Tagg: Läromedel


It-lösningar för skolor på gång

Den 14 september arrangerade Skolfederation ett erfarenhetsutbyte i Botkyrka. På förmiddagen delade Botkyrka kommun med sig av sina erfarenheter kring det lokala arbetet med att digitalisera skolan. Efter lunch gav Skolfederation, SKL och Skolverket en inblick i vad de arbetar med och vad som är på gång. I det här inlägget kommer jag att sammanfatta… Läs mera »


I Norge ska skolans digitala lärresurser vara tillgängliga för alla

I förra veckan meddelade den norska regeringen att man vill införa krav på att lärplattformar och andra digitala lärresurser ska vara tillgängliga för alla. Under våren 2017 kommer ett lagförslag att läggas fram i Stortinget. Lagen om diskriminering och tillgänglighet slår fast att fysiska miljöer samt fysiska och digitala produkter och tjänster ska utformas så… Läs mera »


Future Ready Schools lyfter fram skolbibliotekarien

I slutet av mars tog jag upp Future Ready Schools, som är en av de nationella satsningarna i den pågående digitaliseringen av skolan i USA. För en knapp månad sedan aviserades ett nytt projekt inom ramen för den här satsningen: Future Ready Librarians. Future Ready Schools drivs sedan förra året av Alliance for Excellent Education… Läs mera »


Tryckta och digitala läromedel och lärresurser i den norska skolan

För en månad sedan presenterades slutrapporten i forskningsprojektet ARK&APP, som Institutt for pedagogikk vid Universitetet i Oslo drev under tre år på uppdrag av Utdanningsdirektoratet. Uppdraget gick ut på att ta reda på hur huvudmän, skolledare och lärare i Norge väljer tryckta och digitala läromedel och lärresurser samt att undersöka hur de används och fungerar… Läs mera »


Skolans behov av digitala lärresurser

Sommaren 2013 beslöt SKL och regeringen att tillsammans genomföra insatser för att främja digitalisering och digital samverkan inom viktiga samhällsområden. För skolans del resulterade detta efterhand i det webbaserade självskattningsverktyget LIKA samt bildandet av Nationellt forum för skolans digitalisering, en samverkansgrupp som samlar viktiga aktörer inom skolområdet. SKL och samverkansgruppen fick senare i uppdrag av… Läs mera »


Vilken roll ska it spela i den norska skolan?

Torbjørn Røe Isaksen, Norges utbildningsminister, väckte viss uppmärksamhet när han i slutet av februari hävdade att det under de senaste tio åren funnits en stor och naiv entusiasm kring it-användningen i den norska skolan. Han menade att digitaliseringen av skolan ofta präglats av en önskan om att ”vara modern”, och att det inte funnits särskilt… Läs mera »


ViRum – ett virtuellt gymnasium för Svenskfinland

Gymnasieskolorna i Svenskfinland är ofta små och de är spridda över ett ganska stort geografiskt område. Därför är det svårt för många av dem att erbjuda ett omfattande kursutbud och att ge alla elever lika möjligheter i sin utbildning. Ett virtuellt gymnasium – med kurser som eleverna kan följa oavsett var de går i skolan… Läs mera »


Digitaliseringen av skolan fortsätter i Danmark

För ett år sedan arrangerade folketingets barn- och utbildningsutskott en öppen hearing om den pågående digitaliseringen av skolan i Danmark. Arbetet sker inom ramen för Strategi for digital velfærd (2013-2020), som drivs gemensamt av regeringen, Danske Regioner och Kommunernes Landsforening (KL). Här är utvecklingen av skolan en viktig del. I höstas inleddes genomförandet av folkeskolereformen,… Läs mera »


Delstater i USA samarbetar om öppna lärresurser

Den här veckan organiserar Open Education Consortium för fjärde gången den årliga Open Education Week. Organisationer från olika delar av världen som arbetar med öppet lärande och öppna lärresurser, arrangerar fysiska möten och webbinarier där de lyfter viktiga frågor och problemställningar. Syftet är att uppmärksamma den utveckling som sker inom det här området och att… Läs mera »