Tagg: Creative Commons


Öppna lärresurser och skolans digitalisering i USA

I slutet av förra veckan drog USAs federala utbildningsdepartement igång kampanjen #GoOpen, som uppmuntrar delstater, skoldistrikt och lärare att börja använda öppna lärresurser i undervisningen. Samtidigt lanserades ett förslag på en ny förordning som innebär att undervisningsmaterial och andra lärresurser som tas fram med ekonomiskt stöd av departementet måste ha en öppen licens som tillåter… Läs mera »


Skolans behov av digitala lärresurser

Sommaren 2013 beslöt SKL och regeringen att tillsammans genomföra insatser för att främja digitalisering och digital samverkan inom viktiga samhällsområden. För skolans del resulterade detta efterhand i det webbaserade självskattningsverktyget LIKA samt bildandet av Nationellt forum för skolans digitalisering, en samverkansgrupp som samlar viktiga aktörer inom skolområdet. SKL och samverkansgruppen fick senare i uppdrag av… Läs mera »


Delstater i USA samarbetar om öppna lärresurser

Den här veckan organiserar Open Education Consortium för fjärde gången den årliga Open Education Week. Organisationer från olika delar av världen som arbetar med öppet lärande och öppna lärresurser, arrangerar fysiska möten och webbinarier där de lyfter viktiga frågor och problemställningar. Syftet är att uppmärksamma den utveckling som sker inom det här området och att… Läs mera »


Digitala skolan – öppna lärresurser i Polen

I oktober publicerade Unesco Institute for Information Technologies in Education (IITE) en rapport om utmaningar och möjligheter för öppna lärresurser i Polen. Här ges en överblick av det arbete som är på gång just nu, såväl från statligt håll som bland olika gräsrotsorganisationer, i skolan och inom högre utbildning. Rapporten ingår i den serie som… Läs mera »


Internetfonden stöder öppna digitala lärresurser

Internetfonden och Webbstjärnan öppnar idag en fokusutlysning som gör det möjligt för pedagoger på grundskolan och gymnasiet att söka pengar för att utveckla öppna digitala lärresurser. Båda verksamheterna drivs av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), som förutom teknisk drift och administration av toppdomänen .se satsar på att stödja utvecklingen av Internet i Sverige. Igår hade jag… Läs mera »


Digitala lärresurser som främjar demokratin

Idag klockan 12 invigdes webbplatsen Min stemme i Oslo av stortingspresident Dag Terje Andersen och kunskapsminister Kristin Halvorsen. Vi som inte var på plats kunde följa med via norska regeringens webbplats, där det nu finns en inspelning av invigningen. Min stemme är en portal med lärresurser om demokrati och deltagande som vänder sig till hela… Läs mera »


Undervisning och lärande i mediernas värld

It-användningens ökade betydelse i undervisningen kan ses som den röda tråden i de nya styrdokumenten för den svenska skolan. Det konstaterade Skolverkets generaldirektör Anna Ekström för två veckor sedan, på seminariet Spaning på IT i skolan – användarmönster och trender i Sverige, EU och världen. Detta märks dock inte alltid så tydligt, och det finns… Läs mera »


Nya vägar i undervisningen med öppna lärresurser

Idag var det dags för Internetdagarna Forum i Stockholm, en upptakt till Internetdagarna som arrangeras imorgon och på onsdag. Här var syftet att ge rum för mindre evenemang att synliggöra och diskutera viktiga tankar och idéer. Ett av evenemangen var Internet och entreprenörskap i skolan, med programpunkter som vände sig till intresserade lärare på grundskolan… Läs mera »


Digitala lärresurser på gång i USA:s delstater

I början av februari skrev jag om Digital Textbook Playbook, en vägledning tänkt att hjälpa USA:s skolledare och lärare att gå över till digitala läromedel och – resurser i undervisningen inom de kommande fem åren. För ett par veckor sedan kom SETDA, State Educational Technology Directors Association, med en rapport som pekar i samma riktning:… Läs mera »