Tagg: Frankrike


Digitaliseringen av skolan är igång i Frankrike

7 maj 2015 presenterade president Hollande Frankrikes nationella plan för att digitalisera skolan, som sträcker sig till och med 2019. När det nya läsåret startade i september, inleddes en ny etapp i det pågående utvecklingsarbetet. Förberedelserna för att utveckla den franska skolan i en digital riktning har satt fart under de senaste tre åren. Sommaren… Läs mera »


Digitaliseringen av skolan i Frankrike

UNESCO Institute for Information Technologies in Education ger ut en serie rapporter om öppna digitala lärresurser och digitalisering av skola och högre utbildning i icke-engelskspråkiga länder. Förra året kom bland annat en rapport som beskriver utmaningar och möjligheter i Polen, som jag skrev om i slutet av november. Nu har det kommit en rapport om… Läs mera »


Investera i kunskaper och förmågor som krävs idag

Igår och idag är utbildningsministrarna i OECD:s medlemsländer och några snabbt växande ekonomier, samt representanter för Europarådet och Unesco, samlade i Paris för ett möte. Syftet är att försöka få ordentlig fart på tankar och diskussioner kring vad som behöver göras inom utbildningsområdet i medlemsländerna för att möta de utmaningar som samhällsutvecklingen och den globala… Läs mera »