Tagg: Datorspel


Forskare provar spelbaserat lärande i danska skolor

Kan spelbaserat lärande utveckla elevernas ämneskunskaper, stärka deras motivation och trivsel i skolan och träna dem att tänka kritiskt, samarbeta och lösa problem? Det kommer forskare undersöka i det femåriga danska forskningsprojektet Spilbaseret læring i det 21. Århundrede. Arbetet startar i december och avslutas 2022. Forskningsprojektet vilar på ett brett samarbete mellan forskare på flera… Läs mera »


Ämnesövergripande och skapande programmering

I tisdags och onsdags arrangerade Senter for IKT i utdanningen och Nordahl Grieg videregående skole gemensamt konferensen Spill og Koding 2015 i Bergen. Konferensen dokumenterades av elever på skolan genom artiklar och filmer och streamades även direkt på Youtube. Under de två dagarna arrangerades föreläsningar och workshops som ur olika perspektiv visade hur datorspel och… Läs mera »


Synliggör lärandet och utveckla en delandekultur

Imorse gav Ove E.Hatlevik och Jørund Høie Skaug från Senter for IKT i utdanningen en presentation av den nya rapporten Monitor 2012 vid ett seminarium i Oslo. Vi som inte var på plats, kunde följa seminariet streamat på webben och på Twitter. Det här är en kvalitativ uppföljning av Monitor 2011, som publicerades i mars…. Läs mera »


Datorspel, socialt samspel och lärande

Jag skrev förra året om hur spelkulturen som växer fram kring World of Warcraft och andra stora kommersiella datorspel kan bidra till att forma framtidens digitala lärmiljöer. Den amerikanske professorn James Paul Gee, ett av de stora namnen inom området datorspel och lärande, hör till dem som menar det. Han talar om affinity spaces som… Läs mera »


Icivics – datorspel för demokratin

Icivics är en icke-vinstdrivande satsning på att skapa webbaserade datorspel som utvecklar amerikanska elevers förståelse av hur politiken och rättssystemet fungerar, så att de kan fungera som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det hela bygger på tankar och idéer hos Sandra Day O’Connor, numera pensionerad domare vid USA:s högsta domstol, som förenats med kunskaper… Läs mera »


Blir datorspel framtidens digitala lärmiljöer?

Igår publicerade Forskning.no en tänkvärd artikel om datorspel och lärande av Kristine Ask, som är doktorand vid Institutt for tverrfaglige kulturstudier på NTNU i Trondheim. Här knyter hon an till det som hennes avhandling handlar om, nämligen värdet och betydelsen av lärande och kunskapsdelning i onlinebaserade datorspel som World of Warcraft (WoW). Kritiker menar att… Läs mera »


Stöd motivationen och utveckla förståelsen

Den första dagen på Framtidens lärande inleddes med att Simon Lindgren, sociologiprofessor i Umeå, pratade om hur ungas digitala populärkultur både utmanar och skapar nya möjligheter för lärandet i skolan. Han ser inte sig själv som någon som forskar kring lärande, utan han är en kulturforskare som ser intressanta möjligheter för den formella undervisningen. I… Läs mera »


Datorspel och vetenskaplig problemlösning

Education Arcade är en forskargrupp på MIT, nära knuten till lärarutbildningsprogrammet MIT STEP, som sedan ett tiotal år tillbaka undersöker hur datorspel av olika slag kan användas i undervisning och lärande. En viktig del av arbetet går ut på att ta fram Alternate Reality Games (ARG) – autentiska spel där spelarna utvecklar en förståelse av… Läs mera »


Datorspel som undervisningsmodell

I den här veckans New York Times Magazine behandlar samtliga artiklar temat utbildning, undervisning och lärande – och det läggs en särskild tonvikt vid den roll som nätet och it-utvecklingen kan spela i det sammanhanget. Egentligen publiceras det här numret först på söndag, men redan nu finns det mesta att läsa på webben. Och det… Läs mera »


Digitaliseringens utmaningar och möjligheter

Connie Yowell är ansvarig för utbildningsområdet på den amerikanska stiftelsen MacArthur Foundation, som bland annat driver ett uppmärksammat femårigt forskningsprogram kring digitala medier och lärande. Projekten – och reflektioner kring aktuella frågor som hänger samman med dem – presenteras regelbundet på bloggen Spotlight on Digital Media and Learning. I fredags skrev Yowell en krönika i… Läs mera »