Tagg: Elever


Barnehagemonitor 2015

I december 2013 kom den första rapporten som ger en översiktlig kvantitativ beskrivning av it-användningen i norska förskolor: Barnehagemonitor 2013. Idag presenterade Senter for IKT i utdanningen en ny version på ett frukostseminarium i Oslo – Barnehagemonitor 2015. Rapporten baseras på en enkät bland förskollärare och pedagogiska assistenter som genomfördes under våren 2015. Senter for… Läs mera »


Bibliotekets roll i en digital skola

Digital läsförståelse och medie- och informationskunnighet lyfts ofta fram i diskussionerna kring vilka förmågor som är viktiga i ett samhälle där alltmer information hanteras digitalt. Hit hör till exempel DIGCOMP, EU:s ramverk för digital kompetens, som jag tog upp förra veckan. Den traditionella läsförmågan är förstås en avgörande grund, men det är också nödvändigt att… Läs mera »


LRNG – en fysisk och digital plattform för lärande

6 oktober presenterade amerikanska MacArthur Foundation en ny, långsiktig satsning: den icke-vinstdrivande organisationen Collective Shift. Syftet är att fungera som katalysator och bidra till att omforma samhällets institutioner i enlighet med ”den uppkopplade tidsålderns” villkor och förutsättningar. Det första projektet för Collective Shift blir LRNG – en digital plattform och ett socialt nätverk som bygger… Läs mera »


Vad krävs för att dra nytta av it i undervisningen?

Idag släppte OECD rapporten Students, Computers and Learning: Making the Connection, som bygger på analys av enkätsvar och resultat från PISA 2012. Här handlar det om användningen av it i undervisningen och vad det betyder för elevernas lärande inom några viktiga områden. Rapportens slutsats är att det inte är tillräckligt att satsa på hårdvara och… Läs mera »


Vilka förmågor är viktiga för digital läsförståelse?

Medielandskapet förändras snabbt i en digital riktning och läsning på skärm blir en allt större och viktigare del av det dagliga läsandet. Vad innebär det för kraven på läsförståelse? Är traditionella läsfärdigheter och -förmågor tillräckliga, eller behöver vi utveckla nya för att verkligen dra nytta av de nya medier som växer fram på nätet? Detta… Läs mera »


Är eleverna redo för dagens digitala samhälle?

Digitaliseringen av samhälle, arbetsliv och vardag fortsätter i oförminskad takt, och det ställer i sin tur krav på skolan. För tre veckor sedan skrev jag om OECD och deras syn på en digital förnyelse av skolan. I början av oktober tog jag upp Horizon Report Europe och dess prognos för de kommande fem årens digitala utveckling… Läs mera »


En medveten medieanvändning blir allt viktigare

Den här veckan arrangerar Statens medieråd för första gången MIK-veckan: en satsning som vill öka förståelsen av ungas medievardag och lyfta fram de kunskaper och förhållningssätt som den kräver. MIK-veckan vänder sig till skolan, biblioteket och hemmet. Såväl föräldrar som de yrkesgrupper som arbetar nära barn och ungdomar behöver utveckla en bättre förståelse av dagens… Läs mera »


Digitala demonstrationsskolor drar igång

I början av september förra året gav jag en kort inblick i den kommande satsningen på digitala demonstrationsskolor –  en viktig del av Danmarks nationella strategi för it i skolan. Nu har vi passerat årsskiftet och verksamheterna i de fyra forskningsprojekten börjar dra igång! Målet med demonstrationsskolorna är att forskare och praktiker tillsammans ska hitta… Läs mera »


Monitor 2013 – om it i norska förskolan och skolan

Idag presenterade Senter for IKT i utdanningen två rapporter som ger en bild av den pedagogiska it-användningen i den norska förskolan och skolan: Barnehagemonitor 2013 och Monitor skole 2013. I år är det tio år sedan Monitor såg dagens ljus, och fram till 2010 publicerades vartannat år en kvantitativ analys av it-användningen i sjuan och… Läs mera »


Eleverna, Internet, datorn och skolan

I måndags släppte .SE rapporten Eleverna och Internet, skriven av Kristina Alexandersson och Pamela Davidsson. Här förenas information om barn och ungdomar från Svenskarna och Internet 2013 med statistik från Skolverkets undersökning It-användning och it-kompetens i skolan. Det framgår tydligt att datorer och mobila enheter är en självklar och viktig del av elevernas vardag. Detta… Läs mera »