Tagg: Digitala prov


Våren 2019 blir studentexamen i Finland helt digital

Finland har sedan 2013 arbetat med att digitalisera studentexamen. När  ämnesprovet i matematik digitaliseras våren 2019, blir studentexamen helt digital. Studentexamensnämnden,SEN, är den myndighet som anordnar och genomför studentexamen i Finland. Nu när ämnesproven digitaliseras, ansvarar SEN för att tekniken fungerar på ett säkert sätt, att provsystemet är lätt att använda och att risken för… Läs mera »


Premiär för digitala ämnesprov i finsk studentexamen

På måndag är det premiär för digitala ämnesprov i den finska studentexamen. Geografi är först ut och två dagar senare är det dags för den långa lärokursen i tyska. Veckan därpå följer filosofi och en vecka senare hålls prov i den korta lärokursen i tyska. I februari gav jag en kort överblick av det pågående… Läs mera »


Bättre likvärdighet och högre kvalitet med digitala nationella prov

För en månad sedan presenterade utredaren Tommy Lagergren, som är chef för Skolinspektionens stockholmsavdelning, sin översyn av de nationella proven för grundskolan och gymnasiet. Han tar bland annat upp värdet och behovet av att de nationella proven blir digitala, och föreslår att genomförandet ska ske stegvis fram till 2022. Igår arrangerade SKL ett seminarium om… Läs mera »


Digital studentexamen i Finland

Jag har vid flera tillfällen skrivit om den pågående digitaliseringen och den pedagogiska utvecklingen av skolan i Finland. Grundskolan och gymnasiet börjar införa nya läroplaner i höst, ett virtuellt gymnasium för Svenskfinland är på gång och en molnbaserad webbtjänst för digitala lärresurser är på väg att utvecklas. I juli förra året presenterade forskare vid Helsingfors… Läs mera »


Skolan är en viktig del i Danmarks digitala strategi

För en månad sedan skrev jag om hur danska staten och Kommunernes Landsforening ska starta digitala demonstrationsskolor över hela landet för att undersöka hur it bäst kan användas för att utveckla undervisning och lärande. Nu är det dags för ytterligare ett steg i skolans digitala utveckling. I måndags presenterade Digitaliseringsstyrelsen en strategi för att digitalisera… Läs mera »