Tagg: Distansundervisning


Bättre tillgång till undervisning på fjärr och distans

Just nu pågår flera försök att hitta bra sätt att utnyttja fjärr- och distansundervisningens möjligheter. Dessa undervisningsformer kan ge fler elever tillgång till den undervisning de annars inte haft möjlighet att få. Det kan också öppna nya pedagogiska möjligheter. Arbetet är en del av skolans digitalisering vilket framgår bland annat i Skolverkets förslag till nationella… Läs mera »


Virtuellt lärande på distans

16 september disputerar Charlotta Hilli, doktorand vid Åbo Akademi i Vasa, på sin avhandling Virtuellt lärande på distans. Analysen bygger på intervjuer med tretton elever från fyra gymnasier efter en distanskurs i samhällskunskap (samhällslära) med socialkonstruktivistisk design. Det övergripande syftet med avhandlingen är att skapa en bättre förståelse av elevers erfarenheter av att lära i… Läs mera »


Digital design för lärande

Digital didaktisk design handlar om att undersöka hur it och digitala medier kan användas för att utveckla, förändra och förbättra lärarens undervisning och elevernas lärande. Det här arbetet kan ske i klassrummet, men kan också äga rum på distans – eller som flexibelt lärande. Jag berörde temat i all korthet hösten 2014, när jag skrev… Läs mera »


Från det digitala till det virtuella klassrummet

Förra våren skrev jag om ViRum, en satsning på att skapa en nätbaserad kollaborativ undervisningsmiljö på gymnasienivå i Svenskfinland, som drivs av Åbo Akademi och gymnasieskolorna i de tre regionerna. Tanken är att ViRum ska bidra till att underlätta den pågående digitaliseringen av gymnasiet, och ska kunna användas såväl i fjärr- och distansundervisning som i… Läs mera »


Distansundervisning – långt borta men ändå nära

Igår arrangerade SKL tillsammans med DIU/Framtidens lärande seminariet Långt borta men nära, för att visa på de möjligheter som den tekniska och pedagogiska utvecklingen ger för att anpassa undervisningen till olika elevers behov på distans, över nätet. Skälet till detta är en statlig utredning som presenterades i november förra året och som nu är ute… Läs mera »


Nätbaserat lärande ur ett globalt perspektiv

International Association for K-12 Online Learning (iNACOL) är en icke-vinstdrivande organisation, med säte i Washington, DC, som genom undersökningar, studier, opinionsbildning, kompetensutveckling och nätverksarbete verkar för att främja nätbaserat lärande i hela världen. Häromveckan presenterade de resultatet av en nyligen genomförd enkätundersökning i ett femtiotal länder och regioner i samtliga världsdelar: Online and Blended Learning…. Läs mera »