Tagg: En-till-en


Praktikutveckling och genomtänkta it-satsningar

Fredagsförmiddagens ramprogram på Framtidens lärande inleddes av Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet. Han gav en sammanfattande överblick av det nyligen avslutade forskningsprojektet Unos uno, som fäste blicken på tio en-till-en-satsningar på ett tjugotal skolor i olika delar av landet. Det är det hittills största svenska forskningsprojektet kring en dator per elev, och… Läs mera »


Från varsin dator till wearable computing i skolan

Hur förändras skolledares, lärares och elevers förväntningar på teknikens möjligheter över tiden när de arbetar med varsin dator i skolan? Hur kan Google Glass och andra typer av wearable technology användas i skolans undervisning? Dessa båda problemställningar var viktiga programpunkter igår, när Mediacenter i Västerbotten bjöd in lärare, skolbibliotekarier och specialpedagoger till en nätverksdag. Marcia… Läs mera »


En analys av europeiska en-till-en-satsningar

Satsningar på att ge lärare och elever tillgång till varsin laptop, platta eller smartphone har blivit allt vanligare i många länder under de senaste åren. Förra året genomförde Europeiska Skoldatanätet en studie av 31 aktuella en-till-en-projekt i 19 europeiska länder på uppdrag av Institute for Prospective Technological Studies – och för ett par veckor sedan… Läs mera »


Digitalt förändringsarbete i Botkyrka och Mölndal

På Framtidens lärande igår eftermiddags var temat ”Strategier för framtidens lärande”. Botkyrka kommun och Mölndals stad gav en kort inblick i hur man tänker och arbetar för att få igång ett utvecklings- och förändringsarbete som verkligen omfattar alla. Ebba Östlin, som är ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka, inledde med att berätta att kommunen sedan 2010… Läs mera »


Mångsidigt med it i matematik, no och teknik

I september startar Skolverket en treårig fortbildningssatsning för att skapa ett nationellt nätverk av lärare i naturvetenskap och teknik som har till uppgift att utveckla undervisningen. Satsningen vänder sig till förskolan, grundskolan och gymnasiet. Tanken är att lärarna ska fungera som stöd för huvudman och skolledare i det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet, och att de… Läs mera »


Teknisk mångfald och öppna skolnät i Helsingborg

Under de senaste åren har allt fler skolor och kommuner satsat på att ge sina lärare och elever tillgång till varsin dator. Enligt DIU:s karta över 1-1-satsningar i Sverige är det just nu 220 av landets 290 kommuner som arbetar med detta. Hit hör bland annat Helsingborg, där de kommunala gymnasieskolorna började med varsin dator… Läs mera »


UNESCO presenterar forskning om mobilt lärande

Under fem veckor, från och med förra veckan, publicerar UNESCO tolv working papers som tar upp forskning om och erfarenheter av mobilt lärande i hela världen. Här belyser man en rad olika satsningar på mobilt lärande, resonerar kring vilka konsekvenser den pedagogiska mobilanvändningen får för nationella it-policies och ger exempel på hur teknikutvecklingen kan stödja… Läs mera »


Från Parasoll och plattor till bloggar och en-till-en

På den första upplagan av mässan och konferensen SETT i Kista, som arrangerades 25-26 april, fanns skolutvecklare och lärare från ett antal kommuner på plats för att presentera sina digitala perspektiv på skolan, i montrar eller på föreläsningar. I det här inlägget tänker jag ge en inblick i vad som just nu är på gång… Läs mera »


Från vision till verklighet

Igår presenterade Danmarks nya barn- och undervisningsminister Christine Santorini, som tillträdde för drygt en vecka sedan, en kortfattad vision för den danska skolan. Med inspiration från gastronomins värld och det nya nordiska köket, vill hon skapa en ny nordisk skola som förenar respekt för traditionen med ett öppet sinne för förändring och nytänkande. Nätet, digitala… Läs mera »