Tagg: Framtidens skola


Ramverk för datavetenskap i skolan

I februari tog jag upp Computer Science for All – en satsning från president Obama som syftar till att göra datavetenskap till en integrerad del i den amerikanska skolan, från förskola till gymnasium. Den digitala utvecklingen präglar redan arbetsliv och vardag och är på god väg att forma om samhället, konstaterade Obama i sitt veckotal… Läs mera »


En global dialog kring skolans digitalisering

I måndags och igår arrangerade OECD, EU-kommissionen och Finlands regering den första upplagan av Global Education Industry Summit i Helsingfors. Toppmötet samlade intressenter inom utbildningsområdet från hela världen: utbildningsministrar och andra beslutsfattare, experter och facilitatorer inom utbildningsområdet samt ledande representanter för utbildningsindustrin. Syftet med det här toppmötet är att genom dialog lägga grunden till ett… Läs mera »


Landet där alla älskar att lära – vision för Finland

I april skrev jag om Finlands nya läroplan för grundskolan, LP 2016, som börjar införas nästa höst och som ska förbereda eleverna för det globala, digitala och alltmer komplexa samhälle som växer fram. De övergripande målen är därför att förändra skolans verksamhetskultur och förnya undervisningen, så att eleverna kan utveckla den mångsidiga kompetens som blir… Läs mera »


Ett kunskapsunderlag för framtidens skola i Norge

I januari förra året skrev jag om den arbetsgrupp som tillsatts före stortingsvalet av den dåvarande norska regeringen för att utreda framtidens skola. Arbetet har letts av pedagogikprofessorn Sten Ludvigsen, och går i Norge under namnet Ludvigsen-utvalget. Igår släpptes huvudutredningen, som nu ska på remiss till 15 oktober. Utredningens syfte har varit att undersöka om den… Läs mera »


Datalogiskt tänkande och digitalt skapande

Den digitala samhällsutvecklingen ställer nya och delvis annorlunda krav på skolans undervisning och vad eleverna behöver lära sig. När teknikutvecklingen går allt snabbare, är det nödvändigt att kunna tänka kreativt, samarbeta och lösa problem tillsammans med andra och att kunna dra nytta av de digitala möjligheter som öppnar sig. Detta gäller både på arbetsmarknaden och… Läs mera »


Digital skolutveckling från skandinavisk horisont

Idag publicerar New Media Consortium (NMC) 2015 NMC Technology Outlook: Scandinavian Schools, en regional rapport inom ramen för Horizon Report-projektet. Rapporten är skriven tillsammans med och på uppdrag av Senter for IKT i utdanningen, Skolverket och Styrelsen for It og Læring. Författarna har med hjälp av en skandinavisk expertpanel, där bland annat jag själv ingick,… Läs mera »


OECD och förnyelsen av skolan i en digital värld

Här i Sverige, liksom i många andra länder, är det nog PISA-undersökningen man först kommer att tänka på när man talar om OECD och skolan. Men skolan och resten av utbildningssystemet är en viktig del av OECD:s verksamhet.  Det finns en hel avdelning, CERI, Centre for Educational Research and Development, som arbetar med forskning kring… Läs mera »


Vad krävs för att förändra undervisningen med it?

Att utveckla och förändra skolans undervisning med hjälp av it och digitala medier är sedan länge en viktig fråga på agendan i många länder. Men det har visat sig vara lättare sagt än gjort. Traditionella former och strukturer präglar fortfarande vardagen. Vad behöver göras för att komma vidare? I Storbritannien tillsatte dåvarande utbildningsminister Michael Gove,… Läs mera »


Den finska skolans digitala utveckling

Just nu pågår ett omfattande arbete med att utveckla den finska skolan för att stärka dess kvalitet och likvärdighet i ett globalt och alltmer digitalt samhälle. Nya läroplaner tas fram till förskolan och grundskolan, en molnbaserad tjänst för digitala lärresurser planeras, det ges statliga bidrag till skolor som satsar på att integrera it i undervisningen… Läs mera »