Tagg: Europa


Snart ska skolor inom EU självskatta digitalisering

Självskattningsverktyg kan vara ett viktigt hjälpmedel i arbetet skolans digitalisering. Skolan får en bild av nuläget och beslutsfattare och skolledare får underlag för strategiska lämpliga insatser. Här i Sverige har vi självskattningsverktyget LIKA – ledning, infrastruktur, kompetens och användning – som utvecklats av SKL, och som används över hela landet sedan hösten 2014. Skolor som… Läs mera »


Åtta vägledande principer för skolans digitalisering

Vad är viktigt att tänka på för att lyckas med digitaliseringen av skolan? I början av året kom EU-kommissionens Joint Research Centre med en rapport som analyserar frågan och presenterar åtta vägledande principer för beslutsfattare: Digital Education Policies in Europe and Beyond: Key Design Principles for More Effective Policies. Utgångspunkten för analysen är att det… Läs mera »


Europeiska skoldatanätet och New Skills Agenda for Europe

10 juni presenterade EU-kommissionen en ny kompetensagenda för EU:s medlemsländer – New Skills Agenda for Europe. En förbättrad ekonomisk konkurrenskraft och en positiv samhällsutveckling i en global och digital värld förutsätter att medborgarnas kunskaper och förmågor stärks, breddas och fördjupas. Samtidigt lanserades tio åtgärder för att höja kompetensen i Europa. Dels handlar det om att… Läs mera »


CO-LAB – scenarier för kollaborativt lärande

Att kunna samarbeta, att skapa och lära tillsammans och att kunna dra nytta av varandras olika kunskaper och erfarenheter är förmågor som ofta ses som avgörande nu när samhället blir alltmer globaliserat och digitaliserat. Samarbete är en av de förmågor som ingår i samlingsbegreppet 21st Century Skills, såväl i P21:s ramverk som i Christine Greenhows… Läs mera »


BBC micro:bit på väg till lärare och elever

I mitten av juli förra året skrev jag om BBC micro:bit, en liten enkel dator som BBC och deras samarbetspartners tagit fram för att visa programmeringens möjligheter för barn och ungdomar, och för deras lärare. Det rör sig om ett mikrokontrollerkort utan eget operativsystem med LED-display, två programmerbara knappar samt kompass och accelerometer. Micro:bit kan… Läs mera »


En skiss över framtidens skola i Nederländerna

17 november förra året inledde Nederländernas regering arbetet med att ta fram nya läroplaner för grundskolan och gymnasiet. Projektet gavs namnet Onderwijs 2032, eftersom det är det år då de som började skolan 2014 beräknas ge sig ut på arbetsmarknaden. Vad behöver de kunna då? Hur kan skolans undervisning förbereda dem för detta på bästa… Läs mera »


Chromebook som katalysator för förändring

Future Classroom Lab är en satsning på pedagogiskt nytänkande som drivs av Europeiska skoldatanätet och utbildningsdepartementen i EU:s medlemsländer, i nära samverkan med it- och utbildningsindustrin. Här bygger man bland annat vidare på erfarenheterna från det omfattande utvecklingsprojektet iTEC, som jag tidigare skrivit om. Ett av iTEC:s viktigaste resultat var utvecklingen av en metodik för… Läs mera »


DIGCOMP – EU:s ramverk för digital kompetens

2 november firade den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Digital Literacy sitt tioårsjubileum med ett seminarium kring begreppet digital kompetens. Samtidigt gav man ut ett jubileumsnummer med artiklar från de tio årgångarna, och med ett förord där redaktören Morten Søby resonerar kring begreppets utveckling och förändring genom åren. Seminariet arrangerades i Oslo av Senter for… Läs mera »


MENTEP – ett stöd för digital skolutveckling

För två år sedan visade EU:s enkätundersökning Survey of schools: ICT in Education att den digitala skolutvecklingen i Europa fortfarande går ganska trögt. Tillgången till datorer och nät är bättre än någonsin och de flesta lärare är intresserade av de pedagogiska möjligheterna. Tyvärr saknas ofta en samlad strategi och ett samordnat stöd som gör det… Läs mera »