Tagg: Förändringsarbete


Skolan och it-avdelningen måste samspela

Skolans digitalisering är en av många viktiga samhällsfrågor på SKLs agenda. Detta arbetar man med på flera olika sätt, till exempel genom att finansiera och ge stöd åt forskning och utveckling, genom strategiskt samarbete på nationell nivå och genom att informera och sprida kunskap. I fredags arrangerade SKL ett webbinarium om behovet av att kommunens… Läs mera »


OECD och förnyelsen av skolan i en digital värld

Här i Sverige, liksom i många andra länder, är det nog PISA-undersökningen man först kommer att tänka på när man talar om OECD och skolan. Men skolan och resten av utbildningssystemet är en viktig del av OECD:s verksamhet.  Det finns en hel avdelning, CERI, Centre for Educational Research and Development, som arbetar med forskning kring… Läs mera »


Digitaliseringen av skolan i Frankrike

UNESCO Institute for Information Technologies in Education ger ut en serie rapporter om öppna digitala lärresurser och digitalisering av skola och högre utbildning i icke-engelskspråkiga länder. Förra året kom bland annat en rapport som beskriver utmaningar och möjligheter i Polen, som jag skrev om i slutet av november. Nu har det kommit en rapport om… Läs mera »


It i skolan handlar om att öppna nya vägar

Skolverkets rapport It-användning och it-kompetens i skolan, som kom i april, visar att tillgången till datorer har ökat kraftigt i den svenska skolan de senaste åren. Trots detta har integrationen av it i undervisningen har ändå inte riktigt tagit fart. Lärare pekar på stora brister i utrustning och it-stöd, och såväl skolledning som lärare menar… Läs mera »


EU-kommissionen: Släpp in it i skolan!

I slutet av augusti förra året nämnde jag kort att EU-kommissionen förberedde ett initiativ för att digitalisera skolan och hela utbildningssystemet. Redan ett par månader tidigare hade EU-kommissionären Androulla Vassilliou lyft fram att utbildningarna måste anpassas till de digitala samhällsförändringarna för att kunna fylla sin funktion. I december samlades ministrar och politiska tjänstemän från EU-länderna… Läs mera »


Vad krävs för att skolan ska använda ny kunskap?

Enligt skollagen ska den svenska skolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär både att skolans verksamhet ska präglas av ett kritiskt, vetenskapligt, sätt att tänka och att aktuell forskning, ny teknik och nya arbetssätt kontinuerligt ska komma till användning i den dagliga verksamheten. Men vad krävs för att detta ska fungera i… Läs mera »


Digitalt förändringsarbete i Botkyrka och Mölndal

På Framtidens lärande igår eftermiddags var temat ”Strategier för framtidens lärande”. Botkyrka kommun och Mölndals stad gav en kort inblick i hur man tänker och arbetar för att få igång ett utvecklings- och förändringsarbete som verkligen omfattar alla. Ebba Östlin, som är ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka, inledde med att berätta att kommunen sedan 2010… Läs mera »


Framtidens lärande: Digitala framgångsfaktorer

Igår smygstartade Framtidens lärande med ett nordiskt eftermiddagsseminarium som fäste blicken på vad som krävs för att få en bra integration mellan it och pedagogik på gymnasiet. Seminariet inleddes med några intressanta funderingar ur ett internationellt perspektiv av den norske konsulten Øystein Johannessen. Han utgick ifrån resultatet i ESSIE-undersökningen, som jag skrev om i november, och… Läs mera »


Öppna upp, koppla samman, skapa och lär

I höstas nämnde jag kort att EU-kommissionen förbereder ett nytt initiativ för att utveckla utbildning och undervisning – Opening Up Education Through Technologies. Det här initiativet är i likhet med Digital agenda för Europa en del av tillväxtstrategin Europa 2020. Syftet är att stärka unionens ekonomiska konkurrenskraft genom att anpassa skolan till de digitala förändringsprocesser… Läs mera »