Tagg: Lärarutbildning


Lärarutbildningen och lärares digitala kompetens

Hur står det till med lärares digitala kompetens? Har lärare de kunskaper och färdigheter som krävs för att de ska kunna ge sina elever en undervisning som motsvarar dagens förutsättningar och krav? Och ger lärarutbildningarna de blivande lärarna den hjälp och det stöd som de behöver i det här avseendet? Detta är frågor som blir… Läs mera »


Är nya lärare tillräckligt digitalt kompetenta?

Utvecklar norska lärarstuderande den yrkesmässiga digitala kompetens som de behöver i sitt arbete? Tar lärarutbildningarna upp detta i tillräcklig grad? Vad behöver förbättras? Vilka resurser finns för att möjliggöra det idag? Detta analyserar Senter for IKT i utdanningen i rapporten Profesjonsfaglig digital kompetanse og erfaringer med IKT i lærerutdanningen, som presenterades igår. Redan för ett… Läs mera »


Horizon Report tar fokus på skolan i Norge

Den amerikanska organisationen New Media Consortium (NMC) har sedan 2002 arbetat med NMC Horizon Project. Det är en satsning som går ut på att hjälpa lärare, skolledare, administratörer, opinionsbildare och beslutsfattare över hela världen med omvärldsanalys kring utbildning, undervisning och lärande. 2004 kom den första rapporten, och sedan dess har man gett ut ett knappt… Läs mera »


Kritiska kunskaper i det digitala medielandskapet

För en månad sedan tog jag upp tecken på att medie- och informationskunnighet börjar synas på den skolpolitiska dagordningen i Sverige och de andra nordiska länderna. Ett avgörande skäl till detta är att dessa kunskaper spelar en nyckelroll i den demokratiska samhällsutvecklingen nu när ett digitalt, hypermedialt, interaktivt och socialt medielandskap växer fram. Jag nämnde… Läs mera »


Didaktikens verktyg i Botkyrka och Karlstad

Samhällsutvecklingen och det framväxande digitala medielandskapet är på god väg att ändra villkor och förutsättningar för kunskap och lärande i hela världen. Genom att utnyttja teknikens möjligheter, hitta nya arbetssätt och skapa nya roller för lärare och elever, kan undervisning och lärande fördjupas och förbättras. Detta har UR tagit fasta på när man utvecklat det… Läs mera »


Perspektiv på läraren, it-användningen och skolan

I mitten av förra veckan arrangerade amerikanska utbildningsdepartementet, OECD och ett antal andra organisationer årets upplaga av International Summit on the Teaching Profession. Precis som vid förra årets toppmöte deltog det tjugotal länder som rankats högst i senaste PISA-mätningen. Det hela ägde rum i New York och från Sverige deltog utbildningsministern och representanter för båda… Läs mera »


Nätbaserat lärande ur ett globalt perspektiv

International Association for K-12 Online Learning (iNACOL) är en icke-vinstdrivande organisation, med säte i Washington, DC, som genom undersökningar, studier, opinionsbildning, kompetensutveckling och nätverksarbete verkar för att främja nätbaserat lärande i hela världen. Häromveckan presenterade de resultatet av en nyligen genomförd enkätundersökning i ett femtiotal länder och regioner i samtliga världsdelar: Online and Blended Learning…. Läs mera »


Undersöka, förstå och berätta

I onsdags och torsdags arrangerade Ung kommunikation sin avslutningskonferens Då. Nu. Och sen då? på Linnéuniversitetet i Växjö. Ung Kommunikation var ett utvecklingsprojekt som drevs från 2006 av Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola med stöd av KK-stiftelsen. Det övergripande syftet var att i samverkan med resten av samhället arbeta för att integrera samhällsutveckling, digitala medier… Läs mera »


Utbildning viktigt i Australiens digitala strategi

Jag har tidigare skrivit om Digital Education Revolution, Australiens nationella satsning på att modernisera skolan, liksom arbetet med att lyfta fram den pedagogiska it-användningen på landets lärarutbildningar, en del av en treårig digital strategi för landets lärare och skolledare. Idag presenterade den federala regeringen en nationell digital ekonomisk strategi som sätter de här insatserna i… Läs mera »


Läraryrkets globala utmaningar

16-17 mars arrangeras International Summit on the Teaching Profession i New York – ett toppmöte om de utmaningar världens länder står inför beträffande läraryrket under de närmast följande åren. Toppmötet arrangeras av amerikanska utbildningsdepartementet, OECD, Asia Society, den internationella fackliga organisationen Education International, de båda amerikanska lärarfacken NEA och AFT, skolledarorganisationen CCSSO samt WNET, som… Läs mera »