Tagg: Makerkultur


Danska elever ska utveckla sitt digitala skapande

Idag och imorgon arrangerar Styrelsen for it og læring (STIL) och CFU Danmark tillsammans Danmarks Læringsfestival i Köpenhamn. Det är en kombinerad mässa och konferens som fäster ljuset på digitaliseringen av skolan och det senaste inom såväl didaktisk forskning som praktisk användning av it och digitala medier i undervisningen. 21st Century Skills är ett av… Läs mera »


Programmering och makerkultur i LP 2016

Igår eftermiddag arrangerade Carl Heath, Interactive Institute, tillsammans med Lars Lingman och Eva Söderberg, en Google Hangout med Linda Mannila, som till vardags undervisar och forskar i datavetenskapens didaktik vid Åbo Akademi. Året är ut är hon dock tjänstledig för att arbeta med olika projet som rör programmering i den finska grundskolan. Samtalet ägde rum… Läs mera »


Egna rum på webben åt elever och lärare

Den pågående digitaliseringen av samhället innebär att nästan allt vi gör i vardagen börjar bli beroende av mjukvara och programkod. Det är i sin tur ett starkt argument för att programmering och datalogiskt tänkande behöver lyftas fram mer i skolans undervisning, och det hörs allt oftare i den svenska och internationella debatten. Länder som exempelvis… Läs mera »


Kan BBC micro:bit få fart på makerkulturen?

I onsdags presenterade BBC och deras tjugonio samarbetspartners projektet micro:bit: en liten enkel dator – en mikrokontroller – utan eget operativsystem som kan programmeras för att styra och samverka med andra elektroniska komponenter. I september kommer alla intresserade brittiska lärare att få varsin, och i oktober är det dags för eleverna i årskurs sju. Totalt… Läs mera »


Utbildning och lärande i samspel med samhället

För nästan exakt ett år sedan skrev jag om det då nystartade amerikanska projektet Cities of Learning, som drivs av Connected Learning Alliance, med stöd av MacArthur Foundation. Under sommaren 2014 kopplade fyra storstäder samman offentliga, privata, fysiska och digitala lärresurser för att ge barn och ungdomar en kreativ lärmiljö som förenar formellt och informellt… Läs mera »


Datalogiskt tänkande och digitalt skapande

Den digitala samhällsutvecklingen ställer nya och delvis annorlunda krav på skolans undervisning och vad eleverna behöver lära sig. När teknikutvecklingen går allt snabbare, är det nödvändigt att kunna tänka kreativt, samarbeta och lösa problem tillsammans med andra och att kunna dra nytta av de digitala möjligheter som öppnar sig. Detta gäller både på arbetsmarknaden och… Läs mera »


Digital kompetens i Kanadas skolsystem

MediaSmarts är en oberoende och icke-vinstdrivande organisation i Kanada, som arbetar för att främja barns och ungdomars förmåga att förstå och hantera ett medielandskap och ett samhälle som formas av den digitala teknikutvecklingen. Detta gör man genom att utföra undersökningar kring viktiga frågor, till exempel barns och ungdomars internetanvändning, och genom att ta fram och… Läs mera »


Ungas digitala skapande i Storbritannien

Hur står det till med brittiska barns och ungdomars digitala skapande? Är de intresserade? Hur ser föräldrar och lärare på barnens intressen och kreativitet? Kan eleverna få den hjälp de behöver, i och utanför skolan? Vad behöver göras för att utveckla de här verksamheterna vidare? Detta undersöker Nesta i en rapport som presenterades igår: Young… Läs mera »


Hur ska skolan möta samhällsutvecklingen?

Samhället förändras snabbt av den digitala utvecklingen, men det märks inte i den politiska debatten. Det konstaterar brittiska Nesta, en icke-vinstdrivande och oberoende organisation som verkar för innovation, nytänkande och ekonomisk tillväxt. 7 maj är det parlamentsval i Storbritannien och valdebatten är redan igång. De stora samhällsutmaningarna på längre sikt behandlas dock inte där, utan… Läs mera »


Makerspace – ett laboratorium för lärande

Förra veckans inlägg tog upp den internationella undersökningen ICILS 2013, som visar att det återstår mycket arbete med skolans undervisning för att eleverna ska bli redo för det digitala samhälle som växer fram. Fortfarande saknar de flesta elever i åttan den digitala kompetens som behövs för att kunna söka, hantera, producera, och dela information på… Läs mera »