


En analys av europeiska en-till-en-satsningar

Satsningar på att ge lärare och elever tillgång till varsin laptop, platta eller smartphone har blivit allt vanligare i många länder under de senaste åren. Förra året genomförde Europeiska Skoldatanätet en studie av 31 aktuella en-till-en-projekt i 19 europeiska länder på uppdrag av Institute for Prospective Technological Studies – och för ett par veckor sedan… Läs mera »


Digitalt förändringsarbete i Botkyrka och Mölndal

På Framtidens lärande igår eftermiddags var temat ”Strategier för framtidens lärande”. Botkyrka kommun och Mölndals stad gav en kort inblick i hur man tänker och arbetar för att få igång ett utvecklings- och förändringsarbete som verkligen omfattar alla. Ebba Östlin, som är ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka, inledde med att berätta att kommunen sedan 2010… Läs mera »


Framtidens lärande: Digitala framgångsfaktorer

Igår smygstartade Framtidens lärande med ett nordiskt eftermiddagsseminarium som fäste blicken på vad som krävs för att få en bra integration mellan it och pedagogik på gymnasiet. Seminariet inleddes med några intressanta funderingar ur ett internationellt perspektiv av den norske konsulten Øystein Johannessen. Han utgick ifrån resultatet i ESSIE-undersökningen, som jag skrev om i november, och… Läs mera »


Mångsidigt med it i matematik, no och teknik

I september startar Skolverket en treårig fortbildningssatsning för att skapa ett nationellt nätverk av lärare i naturvetenskap och teknik som har till uppgift att utveckla undervisningen. Satsningen vänder sig till förskolan, grundskolan och gymnasiet. Tanken är att lärarna ska fungera som stöd för huvudman och skolledare i det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet, och att de… Läs mera »


Teknisk mångfald och öppna skolnät i Helsingborg

Under de senaste åren har allt fler skolor och kommuner satsat på att ge sina lärare och elever tillgång till varsin dator. Enligt DIU:s karta över 1-1-satsningar i Sverige är det just nu 220 av landets 290 kommuner som arbetar med detta. Hit hör bland annat Helsingborg, där de kommunala gymnasieskolorna började med varsin dator… Läs mera »


Didaktikens verktyg i Botkyrka och Karlstad

Samhällsutvecklingen och det framväxande digitala medielandskapet är på god väg att ändra villkor och förutsättningar för kunskap och lärande i hela världen. Genom att utnyttja teknikens möjligheter, hitta nya arbetssätt och skapa nya roller för lärare och elever, kan undervisning och lärande fördjupas och förbättras. Detta har UR tagit fasta på när man utvecklat det… Läs mera »


Skolledare som förändringsagenter i Danmark

Förra månaden var det ett år sedan Danmarks barn och undervisningsminister Christine Antorini presenterade sin vision för att utveckla skolan i en digital riktning, på grundval av det bästa från den nordiska utbildningstraditionen: Ny Nordisk Skole. Visionen togs fram efter regeringsskiftet i september, och knöt an till den strategi som den förra regeringen utarbetat och… Läs mera »


Digitala lärresurser – tillgång och användning

I måndags arrangerades en heldag på Internetdagarna Forum som helt ägnades åt Internet och entreprenörskap i skolan. Jag skrev om ett av seminarierna, som tog upp hur öppna lärresurser kan skapa nya vägar för skolans undervisning. I onsdags, på de ordinarie Internetdagarna, hölls ett mer problematiserande panelsamtal som knöt an till samma tema. Rubriken löd:… Läs mera »


Scratch – kreativ teknik och nya lärandeperspektiv

Det visuella programmeringsspråket Scratch är en spännande satsning från forskargruppen Lifelong Kindergarten på MIT. Jag skrev om Scratch i början av året, i samband med att Mitch Resnick, som leder forskargruppen, höll en presentation på Learning Without Frontiers 2012 i London. Tanken med Scratch är att att göra det enklare för barn att lära genom… Läs mera »


Skolan, kommunerna och praktikbaserad forskning

Igår inleddes fjärde upplagan av Framtidens lärande med en förkonferens som rymde flera parallella seminarier och workshops. Här följer en  sammanfattning av det dialogseminarium som presenterade tre kommuners praktikbaserade forskning kring skolutveckling. Peter Becker, Stiftelsen DIU, inledde det hela med ett kort anförande. Han konstaterade att den nya skollagen slår fast att skolans verksamhet ska… Läs mera »