Kategori: Nätbaserat lärande


Digital design för lärande

Digital didaktisk design handlar om att undersöka hur it och digitala medier kan användas för att utveckla, förändra och förbättra lärarens undervisning och elevernas lärande. Det här arbetet kan ske i klassrummet, men kan också äga rum på distans – eller som flexibelt lärande. Jag berörde temat i all korthet hösten 2014, när jag skrev… Läs mera »


Från det digitala till det virtuella klassrummet

Förra våren skrev jag om ViRum, en satsning på att skapa en nätbaserad kollaborativ undervisningsmiljö på gymnasienivå i Svenskfinland, som drivs av Åbo Akademi och gymnasieskolorna i de tre regionerna. Tanken är att ViRum ska bidra till att underlätta den pågående digitaliseringen av gymnasiet, och ska kunna användas såväl i fjärr- och distansundervisning som i… Läs mera »


Island satsar på det utvidgade kollegiet

I mars skrev jag ett inlägg om hur det utvidgade kollegiet växer och utvecklas i Sverige, såväl på som utanför nätet. Det rör sig om en informell och öppen kompetensutveckling och erfarenhetsdelning driven underifrån. Pedagoger hjälper varandra att hitta nya vägar i undervisningen, och alla lär av varandra. Kollegialt lärande och en effektiv spridning av… Läs mera »


Öppna kurser och läromedel skapas gemensamt

I mars skrev jag om hur det utvidgade kollegiet vuxit fram i Sverige under de allra senaste åren, såväl på som utanför nätet. Här kan pedagoger ge uttryck för och ta del av olika perspektiv på undervisning och lärande och gemensamt vidga perspektiven. Tillsammans med kollegor och andra intresserade från hela landet kan man utforska… Läs mera »


Staden som lärmiljö i ett digitalt samhälle

I sommar satsar fyra amerikanska storstäder på att ge unga tillgång till så många som möjligt av stadens alla lärresurser: offentliga och privata, fysiska och digitala. Chicago, Dallas, Los Angeles och Pittsburgh vill alla bli Cities of Learning som drar nytta av kunskaperna hos stadens institutioner, organisationer och företag. Sommarlovet ska användas som avstamp för… Läs mera »


MOOC om it i undervisningen för yngre barn

27 maj är första dagen på en sex veckor lång distanskurs som Unesco Institute for Information Technologies in Education (IITE) i Moskva och Institute of Education (IOE) på London University arrangerar tillsammans på Coursera. Kursen heter ICT in Primary Education: Transforming children’s learning across the curriculum och bygger vidare på forskningsprojektet ICT in Primary Education,… Läs mera »


Digitalt kunskapslyft för skolchefer

I augusti förra året skrev jag om SKL:s uppdrag från regeringen att genomföra insatser som kan underlätta digitaliseringen av skolan. Ett av uppdragen var att samla beslutsfattare från olika samhällsområden i en grupp som kan samordna det här arbetet. Under hösten bestämdes vilka organisationer som skulle vara med. I början av november möttes medlemmarna i… Läs mera »


Europa behöver en strategisk plan för it i skolan

Skolverkets senaste undersökning av it-användning och it-kompetens i skolan, som kom i april, visar att tillgången till datorer är bättre än någonsin. Nästan alla gymnasielärare och tre av fyra grundskollärare har en egen dator. Bland eleverna har tillgången fördubblats sedan 2008, då den förra undersökningen publicerades. På kommunala och fristående grundskolor går det i genomsnitt… Läs mera »


FlipKlipp – skapa och dela öppna lärresurser

De senaste par åren har ”det flippade klassrummet” varit ett av de hetare ämnena i svenska diskussioner kring undervisning och lärande, men själva konceptet är egentligen amerikanskt. Kort sagt innebär det att den traditionella modellen för klassrumsundervisning vänds upp och ner. Istället för att läraren gör sin genomgång under lektionen och sedan ger eleverna i… Läs mera »


Distansundervisning – långt borta men ändå nära

Igår arrangerade SKL tillsammans med DIU/Framtidens lärande seminariet Långt borta men nära, för att visa på de möjligheter som den tekniska och pedagogiska utvecklingen ger för att anpassa undervisningen till olika elevers behov på distans, över nätet. Skälet till detta är en statlig utredning som presenterades i november förra året och som nu är ute… Läs mera »