Tagg: Digitalt skapande


Knivstaelever programmerar på bildlektioner

Alla lärare och ämnen måste bidra och samverka för att läroplanens mål om skolans digitalisering ska kunna nås. Det tar bildläraren Maria Franzén fasta på när hon undervisar elever i årskurs 3-6 i datalogiskt tänkande och programmering på Högåsskolan i Knivsta. Intresset för teknik och nyfikenheten på hur digitala verktyg och medier kan användas pedagogiskt… Läs mera »


Digitaliseringen och barns utveckling i förskolan

Strax före nyår avslutades ett danskt kvalitativt forskningsprojekt som pågått under hela 2015: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring. Projektet finansierades och sattes igång av Utbildningsdepartementet, Styrelsen for IT og Læring samt Kommunernes Landsforening. Det genomfördes av tre forskargrupper vid Århus universitet och Professionshøjskolen UCC tillsammans… Läs mera »


Ungas digitala skapande i Storbritannien

Hur står det till med brittiska barns och ungdomars digitala skapande? Är de intresserade? Hur ser föräldrar och lärare på barnens intressen och kreativitet? Kan eleverna få den hjälp de behöver, i och utanför skolan? Vad behöver göras för att utveckla de här verksamheterna vidare? Detta undersöker Nesta i en rapport som presenterades igår: Young… Läs mera »


Programmering för alla på Tunaskolan i Lund

I måndags gav Björn Regnell, professor i datavetenskap på Lunds tekniska högskola, en presentation för den pedagogiska personalen på Tunaskolan (F-9) i Lund om varför det är viktigt att alla lär sig grunderna i programmering. Det här var starten på en satsning som går ut på att efterhand försöka föra in programmering och datalogiskt tänkande… Läs mera »


Creative Classrooms Lab – surfplattor i skolan

Creative Classrooms Lab är ett av de projekt som Europeiska skoldatanätet driver för att undersöka hur it och digitala medier kan användas för att utveckla lärarnas undervisning och elevernas lärande, från grundskolan till gymnasiet. iTEC, som jag tidigare skrivit om, hör till de avslutade satsningar som nu fungerar som grund för det fortsatta arbetet. I… Läs mera »


Hur ska skolan möta samhällsutvecklingen?

Samhället förändras snabbt av den digitala utvecklingen, men det märks inte i den politiska debatten. Det konstaterar brittiska Nesta, en icke-vinstdrivande och oberoende organisation som verkar för innovation, nytänkande och ekonomisk tillväxt. 7 maj är det parlamentsval i Storbritannien och valdebatten är redan igång. De stora samhällsutmaningarna på längre sikt behandlas dock inte där, utan… Läs mera »


Skolan och elevernas väg till digital kreativitet

Idag är sista dagen på årets upplaga av Code Week, EU:s satsning på att väcka barns och ungdomars intresse för programmering och digitalt skapande. Det är särskilt viktigt att flickor, minoritetsgrupper och elever med sämre socioekonomiska förutsättningar inkluderas. Satsningen ingår i Digital agenda för Europa, som är en av de sju pelarna i Europa 2020,… Läs mera »


Programmering, Open Minds och Blockholm

I fredags eftermiddag på Framtidens lärande gavs flera konkreta exempel på hur barn och unga kan lära sig att förstå och dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Den digitala utvecklingen är en stark kraft som bidrar till att forma dagens och morgondagens samhälle. Därför är det viktigt att förstå hur tekniken fungerar och att samhällsutvecklingen inte… Läs mera »


Skapande lärande på ungas villkor

Förra veckan skrev San Francisco Chronicle om ett projekt på San Francisco Public Library där gymnasieelever deltar i utvecklingen av en ny ungdomsavdelning på huvudbiblioteket. Målet med projektet är att skapa ett välkomnande fysiskt rum där ungdomar och vuxna mentorer kan utforska möjligheterna med digitala medier och lyfta fram värdet av böcker, läsning och eget… Läs mera »


Digitala och sociokulturella förutsättningar

Häromdagen var det dags för ett nytt nummer av tidskriften Nordic Journal of Digital Literacy, som ges ut av Universitetsforlaget och Senter for IKT i utdanningen. Den här gången är temat det vidgade klassrummet, och i artiklarna analyseras vad som händer när nätet spränger väggarna, digitala lärresurser tas i bruk och lärare och elever samverkar… Läs mera »