Kategori: Skolbibliotek


Att ha kunskap eller att vara frågvis?

Den nya skollag som trädde i kraft vid halvårsskiftet förra året slår fast att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek som stöd för lärande och kunskapsutveckling i alla ämnen. Det är skolhuvudmännen som ansvarar för detta, och Skolinspektionen ska i sina granskningar undersöka att alla kommuner och friskolor verkligen följer lagen. Just nu är… Läs mera »


Skolbiblioteket – det obegränsade rummet

Skolbibliotek blev ett obligatoriskt ansvarsområde för alla kommuner och skolor i och med den nya skollagen, som trädde i kraft 1 juli förra året. Men vad är egentligen ett modernt skolbibliotek och hur ska det se ut och fungera för att verkligen kunna uppfylla sin pedagogiska roll i skolans verksamhet? Detta problematiserar just nu Krister… Läs mera »


Nyskapande lärande på museum och bibliotek

Youmedia är ett intressant projekt på Chicago Public Library som jag skrev om i december förra året. Här satsar man på att hjälpa ungdomar att utveckla sin kreativa uttrycksförmåga utanför skolan. Mentorerna utgår ifrån ungdomarnas egna ambitioner och intressen och ger dem den vägledning de behöver för att förstå och kunna använda analoga och digitala… Läs mera »


Skolbibliotekets utmaningar och möjligheter

I torsdags arrangerade Ekerö skolbibliotek och Skolbibliotekscentralen konferensen Att gå från vision till realitet på Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Drygt sextio skolbibliotekarier från olika delar av landet mötte upp för en hel dags föreläsningar och samtal kring vad de nya styrdokumenten, framväxten av digitala medier och den ökade betydelsen för kollaborativt skapande och lärande… Läs mera »


Framtidens skolbibliotek

Igår och idag arrangerades konferensen Framtidens skolbibliotek på Malmö högskola, som en avrundning av de tre utvecklingsprojekten SökaSpråkaLära, SMiLE och Många SMiLE. Konferensens sammanhållande tema var hur skolbibliotekets och bibliotekariernas pedagogiska roll utvecklas och förändras i det digitala samhället. Skolbiblioteksfolk och andra intresserade från hela Sverige var på plats för att lyssna på svenska och… Läs mera »


Lärande är ett pågående samtal som kan äga rum på många olika sätt

Judy O’Connell leder skolbiblioteket på St Joseph’s College i Hunters Hill, som ligger i den australiska delstaten New South Wales. Hon driver sedan två år tillbaka den läsvärda bloggen HeyJude, som ofta tar upp intressanta ämnen som rör både lärare och bibliotekarier. Inläggen knyter an till den pågående utvecklingen mot en mediavärld och ett samhälle… Läs mera »