Tagg: Lärarfortbildning


Digitaliseringen av skolan är igång i Frankrike

7 maj 2015 presenterade president Hollande Frankrikes nationella plan för att digitalisera skolan, som sträcker sig till och med 2019. När det nya läsåret startade i september, inleddes en ny etapp i det pågående utvecklingsarbetet. Förberedelserna för att utveckla den franska skolan i en digital riktning har satt fart under de senaste tre åren. Sommaren… Läs mera »


Digital skolsatsning på gång i Tyskland

Den federala utbildningsministern Johanna Wanka aviserade i måndags att förbundsregeringen öppnar för ett samarbete med delstaterna för att få igång digitaliseringen av den tyska skolan. Den måste helt enkelt bli mer anpassad till den digitala värld vi lever i (”fit für die digitale Welt”). Syftet med samarbetet är både att ge barn och ungdomar likvärdiga… Läs mera »


Den nya grundskolan i Finland

I våras skrev jag om digitaliseringen av den finska skolan och de steg som tas för att komma vidare i utvecklingen. Från och med höstterminens början gäller nya läroplaner för grundskolan (LP 2016) och för gymnasiet (GLP 2016), och det krävs en mängd olika insatser för att allt ska fungera. Införandet av digitala ämnesprov har… Läs mera »


Digitaliseringen av skolan i Finland

Planeringen och genomförandet av digitaliseringen av skolan i Finland är igång – men än återstår det mycket att göra innan lärare och elever kan ta ”det digitala språnget”. Efter sommaren börjar LP 2016 och GLP 2016 att gälla, de nya läroplanerna för grundskolan och gymnasiet, som ska förändra verksamhetskultur och undervisning i en mer digital,… Läs mera »


Computer Science for All – nytt initiativ i USA

I lördags meddelade president Obama i sitt veckotal att han i sitt budgetförslag för 2017 kommer att föreslå att drygt fyra miljarder dollar ges till den treåriga satsningen Computer Science for All, som är tänkt att på allvar föra in datavetenskap – it, datalogiskt tänkande, digitalt skapande och makerkultur – i det amerikanska skolsystemet. Detta… Läs mera »


MENTEP – ett stöd för digital skolutveckling

För två år sedan visade EU:s enkätundersökning Survey of schools: ICT in Education att den digitala skolutvecklingen i Europa fortfarande går ganska trögt. Tillgången till datorer och nät är bättre än någonsin och de flesta lärare är intresserade av de pedagogiska möjligheterna. Tyvärr saknas ofta en samlad strategi och ett samordnat stöd som gör det… Läs mera »


Litteracitet i ett digitalt samhälle

Bok- & Bibliotek i Göteborg, som i år firar trettioårsjubileum, är igång! Mässan har som vanligt en bred inriktning och vänder sig till många olika målgrupper. En viktig sådan utgörs av alla yrkesgrupper som är verksamma med undervisning och lärande i skolan, alltifrån beslutsfattare till skolledare, lärare, specialpedagoger och skolbibliotekarier. Faktum är att Bok- och bibliotek är… Läs mera »


European Schoolnet Academy blickar framåt

I december förra året, i samband med den årliga konferensen EMINENT, presenterade Europeiska skoldatanätet sina planer på att starta öppna kurser på nätet för att hjälpa lärare att dra nytta av den digitala utvecklingen i sin undervisning: European Schoolnet Academy. Under våren arrangerades pilotkurserna Future Classroom Scenarios och Innovative Practices for Engaging STEM Teaching (no,… Läs mera »


Island satsar på det utvidgade kollegiet

I mars skrev jag ett inlägg om hur det utvidgade kollegiet växer och utvecklas i Sverige, såväl på som utanför nätet. Det rör sig om en informell och öppen kompetensutveckling och erfarenhetsdelning driven underifrån. Pedagoger hjälper varandra att hitta nya vägar i undervisningen, och alla lär av varandra. Kollegialt lärande och en effektiv spridning av… Läs mera »


Hög tid att koppla upp den svenska skolan

Igår tog jag upp två seminarier om skolans digitalisering som arrangerades i måndags på It-dagen i Almedalen. Idag gör jag ett andra och sista virtuellt nedslag i Almedalen för att belysa ett seminarium som SKL arrangerade i förmiddags: Hög tid att koppla upp den svenska skolan. Seminariet kan ses i efterhand. Moderatorn Jan Wifstrand inledde… Läs mera »