Tagg: MOOC


Programmering som tillval i Norge

När höstterminen startar i Norge, inleds ett treårigt försök med programmering som tillval i grundskolans tre sista år: 8, 9 och 10. Utbildningsdepartementet meddelade sina planer på ett försök för ett år sedan. Då påpekade utbildningsminister Torbjørn Røe Isaksen att försöket ska ses som en del av Tett på realfag, strategin för hur förskola och… Läs mera »


MatematikkMOOC – lärarfortbildning på nätet

9 mars är det premiär för MatematikkMOOC, en öppen fortbildningskurs i matematikdidaktik på nätet för norska lärare. Kunnskapsdepartementet har tagit initiativet till kursen, som utvecklats av Senter for IKT i utdanningen, Universitetet i Tromsö och Høgskolen i Sør-Trøndelag. MatematikkMOOCs öppna kurs är ena hälften av en poänggivande kurs som startar i september. Den poänggivande kursen… Läs mera »


Öppna kurser och läromedel skapas gemensamt

I mars skrev jag om hur det utvidgade kollegiet vuxit fram i Sverige under de allra senaste åren, såväl på som utanför nätet. Här kan pedagoger ge uttryck för och ta del av olika perspektiv på undervisning och lärande och gemensamt vidga perspektiven. Tillsammans med kollegor och andra intresserade från hela landet kan man utforska… Läs mera »


MOOC om it i undervisningen för yngre barn

27 maj är första dagen på en sex veckor lång distanskurs som Unesco Institute for Information Technologies in Education (IITE) i Moskva och Institute of Education (IOE) på London University arrangerar tillsammans på Coursera. Kursen heter ICT in Primary Education: Transforming children’s learning across the curriculum och bygger vidare på forskningsprojektet ICT in Primary Education,… Läs mera »


Svensk MOOC-inspirerad webbkurs om bedömning

I månadsskiftet september-oktober startade den webbaserade öppna kursen Bedömning och betyg, som ges under läsåret 2013/2014. Det är en av de första kurserna på den nystartade Lifelong Learning Web, en webbplats Högskolan i Karlstad och Høgskolen i Lillehammer driver tillsammans med Skolverket. Tanken med Lifelong Learning Web är att skapa en plattform för MOOCar och… Läs mera »


Förena de öppna nätverken med pedagogiken

The Cage 12 var en mötesplats på årets Skolforum där det gavs rum för intressanta tankar, samtal och workshops kring digitalisering, undervisning och lärande. Förra veckan skrev jag om hur öppna data på nätet kan fungera som kunskapskälla om världen, göra undervisningen mer autentisk och hjälpa eleverna att hantera en alltmer komplex och svåröverskådlig global… Läs mera »