Kategori: Skolbibliotek


Dra nytta av skolbibliotekens digitala kompetens

Digital läsförståelse, informationssökning och källkritik är exempel på områden där skolbibliotekarier är experter och kan bidra till i undervisningen. Men för att skolbiblioteket ska kunna bli en naturlig del av undervisningen behöver skolbibliotekarierna se sin verksamhet ur en rektors synvinkel, menar forskaren Louise Limberg. Det var något som forskare, rektorer och skolbibliotekarier diskuterade på ett… Läs mera »


Søgsmart visar vägen i Danmark

Hösten 2014 trädde reformen av den danska grundskolan i kraft och samtidigt infördes en ny läroplan. Målet med reformen är att skolan ska bli bättre på att hjälpa eleverna att utveckla de förmågor som är nödvändiga i ett globalt och digitalt samhälle. Det innebär bland annat att undervisningen blir mer inriktad på ett undersökande, skapande… Läs mera »


Digital bildning i den danska skolan

Tre gånger om året ger Professionshøjskolen UCC i Köpenhamn ut UCC magasin där man presenterar aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt under ett samlat tema. Idag är det dags för årets första utgåva och temat är digital bildning (digital dannelse). Vad krävs för att barn och unga ska utveckla de förmågor som är nödvändiga för att leva… Läs mera »


Future Ready Schools lyfter fram skolbibliotekarien

I slutet av mars tog jag upp Future Ready Schools, som är en av de nationella satsningarna i den pågående digitaliseringen av skolan i USA. För en knapp månad sedan aviserades ett nytt projekt inom ramen för den här satsningen: Future Ready Librarians. Future Ready Schools drivs sedan förra året av Alliance for Excellent Education… Läs mera »


Bibliotekets roll i en digital skola

Digital läsförståelse och medie- och informationskunnighet lyfts ofta fram i diskussionerna kring vilka förmågor som är viktiga i ett samhälle där alltmer information hanteras digitalt. Hit hör till exempel DIGCOMP, EU:s ramverk för digital kompetens, som jag tog upp förra veckan. Den traditionella läsförmågan är förstås en avgörande grund, men det är också nödvändigt att… Läs mera »


Skolbibliotek blir center för pedagogiskt lärande

I mars beskrev jag det fortsatta arbetet med att digitalisera den danska skolan, och för tre veckor sedan gav jag en inblick i den pågående utvärderingen av de digitala demonstrationsskolorna. Det här utvecklingsarbetet, som drog i gång 2011 med den nationella strategin för it i skolan, är numera en central del av reformen av den… Läs mera »


Litteracitet i ett digitalt samhälle

Bok- & Bibliotek i Göteborg, som i år firar trettioårsjubileum, är igång! Mässan har som vanligt en bred inriktning och vänder sig till många olika målgrupper. En viktig sådan utgörs av alla yrkesgrupper som är verksamma med undervisning och lärande i skolan, alltifrån beslutsfattare till skolledare, lärare, specialpedagoger och skolbibliotekarier. Faktum är att Bok- och bibliotek är… Läs mera »


Makerkulturen – en viktig trend för skolan?

I november tog jag upp makerkulturen och det forsknings- och utvecklingsprojekt kring FabLab@School som nu drar igång på Århus universitet och i tre kommuner på Jylland. Eleverna ska utveckla och fördjupa sin digitala kompetens genom att få en konkret inblick i hur tekniken fungerar och vad den kan användas till. Det handlar om att ”kunna… Läs mera »


Eleverna, Internet, datorn och skolan

I måndags släppte .SE rapporten Eleverna och Internet, skriven av Kristina Alexandersson och Pamela Davidsson. Här förenas information om barn och ungdomar från Svenskarna och Internet 2013 med statistik från Skolverkets undersökning It-användning och it-kompetens i skolan. Det framgår tydligt att datorer och mobila enheter är en självklar och viktig del av elevernas vardag. Detta… Läs mera »


Skolbibliotekets funktioner i en digitaliserad skola

I onsdags arrangerade Skolverket ett heldagsseminarium i Stockholm för att belysa skolbibliotekets roll och funktion ur olika aktörers perspektiv – och för att i möjligaste mån försöka ge en helhetsbild. Här rymdes både Skolinspektionen, SKL, exempel på strategier och utvecklingsarbete i enskilda kommuner och inblickar i skolbibliotekariens vardag. Flera av deltagarna beskrev löpande seminariet på… Läs mera »