Tagg: Matematik


Digitala lärresurser i matematik under luppen

I mitten av november presenterade Skolforskningsinstitutet en systematisk forskningsöversikt om digitala lärresurser i matematikundervisningen. Syftet är att öka förståelsen för hur digitala lärresurser kan stimulera barns och ungdomars kunskapsutveckling i matematik. Forskningsöversikten består av två delar: en som rör förskolan och en som rör grund- och gymnasieskolan. Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som sedan 2015… Läs mera »


Matematik- och tekniklärare ska undervisa om programmering

Programmering är en del av elevers digitala kompetens. Därför ska matematik- och tekniklärare på grundskolan undervisa om programmering. I början av mars beslutade regeringen om förändringar i skolans styrdokument som träder i kraft nästa läsår. För grundskolans del innebär det bland annat att digital kompetens och programmering förstärks och tydliggörs i kursplanerna för matematik och… Läs mera »


MatematikkMOOC – lärarfortbildning på nätet

9 mars är det premiär för MatematikkMOOC, en öppen fortbildningskurs i matematikdidaktik på nätet för norska lärare. Kunnskapsdepartementet har tagit initiativet till kursen, som utvecklats av Senter for IKT i utdanningen, Universitetet i Tromsö och Høgskolen i Sør-Trøndelag. MatematikkMOOCs öppna kurs är ena hälften av en poänggivande kurs som startar i september. Den poänggivande kursen… Läs mera »


Mångsidigt med it i matematik, no och teknik

I september startar Skolverket en treårig fortbildningssatsning för att skapa ett nationellt nätverk av lärare i naturvetenskap och teknik som har till uppgift att utveckla undervisningen. Satsningen vänder sig till förskolan, grundskolan och gymnasiet. Tanken är att lärarna ska fungera som stöd för huvudman och skolledare i det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet, och att de… Läs mera »


Skola, matematik och digital utveckling

Förra veckan arrangerade Malmö högskola och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) under två dagar konferensen Matematik för den digitala generationen – visioner och strategier. I tisdags skrev jag om de tankar och betraktelser kring nuläge, utmaningar, visioner och strategier för att komma vidare som presenterades på konferensen. Igår tog jag upp några exempel på hur… Läs mera »


En digitalt integrerad matematikundervisning

Hur kan it och digitala medier användas för att skapa en matematikundervisning som både ökar elevernas intresse och fördjupas deras lärande? Detta togs upp på konferensen Matematik för den digitala generationen – visioner och strategier, som arrangerades på Malmö högskola 13-14 september. Mitt första inlägg från konferensen handlade om nuläge, utmaningar, visioner och strategier för… Läs mera »


Matematik för den digitala generationen

13-14 september arrangerade Malmö högskola och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) konferensen Matematik för den digitala generationen – visioner och strategier. Utgångspunkten var att matematikundervisningen just nu står inför stora utmaningar. Många elever är omotiverade och ointresserade av matematik, och det saknas matematiklärare i skolan. Samhällsutvecklingen och styrdokumenten ställer krav på bättre kunskaper, och fordrar… Läs mera »


Undersöka, förstå och berätta

I onsdags och torsdags arrangerade Ung kommunikation sin avslutningskonferens Då. Nu. Och sen då? på Linnéuniversitetet i Växjö. Ung Kommunikation var ett utvecklingsprojekt som drevs från 2006 av Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola med stöd av KK-stiftelsen. Det övergripande syftet var att i samverkan med resten av samhället arbeta för att integrera samhällsutveckling, digitala medier… Läs mera »


Dra nytta av de digitala möjligheterna i skolan

Project Tomorrow är en amerikansk organisation som genom egna undersökningar och rapporter vill skapa opinion kring digitala mediers roll och möjligheter i skolans undervisning. Organisationen har sina rötter i NetDay, som 1996 började verka för att ge skolor tillgång till Internet genom att engagera näringsliv, politiker och frivilliga. Efterhand som den digitala infrastrukturen förbättrades i… Läs mera »


Digitalisera matematikundervisningen

Matematik för den digitala generationen är ett treårigt projekt som drivs av Per Jönsson, professor i tillämpad matematik vid Malmö högskola, sedan september 2009. Tillsammans med kollegorna Thomas Lingefjärd, Anna-Maria Persson, Eva Riesbeck och Gunilla Svingby undersöker han hur it kan integreras i undervisningen för att utveckla elevers matematiska tänkande, förståelse och problemlösningsförmåga. I projektet… Läs mera »