Tagg: Läsa/Skriva


Bibliotekets roll i en digital skola

Digital läsförståelse och medie- och informationskunnighet lyfts ofta fram i diskussionerna kring vilka förmågor som är viktiga i ett samhälle där alltmer information hanteras digitalt. Hit hör till exempel DIGCOMP, EU:s ramverk för digital kompetens, som jag tog upp förra veckan. Den traditionella läsförmågan är förstås en avgörande grund, men det är också nödvändigt att… Läs mera »


Vilka förmågor är viktiga för digital läsförståelse?

Medielandskapet förändras snabbt i en digital riktning och läsning på skärm blir en allt större och viktigare del av det dagliga läsandet. Vad innebär det för kraven på läsförståelse? Är traditionella läsfärdigheter och -förmågor tillräckliga, eller behöver vi utveckla nya för att verkligen dra nytta av de nya medier som växer fram på nätet? Detta… Läs mera »


Digitala gestaltningar av läsupplevelser

I år är det hundra år sedan August Strindberg dog, och hans tid, liv och verk har uppmärksammats på olika sätt. Strindsbergsåret, som är ett samarbete mellan Kulturrådet, Svenska Institutet och Stockholms stad, hör till de mer synliga och uppmärksammade exemplen. Ett viktigt syfte med den här satsningen är att vi ska förstå vår samtid… Läs mera »


Från Parasoll och plattor till bloggar och en-till-en

På den första upplagan av mässan och konferensen SETT i Kista, som arrangerades 25-26 april, fanns skolutvecklare och lärare från ett antal kommuner på plats för att presentera sina digitala perspektiv på skolan, i montrar eller på föreläsningar. I det här inlägget tänker jag ge en inblick i vad som just nu är på gång… Läs mera »


Den digitala läsförståelsen blir allt viktigare

Digital läsförståelse är en förmåga som blir allt mer betydelsefull i dagens samhälle. Det handlar om att kunna söka, sammanföra, värdera och tolka information för att få fram det som krävs för att besvara frågor och lösa problem. Den första internationella undersökningen inom det här området gjordes inom ramen för PISA 2009, och idag har… Läs mera »


En brittisk undersökning om ungdomars skrivförmåga och skrivglädje

Häromveckan släppte brittiska National Literacy Trust och Booktrust en intressant och tänkvärd rapport: Young people’s writing. Attitudes, behaviour and the role of technology. Rapporten bygger på en webbaserad undersökning som genomfördes i maj, där 3001 barn och ungdomar mellan 8 och 16 år från England och Skottland deltog. Syftet var att ta reda på deras… Läs mera »


Framtidens skolbibliotek

Igår och idag arrangerades konferensen Framtidens skolbibliotek på Malmö högskola, som en avrundning av de tre utvecklingsprojekten SökaSpråkaLära, SMiLE och Många SMiLE. Konferensens sammanhållande tema var hur skolbibliotekets och bibliotekariernas pedagogiska roll utvecklas och förändras i det digitala samhället. Skolbiblioteksfolk och andra intresserade från hela Sverige var på plats för att lyssna på svenska och… Läs mera »


Informationskompetens och mediakritik är en viktig del av språkförmågan

Mediautvecklingen går allt snabbare och den sker numera till stora delar på Internet. Detta innebär bland annat att medierna blir sociala, interaktiva och multimediala, samtidigt som informationsmängden växer över alla bräddar. Vi är inte längre enbart konsumenter, utan kan också vara producenter. Utvecklingen rymmer förstås en rad intressanta och positiva möjligheter, inte minst ur demokratisk… Läs mera »


Författare återberättar litterära klassiker med Web 2.0

I början av månaden skrev jag en artikel på IT för pedagoger om EU-projektet eMapps, där skolor från åtta nya medlemsländer i Östeuropa undersökt hur mediaöverskridande Alternate Reality Games (ARG) kan komma till nytta för undervisning och lärande. Den här typen av spel baseras på interaktiva berättelser, med utgångspunkt i den dagliga verkligheten, som på… Läs mera »