Tagg: Learning analytics


Danska skolan ska bli bättre med hjälp av insamlad data

I början av året presenterade Undervisningsministeriet en ny datastrategi som täcker hela utbildningsområdet i Danmark, och som sträcker sig fram till 2020. Det rör sig om ett samarbete mellan stat, regioner och kommuner och är en viktig del av arbetet med att digitalisera den offentliga sektorn. Datastrategin ingår också i utvecklingen av en nationell mjuk… Läs mera »


Hur kan lärplattformar förändra undervisning och lärande?

Förra hösten skrev jag om det pågående arbetet i Danmark med Brugerportalsinitiativet – en nationell mjuk infrastruktur för grundskolan. Användarportalen ska samla alla tjänster som skolledare, lärare, elever och föräldrar behöver ha snabb och enkelt tillgång till. Single sign-on och standardiserad metadata gör det möjligt att nå informationen direkt i kommunens lärplattform när satsningen står… Läs mera »


Danmark satsar på big data och learning analytics

I slutet av förra veckan presenterade Undervisningsministeriet (UVM) en ny datastrategi för den danska skolan, som sträcker sig till och med 2020. Just nu bygger Styrelsen for it og læring (STIL) upp ett data warehouse som ska rymma all tillgänglig information om den danska skolan. Det handlar om att skapa en central plattform som både… Läs mera »


Norge satsar på forskning om learning analytics

9 juni öppnades ett nytt forskningscenter vid Universitetet i Bergen: SLATE – Centre for the Science of Learning & Technology. SLATE är inriktat på forskningsområdet learning analytics och leds av Barbara Wasson, som är professor i media- och informationsvetenskap. Kunnskapsdepartementet bidrar med 25 miljoner för de kommande fem årens verksamhet. Universitetet i Bergen står för… Läs mera »


Skolans behov av digitala lärresurser

Sommaren 2013 beslöt SKL och regeringen att tillsammans genomföra insatser för att främja digitalisering och digital samverkan inom viktiga samhällsområden. För skolans del resulterade detta efterhand i det webbaserade självskattningsverktyget LIKA samt bildandet av Nationellt forum för skolans digitalisering, en samverkansgrupp som samlar viktiga aktörer inom skolområdet. SKL och samverkansgruppen fick senare i uppdrag av… Läs mera »


Lärandeanalytik och makerkultur

I januari skrev jag om EU-projektet LACE – Learning Analytics Community Exchange – som under två och ett halvt år ska undersöka hur lärandeanalytik kan vara till nytta för skolan, undervisningen och elevernas lärutveckling. Det handlar om att ta reda på hur den information som eleverna genererar när de använder digitala lärresurser kan användas för… Läs mera »


Hur kan lärandeanalytik vara till nytta för skolan?

I början av veckan ljöd startskottet för LACE – Learning Analytics Community Exchange – i Bryssel. Det rör sig om ett två och ett halvt år långt EU-projekt som finansieras inom ramen för det sjunde ramprogrammet för forskning och innovation. Högskolor, myndigheter, företag och organisationer från sex EU-länder samt Norge deltar i projektet, däribland Skolverket…. Läs mera »


En digital uppgradering av utbildningssystemet

Technology Enhanced Learning Research Programme (TEL) är en femårig brittisk storsatsning som startade 2007 och som avslutas i december. Ett trettiotal universitet och drygt etthundrafemtio forskare deltar i projektet som har en samlad budget på tolv miljoner pund. Arbetet leds av professor Richard Noss på London Knowledge Lab, och syftar till att ta reda på… Läs mera »