Tagg: Demokrati


Maktfaktorn visualiserar demokratins grunder

Vi lever i en tid av snabba tekniska, ekonomiska, kulturella och politiska förändringar. Det märks extra tydligt i år, påpekar redaktören för The Economists rapport The World in 2014. Under året anordnas det nämligen allmänna val som rör runt 40% av världens befolkning. Demokrati, ur ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv, är en viktig del… Läs mera »


En medveten medieanvändning blir allt viktigare

Den här veckan arrangerar Statens medieråd för första gången MIK-veckan: en satsning som vill öka förståelsen av ungas medievardag och lyfta fram de kunskaper och förhållningssätt som den kräver. MIK-veckan vänder sig till skolan, biblioteket och hemmet. Såväl föräldrar som de yrkesgrupper som arbetar nära barn och ungdomar behöver utveckla en bättre förståelse av dagens… Läs mera »


Medie- och informationskunnighet – en allt viktigare demokratifråga

I fredags eftermiddag, sista dagen på årets Framtidens lärande, samlades Helén Ängmo, överdirektör på Skolverket, Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd och Erik Fichtelius, vd på UR, till ett panelsamtal om medie- och informationskunnighet som modererades av Isabella Grybe. Utgångspunkten för samtalet var UNESCO:s internationella ramverk för skola och lärarutbildning, som Nordicom nyligen översatt till… Läs mera »


Kritiska kunskaper i det digitala medielandskapet

För en månad sedan tog jag upp tecken på att medie- och informationskunnighet börjar synas på den skolpolitiska dagordningen i Sverige och de andra nordiska länderna. Ett avgörande skäl till detta är att dessa kunskaper spelar en nyckelroll i den demokratiska samhällsutvecklingen nu när ett digitalt, hypermedialt, interaktivt och socialt medielandskap växer fram. Jag nämnde… Läs mera »


Digitala lärresurser som främjar demokratin

Idag klockan 12 invigdes webbplatsen Min stemme i Oslo av stortingspresident Dag Terje Andersen och kunskapsminister Kristin Halvorsen. Vi som inte var på plats kunde följa med via norska regeringens webbplats, där det nu finns en inspelning av invigningen. Min stemme är en portal med lärresurser om demokrati och deltagande som vänder sig till hela… Läs mera »


Medie- och informationskunnighet – en nyckelfråga för skolan

I dagens samhälle är det absolut nödvändigt att kunna hantera det ständiga informationsflödet på ett kritiskt och medvetet sätt. Annars blir det omöjligt att orientera sig i vad som händer i samhället och att delta i det offentliga samtalet och i de politiska processerna. Att främja elevernas medie- och informationskunnighet blir en allt viktigare uppgift… Läs mera »


Icivics – datorspel för demokratin

Icivics är en icke-vinstdrivande satsning på att skapa webbaserade datorspel som utvecklar amerikanska elevers förståelse av hur politiken och rättssystemet fungerar, så att de kan fungera som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det hela bygger på tankar och idéer hos Sandra Day O’Connor, numera pensionerad domare vid USA:s högsta domstol, som förenats med kunskaper… Läs mera »