d

Om bloggen

Omvärldsbloggen drivs av Skolverket och är en del av portalen It i skolan.  Omvärldsbloggen behandlar och diskuterar aktuella frågor och problemställningar kring it i skolan, både i Sverige och i resten av världen. Kommentarer som gör reklam för kommersiella produkter och tjänster accepteras inte.

Frilansskribenten Stefan Pålsson driver bloggen på uppdrag av Skolverket.

Kontakta oss