Tagg: Förskola


Digital bildning i den danska skolan

Tre gånger om året ger Professionshøjskolen UCC i Köpenhamn ut UCC magasin där man presenterar aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt under ett samlat tema. Idag är det dags för årets första utgåva och temat är digital bildning (digital dannelse). Vad krävs för att barn och unga ska utveckla de förmågor som är nödvändiga för att leva… Läs mera »


Barnehagemonitor 2015

I december 2013 kom den första rapporten som ger en översiktlig kvantitativ beskrivning av it-användningen i norska förskolor: Barnehagemonitor 2013. Idag presenterade Senter for IKT i utdanningen en ny version på ett frukostseminarium i Oslo – Barnehagemonitor 2015. Rapporten baseras på en enkät bland förskollärare och pedagogiska assistenter som genomfördes under våren 2015. Senter for… Läs mera »


Digitaliseringen och barns utveckling i förskolan

Strax före nyår avslutades ett danskt kvalitativt forskningsprojekt som pågått under hela 2015: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring. Projektet finansierades och sattes igång av Utbildningsdepartementet, Styrelsen for IT og Læring samt Kommunernes Landsforening. Det genomfördes av tre forskargrupper vid Århus universitet och Professionshøjskolen UCC tillsammans… Läs mera »


Vad betyder it i förskolan för barns utveckling?

I december förra året utlyste Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold en offentlig upphandling av ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring den pedagogiska användningen av it och digitala medier i förskolan: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, læring og trivsel. Det ingår i strategin för digital välfärd 2013-2020,… Läs mera »


MOOC om it i undervisningen för yngre barn

27 maj är första dagen på en sex veckor lång distanskurs som Unesco Institute for Information Technologies in Education (IITE) i Moskva och Institute of Education (IOE) på London University arrangerar tillsammans på Coursera. Kursen heter ICT in Primary Education: Transforming children’s learning across the curriculum och bygger vidare på forskningsprojektet ICT in Primary Education,… Läs mera »


Monitor 2013 – om it i norska förskolan och skolan

Idag presenterade Senter for IKT i utdanningen två rapporter som ger en bild av den pedagogiska it-användningen i den norska förskolan och skolan: Barnehagemonitor 2013 och Monitor skole 2013. I år är det tio år sedan Monitor såg dagens ljus, och fram till 2010 publicerades vartannat år en kvantitativ analys av it-användningen i sjuan och… Läs mera »


Pedagogisk utveckling med lärplattor i förskolan

Mediacenter i Västerbottens län arbetar sedan något år tillbaka med fortbildning och pedagogisk utveckling med ipads i förskolan. I likhet med många andra inom skolans värld använder Mediacenter uttrycket lärplattor för att understryka att det inte främst rör sig om underhållning, utan att den digitala tekniken används för barnens kognitiva utveckling och lärande. Fortbildningsarbetet med… Läs mera »


Varför och hur ska it användas de tidiga skolåren?

I april 2011 startade UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE), som är baserat i Moskva, ett nytt världsomspännande forskningsprojekt: ICT in Primary Education. Under tre år undersöker nio forskare från lika många länder hur användningen av it i undervisningen kan utveckla och förändra undervisning och lärprocesser under de tidiga skolåren. Forskarlaget leds av… Läs mera »


Små barn, digitala medier och lärande

I vår del av världen lever allt fler ungdomar och vuxna i en tillvaro präglad av ständig uppkoppling och interaktion med digitala medier via dator, mobil, platta, spelkonsol och andra redskap och gränsnitt. Detta gäller även för många barn, och användningen går allt längre ner i åldrarna. Rapporten Svenskarna och Internet 2011 konstaterar att en… Läs mera »


Morgondagens digitala förutsättningar för lärande?

Learning Without Frontiers är en internationell konferens för utbildning och lärande som arrangerats i London i slutet av januari varje år sedan 2004 av organisationen med samma namn. Här samlas många av de ledande forskarna, innovatörerna och beslutsfattarna från hela världen för att diskutera villkor och möjligheter för framtidens lärande. Årets upplaga gick att följa… Läs mera »