Tagg: Molntjänst


Chromebook som katalysator för förändring

Future Classroom Lab är en satsning på pedagogiskt nytänkande som drivs av Europeiska skoldatanätet och utbildningsdepartementen i EU:s medlemsländer, i nära samverkan med it- och utbildningsindustrin. Här bygger man bland annat vidare på erfarenheterna från det omfattande utvecklingsprojektet iTEC, som jag tidigare skrivit om. Ett av iTEC:s viktigaste resultat var utvecklingen av en metodik för… Läs mera »


EduCloud – en lägesrapport från Finland

I slutet av oktober förra året skrev jag om invigningen av EduCloud – en öppen distribuerad teknisk lösning som ska ge lärare och elever i Finland enkel och smidig tillgång till digitala lärresurser. Tillsammans med de nya läroplanerna för grundskolan och gymnasiet, som börjar införas nästa år, ska EduCloud sätta fart på den finska skolans… Läs mera »


Skolans behov av digitala lärresurser

Sommaren 2013 beslöt SKL och regeringen att tillsammans genomföra insatser för att främja digitalisering och digital samverkan inom viktiga samhällsområden. För skolans del resulterade detta efterhand i det webbaserade självskattningsverktyget LIKA samt bildandet av Nationellt forum för skolans digitalisering, en samverkansgrupp som samlar viktiga aktörer inom skolområdet. SKL och samverkansgruppen fick senare i uppdrag av… Läs mera »


Utveckla undervisningen med surfplattor

I början av februari skrev jag om Creative Classrooms Lab, ett tvåårigt utvecklingsprojekt drivet av Europeiska skoldatanätet, som avslutades i maj. Det övergripande syftet var att undersöka hur surfplattans tekniska möjligheter kan utnyttjas för att utveckla undervisning och lärande – och vad som krävs för att eleverna, med hjälp och stöd av läraren, ska utvecklas… Läs mera »


Finlands nya läroplan siktar mot framtiden

För ett år sedan gav jag en snabb överblick av den pågående digitala utvecklingen av skolan i Finland. Det har hänt en del sedan dess: en öppen process för att ta fram en ny läroplan för gymnasiet (GLP 2016) har satts igång,  en molnbaserad webbtjänst för digitala lärresurser – Educloud – testas, arbetet med digitaliseringen… Läs mera »


EduCloud – ett öppet finskt moln med lärresurser

I våras skrev jag ett inlägg om den finska skolans digitala utveckling och vad som är på gång för att hantera de problem och möjligheter som syns vid horisonten. Undervisnings- och kulturministeriet har mycket att stå i! Grundskolan ska få en ny läroplan, man undersöker hur grundskolans undervisning kan förnyas, ämnesproven för studentexamen ska digitaliseras och… Läs mera »


Molnet i undervisningen – möjligheter och hinder

Tjänster i molnet har på kort tid blivit en naturlig och närmast omistlig del av vardagen, såväl på fritiden som i skolan. Det är till exempel enklare än någonsin att skriva och redigera texter, att arbeta med bildbehandling, att lagra och dela filer och att lyssna på musik. Termerna moln och molntjänster betyder att infrastruktur… Läs mera »


Svensk molntjänst för styrdokument på väg

Den snabba teknikutvecklingen och den växande tillgången på bra digitala lärresurser ger skolan bättre möjligheter än någonsin att verkligen dra nytta av it i undervisningen. Det menar Fredrik Paulsson, docent vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet. Idag går det faktiskt att skapa anpassningsbara digitala lärmiljöer, baserade på mashup-lösningar, som svarar mot moderna teorier… Läs mera »